AAA

Cognition and Exploratory Learning
in Digital Age (CELDA 2004)

Marcin Dąbrowski

Konferencja w Lizbonie

W dniach 15-17 grudnia 2004 r. odbyła się w Lizbonie konferencja pt. Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2004). Konferencja została zorganizowana przez International Association for Development of the Information Society (IADIS). To międzynarodowe Stowarzyszenie organizuje rocznie kilka środowiskowych spotkań z zakresu e-learningu, edukacji z wykorzystaniem multimediów, jak również e-commerce oraz e-society. IADIS poprzez organizację konferencji i działalność wydawniczą promuje idee społeczeństwa informacyjnego.

Organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość wystąpień - spośród ponad 200 zgłoszeń wybrano 95 z podziałem na pełne prezentacje (47), krótkie wystąpienia (34) oraz te, prezentowane równocześnie w czasie sesji plakatowej (14).

Inauguracyjne wystąpienie, dotyczące rozwoju nauki i edukacji w cyfrowym wieku, prowadził prof. J. M. Spector z Florida State University. Celem prezentacji była analiza efektywności nowych metod w prowadzeniu i wspieraniu toku kształcenia. Wystąpienie nawiązywało również do psychologii nauczania, a autor próbował także wyjaśniać dlaczego niektóre rzeczy, pojęcia, zdarzenia łatwiej zapamiętać niż inne, czemu niektóre umiejętności zanikają, a inne nie oraz dlaczego niektóre wspomnienia dziecięcego wieku są tak żywe w pamięci osób starszych.

Na zaproszenie organizatorów dr M. Marsella z Komisji Europejskiej zaprezentował inicjatywy unijne. W swym wystąpieniu podkreślał koherencję cech charakterystycznych dla e-learningu i zarządzania wiedzą. Przedstawiciel Komisji podzielił się także swoimi spostrzeżeniami związanymi z pracą nad wnioskami o dofinansowanie projektów, składanymi do Dyrektoriatu Generalnego Społeczeństwa Informacyjnego Komisji. Podkreślał, iż duży projekt nie znaczy dobry - w ten sposób odradzał sztuczne powiększanie inicjatyw opisywanych we wnioskach, zarówno w zakresie organizacji, oddziaływania, jak i budżetu. Zwrócił uwagę, iż podstawowym czynnikiem pozytywnego zaopiniowania wniosku jest czytelne i jasne zaprezentowanie całej inicjatywy, stawianych sobie celów i oczekiwanych korzyści z projektu dla jego odbiorców.


W czasie konferencji prelegenci prezentowali prowadzone projekty i przygotowywane przedsięwzięcia. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z doświadczeniami ośrodków i inicjatywami z Europy, jak również krajów, takich jak: Brazylia, Chiny, Tajwan, Japonia, Nowa Zelandia i innych.

Konferencja podzielona była na kilkanaście sesji, w czasie których podejmowano problematykę e-edukacji w postaci tematów, takich jak:

  • wspólne uczenie się,
  • technologia, nauka i ćwiczenie,
  • odkrywanie technologii,
  • wirtualne uniwersytety,
  • społeczności uczące się,
  • nauczanie nastawione na studenta,
  • e-learning akademicki i korporacyjny,
  • metodyka obiektów wiedzy.

Konferencji towarzyszyło krótkie seminarium na temat projektowania modeli zaawansowanych systemów typu LMS, prowadzone przez przedstawicieli University of Piraeus w Grecji.

Tegoroczna konferencja, CELDA 2005, również zostanie zorganizowana w Portugalii.

INFORMACJE O AUTORZE

MARCIN DĄBROWSKI
Autor jest dyrektorem Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej w Szkole Głównej Handlowej, dyrektorem zarządzającym Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz prezesem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Członek European Distance and E-Learning Network oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. W swojej pracy zajmuje się problematyką kształcenia w szkołach wyższych, w tym e-edukacji. W opracowaniach i prowadzonych badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z modelem uczelni wyższej.