AAA

ONLINE EDUCA BERLIN 2004

czyli światowa konferencja poświęcona e-learningowi w Berlinie

Dorota Myko

Wprowadzenie

Od 1 do 3 grudnia 2004 r. w berlińskim hotelu InterContinental delegaci z całego świata debatowali już po raz 10-ty nad rozwojem i najnowszymi trendami na rynku e-learningowym.

Z jednej strony uczestnicy ze swoimi laptopami zachęcali wszystkich do zapoznania się z przygotwanymi przez nich projektami, a z drugiej - prowadzący debaty okrągłego stołu zapraszali do wymiany poglądów podczas sesji. Spotkania były intensywne i pełne gorących dyskusji. Nic dziwnego, bo przecież ONLINE EDUCA BERLIN (OEB) jest największym zgromadzeniem profesjonalistów w zakresie e-learningu i nauczania na odległość w Europie.

Na OEB w 2004 roku zarejestrowano 1703 uczestników z 66 krajów z całego świata. Dla porównania w 2003 roku było obecnych 1486 osób.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tak pozytywnego odbioru konferencji, jaki i samej jakości imprezy. Wciąż rośnie zainteresowanie spotkaniem wśród uczestników konferencji oraz firm i instytucji wystawiających się podczas Educa. Potwierdza to znaczenie OEB na świecie jako wiodącego partnera w zakresie współpracy e-learning - powiedziała Rebecca Stromeyer, dyrektor zarządzający ICWE GmbH i organizator ONLINE EDUCA BERLIN. Online Educa to takie zgromadzenie entuzjastów, zajmujących się światowymi potrzebami edukacji - definiował OEB Robert Cailliau z Europejskiej Organizacji do Badań Nuklearnych ze Szwajcarii, opisujac swoje wrażenia po konferencji. Cailliau, jako jeden z założycieli World Wide Web, występował w sesji inaugurującej ONLINE EDUCA BERLIN 2004 w czwartek 2 grudnia obok przedstawicieli IBM z USA i CNRS z Francji (Narodowe Centrum ds. Badań Naukowych). Sesji tej przewodniczyła Jane Massy z Wielkiej Brytanii z European E-Learning Evaluator & Industry Analyst.

Rynki lokalne na Educa

Wyjątkowym wydarzeniem tego spotkania było Forum Współpracy E-Learning Regionu Środkowego Wschodu (Regional Focus Middle East), które odbyło się po raz pierwszy. Zostało ono zorganizowane z myślą o potrzebie spotkania przedstawicieli świata biznesu, szkolnictwa wyższego oraz rządów krajów Azji Mniejszej z krajami zachodnimi. Na spotkaniu było obecnych ponad 130 uczestników.

Forum i wymiana doświadczeń okazały się bardzo owocne. Myślimy o korzystnych rozwiązaniach i wszelkich możliwych powiązaniach między biznesem, światem akademickim oraz przedstawicielami administracji z tego regionu - podsumowuje Rebecca Stromeyer - W krajach Azji Mniejszej ludność średnio spędza więcej czasu na edukację niż w krajach zachodnich. Oznacza to, że kraje arabskie są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia inwestycji. Prelegenci na forum wywodzili się z wyższej kadry zarządzającej i managerów ds. strategii do których należeli m.in. dr Ghinwa Jalloul, członek Parlamentu Libańskiego, dr Abdullah Al-Mosa, przewodniczący Komitetu Parlamentarnego ds. Technologii Infomacyjnych oraz Dziekan Wydziału Nauk Komputerowych w Al-Imam University w Arabii Saudyjskiej i dr Michelle Selinger, specjalistka ds. starategii edukacyjnych JEI oraz projektów edukacyjnych Cisco (Wielka Brytania) i wielu innych gości.

Dla przeciwwagi - z geograficznego punktu widzenia - specjalne sympozja przygotowały kraje Europy Północnej: Norwegia, Finlandia i Szwecja, np. wiele ciekawych spotkań odbyło się w cyklu pt. E-Learning na Północy.

Stoisko australijskie skupiło kilkanaście firm prywatnych bardzo dobrze przygotowanych do swojej promocji. Były to przeważnie małe, a nawet jednoosobowe firmy, gotowe, by podbijać świat. Większe wystawy narodowe zorganizowała Holandia, Rosja i Kanada, a także Niemcy.

Ankieta

Na sesji plenarnej sesji Eilif Trondsen z SRI Consulting Business Intelligence (SRIC-BI) z USA przedstawiał wyniki pierwszej ankiety przeprowadzonej przez SRIC-BI oraz organizatorów konferencji ICWE GmbH.

Ta jedyna w swoim rodzaju ankieta o zasięgu międzynarodowym z udziałem 800 uczestników z 46 krajów (w tym 74% z Europy i 14% z Ameryki Północnej) ze wszystkich sektorów: od uczelni wyższych po przemysł i rządy państw. Z badań wynika, że powszechnie ok. 61% uczestników z Europy realizuje swoje projekty edukacyjne i działania szkoleniowe w formie podzleceń - outsourcing. Eilif Trondsen podsumował, że 64% ankietowanych z Europy czuje, że ich zwierzchnicy mają pozytywne podejście do zagadnień edukacji i szkoleń dotyczących outsourcingu. Wyniki tej ankiety będą wkrótce dostępne na stronach SRIC-BI (www.sric-bi.com).

