AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Chciałbym zaprezentować Czytelnikom kolejne wydanie dwumiesięcznika e-mentor. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z opublikowanymi artykułami, relacjami ze środowiskowych spotkań, wywiadami oraz informacjami na temat polecanych konferencji, publikacji oraz serwisów internetowych. Zamiast słowa od redakcji, tym razem chciałbym zaprezentować publikację pokonferencyjną Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym oraz zaprosić do udziału w seminariach poświęconych zagadnieniom e-edukacji, jakie rozpoczynają się od marca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie pierwszej ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbyła się 18 listopada 2004 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a także Akademie Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Publikację wzbogaca ponad 10 dodatkowych opracowań, które nie zostały zaprezentowane w czasie tego jednodniowego, środowiskowego spotkania. Choć adresatami spotkania były głównie uczelnie ekonomiczne, warto zauważyć, iż nadesłane referaty, a w konsekwencji poruszane zagadnienia, w znacznym stopniu odnoszą się także do problemów, z jakimi spotykają się wszystkie polskie uczelnie, pragnące wykorzystać, w swojej ofercie dydaktycznej zalety, kształcenia w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Materiał uzupełniają opisy doświadczeń reprezentantów e-learningu korporacyjnego oraz przykłady z zagranicy. Pierwsza część publikacji wprowadza czytelnika w zagadnienia e-edukacji. Próbuje ją umiejscowić w warunkach polskich, jak również w wymiarze międzynarodowym. Część ta przybliża także ogólne założenia dydaktyczne kształcenia online oraz ukazuje konkretne inicjatywy skierowane zarówno do społeczności akademickiej, jak i do przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Opracowania zamieszczone w kolejnych częściach poruszają problematykę doświadczeń polskich uczelni, unijnych projektów z tego zakresu, praktycznych przykładów i podejmowanych inicjatyw, metodyki oraz jakości kształcenia, a także stanowią próbę oceny i wskazania kierunków zmian dla rozwoju e-edukacji. Wraz ze współredaktorką publikacji, dr Marią Zając, mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych tematyką wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu akademickim. W najbliższym czasie publikacja zostanie rozesłana do uczestników listopadowej konferencji, zaś wszystkich zachęcam do zapoznania się z książką w wersji elektronicznej (pdf), dostępną na stronie internetowej Fundacji (www.fundacja.edu.pl), jak również na stronie konferencji - www.e-edukacja.net.

Polecam również uwadze Czytelników seminaria, organizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Posiadają one charakter otwarty i są bezpłatne dla uczestników. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

  1. E-edukacja w SGH, 1 marca 2005 r., godz. 13.40-15.10;
  2. Projektowanie wirtualnych zajęć i treści online, 23 marca 2005 r., godz. 13.40-15.10;
  3. Indywidualne możliwości wzbogacania dydaktyki akademickiej, 18 kwietnia 2005 r., godz. 13.40-15.10, II część - warsztaty, godz. 15.15-16.00;
  4. Metodyka akademickiego kształcenia na odległość, 24 maja 2005 r., godz. 13.40-15.10;
  5. