Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Pragnę Państwa zaprosić do lektury kolejnego, już 91, wydania naszego czasopisma. Numer jest obszerny, ponieważ w okresie wakacyjnym pojawiło się bardzo dużo nowych zgłoszeń i choć nie było możliwe zakwalifikowanie wszystkich artykułów, to staraliśmy się dać szansę na publikację wielu tekstom, szczególnie tym nadesłanym przez doktorantów. Nasza akcja promocyjna skierowana do młodych naukowców cieszy się dużym zainteresowaniem, aczkolwiek nie wszystkie propozycje artykułów mieszczą się w obszarach tematycznych „e-mentora”.

Procedurą redakcyjną zostało objętych sześć opracowań, trzy z nich znajdziecie Państwo w bieżącym numerze, autorzy kolejnych trzech otrzymali od nas i od recenzentów szczegółowe uwagi, zatem po dopracowaniu ich teksty będą mogły się ukazać w jednym z kolejnych wydań czasopisma. Doświadczenia tegoroczne i z poprzedniego roku pokazują, że ze strony tych, którzy dopiero zaczynają swoją publikacyjną przygodę jest duże zapotrzebowanie na konkretną, indywidualną pomoc i podpowiedź, szczególnie w odniesieniu do sposobu analizy prezentowanych wyników badań, przedstawianych argumentów i formułowanych wniosków. Stosunkowo często właśnie te elementy artykułu są mocno schematyczne i powierzchowne. Można odnieść wrażenie, że autorzy wiedzą, jakie części powinno zawierać opracowanie naukowe, ale nie zawsze potrafią to przełożyć na praktykę. Świadczą o tym kierowane do redakcji, już po otrzymaniu recenzji, dodatkowe zapytania, a nawet prośby o rozmowę. Niejednokrotnie uczestnicy takich konsultacji podkreślali, że pozyskana wiedza przyda im się także podczas pracy nad rozprawą doktorską i kolejnymi publikacjami. Przyznam, że z mojej perspektywy jako redaktora te konwersacje są istotnym źródłem satysfakcji, gdyż pozwalają wierzyć, że wysiłek i czas przeznaczany na pomoc młodym adeptom nauki nie prowadzą tylko do uzyskania jednorazowego efektu, ale że zaowocują lepszymi, ciekawszymi artykułami także w przyszłości, na czym skorzystają zarówno redakcje czasopism, jak i ich czytelnicy.

Ten wstępniak ma dość wyjątkowy charakter ze względu na jeszcze jeden osobisty akcent, który pragnę w nim zawrzeć. Otóż bieżący numer kończy mój pięcioletni okres odpowiedzialności za wydawanie „e-mentora” i od kolejnego wydania obowiązki te przejmie pani dr Małgorzata Marchewka, która już od kilku miesięcy wdraża się do swoich redakcyjnych zadań. Jak już pisałam, „e-mentor” skończył właśnie 18 lat i myślę, że z pełnym przekonaniem można go uznać za czasopismo w pełni dojrzałe, cieszące się uznaniem i zainteresowaniem wśród polskich naukowców, o czym świadczą między innymi nadsyłane do redakcji komentarze i podziękowania. Jest to efekt wspólnego wysiłku niemałej już grupy osób, które na różnych etapach istnienia czasopisma dbały o jego poziom merytoryczny i profesjonalizm wydawniczy. I pod tym względem nic się nie zmienia - utrzymanie wysokich standardów jakościowych pozostaje nadal priorytetem redakcji, niezależnie od jej składu.

Ja ze swej strony pragnę podziękować wszystkim autorom i recenzentom, z którymi miałam okazję współpracować w ciągu ostatnich kilku lat. Spotkałam się z wieloma przejawami przychylności i sympatii, które w chwilach trudnych pomagały mi nie poddawać się i walczyć o wysoki poziom publikowanych artykułów, co niekiedy wiązało się z pokonywaniem oporu także ich twórców. Ta pozytywna współpraca sprawia, że z optymizmem myślę o przyszłości „e-mentora”. Jego poziom zależy po części od starań redaktora prowadzącego, ale w dużej mierze od jakości nadsyłanych opracowań. Chcę wierzyć, że dobra opinia o czasopiśmie będzie przez Państwa upowszechniania w środowisku akademickim, co zaowocuje jeszcze wyższym poziomem zgłaszanych artykułów, ku satysfakcji obecnych i byłych członków redakcji. Tego szczerze życzę nowej pani Redaktor, ale też Państwu i sobie, gdyż „e-mentor” pozostaje bliski mojemu sercu.

Zapraszam do lektury najnowszego numeru. Ufam że, jak zawsze, będzie ona dla Państwa interesująca.

Maria Zając
Redaktor prowadzący

Drodzy Czytelnicy,

Gdy w 2016 roku, w związku z intensywnym rozwojem „e-mentora”, zapadła decyzja o ustanowieniu funkcji redaktora prowadzącego, bez wahania zaproponowałem jej objęcie dr Marii Zając. Trwająca wówczas już od kilkunastu lat ścisła moja współpraca z Marią w obszarze e-edukacji pozwalała przewidywać, że krok ten przyniesie czasopismu istotne korzyści i tak rzeczywiście się stało - podsumowując ostatnie pięć lat jego działalności, muszę wyraźnie podkreślić, że zaangażowanie dr Marii Zając w prace redakcji i wsparcie rozwoju czasopisma są nieocenione. Dzisiejsza pozycja naukowa i międzynarodowy zasięg „e-mentora” to zasługa Marii, za co serdecznie dziękuję.

Jednocześnie źródłem dużej satysfakcji jest dla mnie fakt, że zaproszenie do kontynuowania misji, jaką jest wspólne prowadzenie redakcji, przyjęła dr Małgorzata Marchewka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od lat współpracująca z współwydawcą pisma - Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych przy projektach edukacji ekonomicznej.

Składam na ręce redaktor prowadzącej Marii Zając serdeczne podziękowania, a Małgorzatę Marchewkę ciepło witam w redakcji „e-mentora”.

Marcin Dąbrowski
Redaktor naczelny