Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Niniejszy numer „e-mentora” zamyka trudny rok 2020. Przyniósł on wszystkim wiele nieoczekiwanych zmian i zdarzeń, wśród których zdecydowanie najbardziej odczuwalnym jest pandemia COVID-19. Daje się to też zauważyć w tematyce zgłaszanych artykułów - w bieżącym numerze, podobnie jak w poprzednich, kilka opracowań dotyczy analizy wpływu pandemii na różne obszary działania firm oraz funkcjonowania edukacji. Tym razem pojawił się też nowy wymiar oceny wpływu COVID-19 na gospodarkę, którym są innowacje. W jednym z artykułów analizowana jest potrzeba wzmocnienia potencjału innowacyjnego członków organizacji w czasach kryzysu.

Obok wspomnianych tekstów uwadze Państwa chciałabym też polecić felieton autorstwa Andrzeja Pawlaka zatytułowany Zapomniany geniusz. Profesor Marian Mazur i jego szkoła cybernetyki. Myślę, że bardzo niewielu przedstawicieli młodego pokolenia potrafiłoby odpowiedzieć na pytanie, czym jest lub czym się zajmuje cybernetyka, i między innymi z tego powodu autor felietonu postanowił przypomnieć najważniejsze prace profesora Mazura, szczególnie teorię systemów autonomicznych, z której wywiódł później cybernetyczną teorię ludzkich charakterów. Można się spierać do jakiego stopnia przedstawione teorie są prawdziwe lub słuszne, ale by móc to czynić, trzeba je najpierw poznać, a wspomniany tekst przybliża je w bardzo przystępny sposób.

Numer zamyka krótka relacja z kolejnej konferencji Online Educa Berlin, która tym razem trwała aż pięć dni - od 30 listopada do 4 grudnia 2020 roku i odbyła się w całości online. Kolejne wydarzenie z tego cyklu zaplanowano na początek grudnia 2021 roku.

Zanim zaproszę Państwa do lektury bieżącego numeru, chciałabym jeszcze krótko podsumować działania redakcji oraz osób z nią współpracujących w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rok 2020 był rokiem bardzo nietypowym i trudnym, również dla czasopism naukowych. Opublikowany w lipcu 2019 roku przez ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowy wykaz czasopism naukowych spowodował zmianę punktacji wielu z nich, a pojawiające się w jego następstwie decyzje władz większości uczelni polskich skierowały zainteresowanie naukowców w stronę czasopism, które na wspomnianej liście uzyskały 70 lub więcej punktów. Dodatkowo rozwój pandemii koronawirusa w pierwszych miesiącach roku odwrócił uwagę potencjalnych autorów od spraw publikacji, gdyż nagłe przejście na zdalny tryb nauczania okazało się bardzo absorbujące i stresujące dla wszystkich. Mimo wspomnianych perturbacji, które dotknęły także „e-mentora”, chciałabym mocno podkreślić, że bilans minionego roku jest pomyślny co najmniej z dwóch powodów.

Po pierwsze podejmowane od ponad czterech lat starania na rzecz umiędzynarodowienia czasopisma przynoszą efekty. Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia artykułów z krajów tak odległych jak Pakistan, Ghana czy Japonia. Profesjonalne podejście do publikacji oraz wysokie standardy redakcyjne powodują, że autorzy nawzajem polecają sobie „e-mentora”, a często po opublikowaniu artykułu zgłaszają gotowość współpracy w charakterze recenzentów.

Bardzo trafionym pomysłem okazała się również akcja promocyjna skierowana do doktorantów, obejmująca wsparcie redakcyjne na każdym etapie pracy nad artykułem. W jej efekcie w 2020 roku zostało opublikowanych w „e-mentorze” 10 artykułów, których autorami są początkujący naukowcy, a kolejne teksty są w przygotowaniu. Oba te działania będą kontynuowane w 2021 roku.

