Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Numer, do którego lektury chciałabym Państwa zachęcić, jest w dużej mierze rezultatem akcji promocyjnej dla doktorantów, którą ogłosiliśmy na początku maja bieżącego roku, zdając sobie sprawę z tego, że choć pandemia wywołana przez wirus SARS-Cov-2 oraz związane z nią obawy zdominowały na jakiś czas uwagę nas wszystkich, to przecież zobowiązania naukowe i zawodowe pozostały aktualne. W związku z tym staraliśmy się zachęcić szczególnie właśnie mniej doświadczonych badaczy, aby nie odkładali swoich prac na przysłowiową ostatnią chwilę. Po upływie niemal czterech miesięcy od zainicjowania tej akcji nie mam wątpliwości, że pomysł był trafiony. Mogę też ujawnić, że na początku wywoływał on dużo obaw. Proponując nie tylko możliwość publikacji, ale i wsparcie redakcyjne, należało liczyć się z dodatkowym nakładem pracy. Jednocześnie trudno było przewidzieć, czy zadanie nas nie przerośnie, szczególnie że możliwości i siły redakcji są mocno ograniczone. Zgodnie z przewidywaniami, praca z młodymi naukowcami wymagała dużego zaangażowania i czasu, w niektórych przypadkach konsultacje dotyczyły każdego etapu tworzenia publikacji, łącznie z wyborem tematu lub uzgadnianiem zakresu omawianych zagadnień. Uważam jednak, że warto było podjąć ten wysiłek. Potwierdzają to też opinie tych autorów, którzy skorzystali z oferowanej im pomocy. Naturalnie, nie każde opracowanie kwalifikowało się do publikacji i nie wszyscy autorzy byli gotowi przyjąć słowa konstruktywnej krytyki. W tym numerze prezentujemy kilka zakwalifikowanych artykułów, kolejne ukażą się w angielskojęzycznej wersji "e-mentora" w jesieni. Zgłoszenia do ostatniego tegorocznego numeru przyjmujemy jeszcze do końca września.

Spektrum tematów poruszanych w numerze jest szerokie. Tym, którzy z uwagą śledzą publikacje dotyczące zmian wywołanych przez pandemię polecam artykuł oparty na badaniu zaangażowania polskiej Policji w tym szczególnym czasie. Tematem który, choć niezwiązany bezpośrednio z koronawirusem, zdecydowanie zyskał w ostatnim czasie na znaczeniu, jest uprawomocnienie pacjenta (patient empowerment). Autorka artykułu omawia różne przejawy i formy tego uprawomocnienia oraz pokazuje, jak istotne jest świadome współdziałanie samych zainteresowanych z tymi, którzy z racji wykonywanego zawodu odpowiadają za zdrowie i kondycję psychofizyczną społeczeństwa. Wskazuje też na ważną rolę serwisów internetowych, w których osoby zatroskane o zdrowie własne lub swoich bliskich szukają nie tylko informacji, ale i pomocy. Do kwestii znaczenia mediów społecznościowych w kształtowaniu świadomości społecznej i pomocy potrzebującym nawiązuje też artykuł, którego autorka analizuje wybrane filmy Daniela Rusina. Twórca ten, znany także jako Reżyser Życia, korzystając z serwisu YouTube stara się zwracać uwagę na częste problemy społeczne, dotyczące głównie młodzieży.

Innym ciekawym wątkiem poruszanym w tym numerze są doświadczenia związane z udziałem w projektach - dotyczą ich dwa opracowania. W pierwszym z nich omówiono korzyści wynikające z uczenia się przez udział w realizacji projektów zamawianych przez potencjalnych pracodawców. Autorzy dokonali podsumowania tej inicjatywy, zwracając szczególną uwagę na to, jak uczestnictwo w projektach postrzegane jest przez studentów i sformułowali wnioski do wykorzystania podczas kolejnych edycji. Autor drugiego tekstu analizuje praktyki dotyczące dzielenia się wiedzą nabywaną poprzez realizację projektów i wskazuje potencjalne korzyści z takich działań. Wnioski dotyczą zarówno tych, którzy przystępują do realizacji projektu, jak i tych, którzy zakończyli działania i mają odpowiednie doświadczenia.

Życzę ciekawej lektury.

Maria Zając
Redaktor prowadzący