Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Gdy przekazywałam w Państwa ręce pierwszy numer „e-mentora” w 2020 roku, nikt chyba nie przypuszczał, że rok później pandemia nadal będzie nam towarzyszyć, a perspektywa jej zakończenia pozostanie bliżej nieokreślona. Po pierwszym szoku wywołanym szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaczęliśmy się adaptować do nowej rzeczywistości. Wróciło zainteresowanie publikowaniem artykułów naukowych, z tą różnicą, że pojawił się nowy obszar tematyczny związany z nauką i pracą zdalną w sytuacji pandemii. Jest on widoczny również w bieżącym numerze. Tej problematyki dotyczą bezpośrednio trzy opracowania i każde wprowadza nowy wątek, nieporuszany dotychczas na łamach „e-mentora”. Pierwszy z tekstów w tej grupie zatytułowano Budowanie i wzmacnianie relacji w edukacji zdalnej przez nauczycieli młodszych klas szkoły podstawowej. Jeszcze do niedawna nikt się nie spodziewał, że nauczanie na odległość obejmie nawet kilkuletnie dzieci, które dopiero uczą się czytać i pisać i, mimo że technologie towarzyszą im od urodzenia, to jednak kontaktowanie się online z nauczycielem i rówieśnikami może stanowić dla nich duże wyzwanie.

Autorka kolejnego artykułu związanego z pandemią wprowadza czytelnika w problematykę inteligentnych rozwiązań w miastach, ukazując wybrane przykłady ich zastosowań w celu ochrony mieszkańców przed szybko rozprzestrzeniającym się wirusem. Trzecie opracowanie w tej kategorii zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych w wybranych portach morskich na temat wdrażania w nich rozwiązań innowacyjnych. I choć, jak stwierdza autorka, zebrane dane wskazują na niewielkie oddziaływanie pandemii w tym obszarze, to niewątpliwą wartością wynikającą ze sposobu przeprowadzenia badania była wymiana wiedzy na temat innowacji wprowadzanych szczególnie w dużych, wiodących portach morskich, których świadomość wśród kadry zarządczej małych portów była dotychczas niewielka.

Warte polecenia są także dwa artykuły dotyczące wykorzystania aplikacji dydaktycznych oraz elementów grywalizacji w kształceniu akademickim. Powstały one na podstawie prezentacji zgłoszonych do sesji Famelab podczas szóstej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, który odbył się w listopadzie 2020 roku. Dyskutowano na nim o uwarunkowaniach formalnych (prawnych) i praktycznych dotyczących zarówno dydaktyki akademickiej, jak i rozwoju naukowego młodych badaczy oraz doskonalenia zawodowego i ścieżki kariery doświadczonych dydaktyków. Kolejna edycja kongresu zaplanowana jest na listopad 2021, w zależności od sytuacji epidemicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu lub online.

W ostatnim czasie środowisko akademickie porusza modyfikacja wykazu czasopism punktowanych, ogłoszona 9 lutego bieżącego roku przez MEiN. Mimo wielu kontrowersji wokół decyzji ministra w sprawie tego wykazu, dla redakcji „e-mentora” był to bardzo radosny moment, gdyż na wniosek przedstawicieli środowiska naukowego z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości liczba punktów za artykuły publikowane w naszym czasopiśmie została podwyższona do 40. Dla nas ważny jest przede wszystkim fakt, że „e-mentor” cieszy się uznaniem wśród autorów, którzy przesyłali swoje artykuły do publikacji niezależnie od punktacji, jaką przyznano czasopismu w poprzedniej wersji wykazu. Warto podkreślić, że to właśnie publikujący u nas badacze wyszli z inicjatywą podjęcia starań o zmianę punktacji na bardziej odpowiadającą prestiżowi „e-mentora” w środowisku, zarówno ze względu na wartość merytoryczną artykułów, jak i wysokie standardy redakcyjne.

Drugim powodem do satysfakcji jest też rosnący zasięg czasopisma, o czym świadczą zgłoszenia i zapytania z kolejnych krajów, czasami bardzo odległych od Polski (m.in. z Japonii, Pakistanu i Chile).

Pojawiły się również ostatnio zapytania o akcję promocyjną dla doktorantów, która w 2020 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rozważamy jej powtórzenie, gdyż jest to ważna inicjatywa na rzecz wspierania młodych badaczy w zakresie publikowania naukowego. Po podjęciu stosownych decyzji informacja o rozpoczęciu akcji zostanie udostępniona na stronie www „e-mentora”.

Będziemy także kontynuować wydawanie dwóch numerów rocznie w języku angielskim. Zgodnie z planem wydawniczym na rok 2021 będą to numery 2(89) oraz 4(91). Aktualnie przyjmowane są jeszcze zgłoszenia do drugiego z tych wydań. Artykuły muszą być opracowane w języku angielskim. Autor ma obowiązek zadbać o poprawność językową zgłaszanego opracowania. W trosce o zachowanie wysokich standardów publikacyjnych, redakcja może dodatkowo poddać tekst korekcie native speakera.

Jak zawsze zapraszam do lektury bieżącego numeru czasopisma „e-mentor”, mając nadzieję, że będzie ona dla Państwa interesująca.

Maria Zając
Redaktor prowadzący