Słowo wstępne

Małgorzata Marchewka

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy w tym roku numer "e-mentora". Zawarte w nim artykuły doskonale oddają charakter naszego czasopisma poprzez połączenie problematyki związanej z edukacją i nowymi trendami w zarządzaniu. Znakomitym tego przykładem jest tekst ilustrujący wykorzystanie diagramu Ishikawy w dydaktyce akademickiej. Autorka zaprezentowała próbę zastosowania diagramu do diagnozowania przyczyn złożonych problemów przez studentów specjalności nauczycielskiej, dowodząc wartości tego narzędzia - od lat znanego w zarządzaniu - także w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli.

Innym aktualnym tematem poruszonym w bieżącym numerze są konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze studium przypadku ukazującym transformację cyfrową przedsiębiorstwa produkcyjnego. Autor szczegółowo opisał proces przemian według modelu referencyjnego RAMI 4.0, który może stać się inspiracją w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań.

Dynamicznemu rozwojowi technologii towarzyszy również dyskusja na temat kompetencji, które powinny być efektem kształcenia na różnych poziomach edukacji. W tym wydaniu "e-mentora" mogą Państwo przeczytać o badaniach nad samoorganizacją pracy i planowaniem działań wśród młodzieży, które były prowadzone na podstawie założeń metody assesment center oraz o badaniach na temat roli kompetencji cyfrowych w edukacji językowej z perspektywy pokolenia digital natives.

Problematyka kolejnych dwóch artykułów dotyczy satysfakcji z pracy (oraz jej braku). Pierwszy tekst dotyczy relacji pomiędzy wspieraniem uczenia się przez całe życie przez pracodawcę a satysfakcją z pracy w administracji uczelni, zaś drugi stanowi podsumowanie badań realizowanych w Polsce nad wypaleniem zawodowym wśród pracowników oświaty. Ponadto Czytelników zainteresowanych problematyką zarządzania zachęcam do zapoznania się z przeglądowym artykułem na temat zrównoważonych modeli biznesowych oraz opracowaniem na temat programów rozwoju przywództwa.

Na zakończenie chcę Państwu zarekomendować recenzję książki profesor Wioletty Mierzejewskiej pt. Koopetycja w grupach kapitałowych: cechy, determinanty, efekty oraz informacje o innych ciekawych publikacjach i wydarzeniach zamieszczanych w sekcjach Polecamy.

Życząc Państwu miłej lektury równocześnie zapraszam do zgłaszania opracowań, które ukażą się na łamach kolejnych numerów naszego czasopisma!

Małgorzata Marchewka
Redaktor prowadzący