Cytaty z sesji czyli wszystko o uczniach

Na poszczególnych sesjach pojawiały się różne punkty widzenia i "złote myśli" na temat praktyki i teorii e-learningu. Prezenter Jay Cross z Internet Time Group (USA) uwypuklał rolę nauki nieformalnej (nieoficjalnej). Ale inni, jak np. dr Tayeb A. Kamali, Prezes CERT, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podkreślał, że nauczanie nieformalne jest bardzo znaczącym narzędziem, ale nie można go zapakować w paczkę i wysyłać pocztą.

Natomiast Wayne Hodgins z Autodesk (USA) akcentował, że kontekst rządzi treścią: Kontekst jest decydującym nośnikiem sukcesu nauczania, bez względu na jakość treści. Z drugiej strony jednak, każdy uczeń i każdy problem jest inny - jedyny w swoim rodzaju. A zatem w efekcie kontekst i treści musza ze sobą współgrać. Oto dlaczego tak ważne są zagadnienia standaryzacji oraz indywidualnego podejścia do procesu nauczania. Wiedza i informacje muszą być dostępne w określonym czasie i przystosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Nancy DeViney, z IBM Learning Solutions, USA twierdzi, że: Organizacje potrzebują scentralizowanych modeli nauczania i szerokiego otoczenia/środowiska/nauczania. I może właśnie dlatego podczas sesji "Uczniowie w przyszłości" (Learners of the Future) prowadzący Bill Seretta dyskutował z sześcioma nastolatkami i jednym siedmiolatkiem o ich doświadczeniach i poglądach w zakresie technologii nauczania.

Jonathon Finkelstein z Learning Times widzi w tym jeden z kierunków rozwoju Educa: W przeciwieństwie do innych sesji podczas konferencji, w których uczestniczyłem, ta jedna umożliwiła kontakt z samymi uczniami.

Wystawcy, sponsorzy i partnerzy

Konferencji towarzyszyły targi i demonstracje producentów programów edukacyjnych, dostawców technologii i usług. Uczestnicy konferencji mieli dzięki temu sposobność porównania ofert różnych firm i instytucji: od stacji telewizyjnych po stoiska narodowe i szeroko rozumiane środowisko e-learningowe.

W części wystawowej było obecnych łącznie 118 firm z 26 krajów, a także z Komisji Europejskiej, prezentujących produkty, projekty i usługi. Z Polski było obecnych 3 wystawców.

Polska na Educa

Polska delegacja była liczniejsza niż w ubiegłym roku dzięki specjalnym warunkom uczestnictwa dla Polski (360 euro zamiast 750 euro) - przybyło do Berlina ponad 50 osób (w 2003 - 40 osób) i 3 wystawców (2 wystawców w 2003 r.). Podczas tematycznych spotkań, podobnie jak w ubiegłym roku, zorganizowano spotkanie dla wszystkich, którzy chcieliby współpracować z Polską (Special Interest Group Lunches). Podczas wystąpień na sesjach wzięło udział 4 polskich prelegentów, w tym m.in. podczas specjalnej debaty na temat rozwoju e-learningu w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej.

Patroni medialni współpracujący z polską delegacją to: e-mentor, Gazeta IT, portal kobiety.pl, Poland Development Gateway, e-dukacja.com.pl, itpress.pl oraz magazyny Systemy IT i Businessman Magazine.

Statystyki

Najwięcej uczestników przybyło z krajów, takich jak:

Niemcy - 21%, Wielka Brytania - 10%, Holandia - 9%, Finlandia - 7%, Norwegia - 6%, Polska - 4%, Włochy - 4%. Ponad 2% uczestników zarejestrowano w przypadku krajów, z których przybyło łącznie 22% uczestników, takich jak: Rosja - 2%, Szwajcaria - 2%, Francja - 2%, Grecja - 2%, Belgia - 3%, USA - 3% i Szwecja - 3%.

Poszczególne grupy zawodowe wg sektorów obecne na Educa to: biznes - 39%, szkolnictwo - 44%, administracja państwowa - 14%, stowarzyszenia, fundacje i inne - 3%. W seminariach i prezentacjach wystąpiło w różnej roli - od prowadzących seminaria po panelistów - 367 uczestników z 43 krajów.

Konferencja składała się łącznie z 4 sesji plenarnych, oraz 73 sesji równoległych i 17 warsztatów w przeddzień konferencji. Umożliwiały one uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności od wybitnych specjalistów w różnorodnych dziedzinach. Niektóre z tych warsztatów odbywały się poza hotelem InterContinental i gospodarzami były uczelnie berlińskie: Politechnika oraz Akademia Sztuk Pięknych.
Sponsorami Online Educa 2004 byli: IBM, Microsoft, BBC Worldwide, Oracle, PeopleSoft, Cisco Systems, WebCT, Wasayet, Blackboard, Nahda University, Promethean, Horizon Wimba i Luvit.Następne spotkanie przewidziano w Berlinie w terminie 30 listopada - 2 grudnia 2005 r.

NetografiaWięcej szczegółów na temat tej edycji konferencji znajdą Państwo na stronach internetowych:

INFORMACJE O AUTORZE

DOROTA MYKO
Autorka jest Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji wydawniczej (DESS - Edition Universite Paris-Nord XIII - Francja) oraz uzyskała tytuł Master zarządzania i marketingu przemysłowego europejskiego (kierunek organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Haute Ecole de Commerce we Francji). Od 2001 prowadzi własną działalności gospodarczą - Wydawnictwo i Nowe Technologie - WINT. Autorka zajmuje się również działalnością szkoleniową na rynku wydawniczym oraz współpracuje z partnerami w Europie na polu nowych technologii i publikacji elektronicznych, konferencji i targów. Od 2003 r. współpracuje także z Online Educa Berlin.