Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Mimo że obecnie uwagę wszystkich przykuwają problemy związane z pandemią wywołaną przez koronawirusa, prace nad kolejnymi wydaniami "e-mentora" nie zostały przerwane. Dowodem na to jest aktualny numer, który mam przyjemność Państwu zaprezentować. Zamieszczone w nim artykuły można podzielić na dwie zasadnicze grupy.

Do pierwszej należą opracowania poświęcone edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. I chociaż większość tych tekstów powstała jeszcze zanim zamknięto polskie szkoły i uczelnie z powodu pandemii, to zawarte w nich opisy rozwiązań są wyjątkowo na czasie. Polecamy w tej grupie artykuł na temat nauczania języków obcych online.

Druga, równie liczna grupa artykułów w bieżącym numerze dotyczy zarządzania wiedzą w organizacjach. W tej kategorii znalazł się między innymi materiał prezentujący wyniki bardzo aktualnych badań dotyczących sposobu postrzegania pracy zdalnej przez pracowników w dobie pandemii wywołanej przez koronawirus COVID-19. Ciekawym opracowaniem jest też tekst poświęcony roli interim managerów, czyli specjalistów zatrudnianych na stanowiskach zarządczych tylko na czas określonego projektu lub zadania. Można przewidywać, że w okresie budzenia gospodarki światowej po pandemii osoby o wysokich kompetencjach, zwłaszcza w zakresie zarządzania zmianą, będą szczególnie poszukiwane, a koncepcja zatrudnienia ich na czas wykonywania zadań specjalnych może okazać się wyjątkowo korzystna.

Numer zamyka artykuł, w którym przedstawiono analizę efektywności funkcjonowania polskich bibliotek akademickich. Temat podejmowany raczej rzadko, a – jak się wydaje – zyskujący sukcesywnie na znaczeniu, szczególnie w kontekście dostępu do coraz obszerniejszych zasobów informacji i konieczności ich sprawnego katalogowania, kategoryzowania oraz udostępniania.

W tym artykule wstępnym chciałabym również oddzielnie zwrócić się do dwóch wybranych przeze mnie grup społeczności akademickiej. Pierwszą z nich są doktoranci, do których adresujemy naszą ofertę specjalną, drugą – doświadczeni naukowcy, którzy przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji polskiej nauki przez służenie swoją radą i doświadczeniem, recenzując artykuły zgłaszane do „e-mentora”.

Oferta specjalna dla doktorantów

W sytuacji, gdy wszyscy próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości wywołanej przez pandemię koronawirusa redakcja „e-mentora” pragnie wspomóc szczególną grupę członków społeczności akademickiej, jaką są doktoranci. Zdając sobie sprawę, że elementem niezbędnym w procesie przygotowania do przyszłej działalności naukowej są publikacje, oferujemy członkom tej grupy nasze wsparcie redakcyjne. W trzech kolejnych numerach czasopisma (dwóch w języku polskim i jednym w całości po angielsku) pierwszeństwo będą miały artykuły opracowane przez doktorantów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www "e-mentora", gdzie w zakładce Oferta specjalna można znaleźć więcej informacji na ten temat oraz terminy przesyłania artykułów. Promocja trwa od 1 maja do 30 września 2020 roku.

Współpraca z recenzentami

„E-mentor” istnieje już prawie 16 lat, ukazuje się nieprzerwanie od października 2003 roku. Do tej pory wydaliśmy 83 numery czasopisma, opublikowaliśmy artykuły 948 autorów! Co roku współpracuje z nami około sześćdziesięciu recenzentów z ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Dokładamy wszelkich starań, aby opracowania zgłaszane do "e-mentora" były recenzowane przez ekspertów z dziedzin i dyscyplin naukowych zgodnych z tematyką artykułów. Dlatego współpracujący z nami recenzenci reprezentują uczelnie o różnych profilach i specjalizacjach. To bardzo istotna i cenna forma pomocy, bez której nie byłoby możliwe zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej publikowanych tekstów. Dziękujemy szczególnie za wszystkie konstruktywne uwagi oraz sugestie uzupełnienia lub wyjaśnienia zagadnień opisywanych w artykułach.

W 2019 roku współpracowało z nami 56 recenzentów. Przedstawiam listę nazwisk oraz ośrodków akademickich, które reprezentują:

Recenzenci: dr hab. Maria Aluchna prof. SGH, dr inż. Magdalena Andrzejewska, dr Jeremy W. Bachelor, dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, dr hab. Wojciech Bizon, dr Piotr Bołtuć, dr hab. Agata Chabior prof. UJK, dr Anna Dolot, prof. dr hab. Elżbieta Dubas, dr Anita Dąbrowicz-Tlałka doc PG, dr Bartłomiej Gabryś, dr hab. Elżbieta Gajek, dr inż. Bartłomiej Gładysz, dr Grzegorz Gmiterek, dr Rhonda Gregory, dr Barbara Grabińska, dr hab. Konrad Grabiński prof. UEK, dr Radosława Herzog-Krzywoszańska, prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB, dr inż. Krzysztof Karpio, dr Joanna Kic-Drgas, dr hab. Andrzej Kononowicz, dr Jan Kruszewski, dr hab. Wioletta Kwiatkowska prof. UMK, dr hab. inż. Agnieszka Landowska prof. PG, dr hab. inż. Krzysztof Leja prof. PG, dr Małgorzata Marchewka, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Dariusz Mikułowski, dr Danuta Morańska, dr Marcin Muszyński, dr Renata Nowicka, dr Natalia Pamuła-Cieślak, dr hab. Krzysztof Piech prof. UŁa, dr inż. Marcin Piekarczyk, dr Joanna Pitura, dr hab. Grażyna Poraj prof. UŁ, dr Irena Pulak, dr hab. Marek Rocki prof. SGH, dr Anna Rogala, dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, dr Jerzy Skrzypek, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec prof. UMK, prof. dr hab. Agnieszka Sopińska, dr Anna Stolińska, dr Gayla Stoner, dr Marzena Syper-Jędrzejak, dr hab. Zofia Szarota prof. UW, dr inż. Łukasz Tomczyk, dr Anna Wach, dr Agnieszka Wierzbicka, prof. dr hab. Jan Wiktor, dr Anita Zarzycka, dr Mirosław Zientarski, dr hab. Joanna Żukowska.

Uczelnie, które reprezentują nasi recenzenci: Akademia Ignatianum, Akademia Leona Koźmińskiego, Central Washington University, Heartland Community College, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, University of Illinois Springfield, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, Volunteer State Community College, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Serdecznie dziękuję wymienionym recenzentom i zapraszam do dalszej współpracy, a wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z najnowszym wydaniem „e-mentora”.

Maria Zając
Redaktor prowadzący