Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

W tym roku "e-mentor" osiąga pełnoletność. Jego pierwszy numer ukazał się w październiku 2003 roku, zatem kolejny tegoroczny numer, czyli 3(90)/2021 domknie ten 18-letni okres. Za dwa lata, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ukaże się setny numer! Tymczasem jednak przekazuję w Państwa ręce 89 numer naszego czasopisma.

Dominują w nim opracowania związane z zarządzaniem, a spektrum tematów jest naprawdę szerokie. Wśród poruszanych zagadnień są: Odpowiedzialne Badania i Rozwój (OBiR), współpraca przedsiębiorstw turystycznych z uczelniami, rosnąca rola informacji patentowej a także krótka analiza jak dźwięki towarzyszące pracy w biurach na planie otwartym postrzegane są przez pracujące tam osoby.

Stosunkowo mało jest natomiast artykułów związanych z kształceniem. Można odnieść wrażenie, że środowisko akademickie oswoiło się już ze zmianą wynikłą z przejścia na nauczanie zdalne i temat się wyczerpał. Wprawdzie w literaturze światowej i w serwisach internetowych związanych z edukacją toczy się intensywna debata na temat kształtu edukacji po ustaniu pandemii, ale jak na razie problematyka ta nie znajduje odzwierciedlenia w tekstach zgłaszanych do "e-mentora". Natomiast w pewnym sensie za zapowiedź zmian można uznać dwa opracowania nawiązujące do idei turkusowej organizacji zaproponowanej w 2015 roku przez Frederica Lalouxa w książce Pracować inaczej. Jednym z nich jest felieton profesora Andrzeja Bliklego zatytułowany Utopijny uniwersytet dla realistów, a drugim artykuł profesora Krzysztofa Lei oraz Aleksandry Pawlak, w którym autorzy przedstawiają wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród wybranej grupy pracowników Politechniki Gdańskiej na temat możliwości wprowadzenia w uczelni elementów zarządzania "w odcieniu turkusu", jak sugeruje tytuł opracowania. Choć koncepcja Lalouxa budzi dużo kontrowersji, to jednak sam fakt rozważania jej w kontekście uczelni wydaje się interesującą propozycją, która mogłaby być punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich szkół wyższych i charakteru potrzebnych zmian.

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony doktorantów również i w tym roku adresujemy naszą ofertę specjalną do tej właśnie grupy autorów. Spośród dotychczas zgłoszonych artykułów do bieżącego numeru zakwalifikowano dwa, w numerze angielskim, który wkrótce się ukaże, znajdą się kolejne dwa opracowania młodych adeptek nauki. Informujemy, że opracowania zgłaszane obecnie mogą zostać opublikowane w numerze październikowym (4(91)) oraz grudniowym (5(92)). Liczba miejsc ograniczona.

Jak zawsze zapraszam do lektury bieżącego numeru czasopisma "e-mentor", mając nadzieję, że będzie ona dla Państwa interesująca.

Maria Zając
Redaktor prowadzący