Na wspomniany pozytywny bilans 2020 roku miała również wpływ bardzo udana współpraca z grupą 56 pracowników uczelni polskich i zagranicznych (głównie z USA), którzy recenzowali artykuły zgłaszane do „e-mentora”. Bez ich, często bardzo wnikliwej, oceny popartej konstruktywnymi uwagami dla autorów, nie byłoby możliwe zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i redakcyjnego czasopisma, dlatego chcę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim recenzentom z ostatniego roku i z lat poprzednich, ponieważ jestem głęboko przekonana, że prestiż, jakim cieszy się „e-mentor” w środowisku naukowym, jest wynikiem znakomitej współpracy i współdzielenia wartości związanych z rzetelnością przekazu naukowego w publikowanych artykułach.

Dokładamy wszelkich starań, aby opracowania zgłaszane do „e-mentora” były recenzowane przez ekspertów z dziedzin i dyscyplin naukowych zgodnych z tematyką artykułu. Dlatego współpracujący z nami recenzenci reprezentują uczelnie o różnych profilach i specjalizacjach. W 2020 roku współpracowało z nami 56 recenzentów. Przedstawiam listę nazwisk oraz ośrodków akademickich, które reprezentują:

W 2020 roku recenzowali dla „e-mentora”: dr inż. Magdalena Andrzejewska, dr Bartłomiej Biga, dr Denise Bockmier, dr Piotr Bołtuć prof. UIS, dr Dominika P. Brodowicz, prof. dr Ilona Buchem, dr hab. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, dr Marzenna Cichosz, dr Magdalena Czerwińska, dr Malwina Dankiewicz-Berger, dr Anita Dąbrowicz-Tlałka prof. PG, dr Ewa Dobrzeniecka, dr Anna Dolot, dr hab. Mariusz Duplaga prof. UJ, prof. Charles Dziuban, dr Monika Eisenbardt, dr hab. Artur Fabiś prof. UP, dr Bartłomiej Gabryś, dr hab. Elżbieta Gajek, dr Beata Gałan, dr Andrzej Gapinski prof. PSU, dr hab. Grzegorz Hajduk prof. UR, dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray prof. UG, dr Joanna Kic-Drgas, dr Marcin Kleban, dr inż. Adam Koliński, dr Michal Kolitsky, dr hab. Wioletta Kwiatkowska prof. UMK, dr hab. inż. Agnieszka Landowska prof. PG, dr Agnieszka Lasota, dr Faye Lesht, dr Michał Lewandowski, dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH, dr Renata Nowicka, dr Dariusz Pałka, dr inż. Marcin Piekarczyk, dr hab. Mikołaj Pindelski prof. SGH, dr Joanna Pitura, dr hab. Lidia Pokrzycka, dr hab. Artur Prędki, dr Irena Pulak, dr Anna Rogala, dr Aleksandra Rudawska, dr Izabela Rudzka, dr Małgorzata Skibińska, dr Jerzy Skrzypek, dr hab. Andrzej Sobczak prof. SGH, dr hab. Adam Stecyk prof. US, dr Anna Stolińska, dr Marzena Syper-Jędrzejak, dr inż. Łukasz Tomczyk, dr Kazimierz Wieczorkowski, dr hab. Agnieszka Wierzbicka prof. UŁ, dr hab. Grzegorz Wójcik prof. UMCS, dr Anita Zarzycka, dr hab. Joanna Żukowska prof. SGH.

Uczelnie, które reprezentują nasi recenzenci: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ignatianum, Beuth University of Applied Sciences Berlin, Collegium Medicum UJ, Marquette University, Penn State University, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uczelnia Łazarskiego, University of Central Florida, University of Illinois Springfield, University of Texas at El Paso, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Logistyki.

Serdecznie dziękuję wymienionym recenzentom i zapraszam do dalszej współpracy, a wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z najnowszym wydaniem „e-mentora”.

Maria Zając
Redaktor prowadzący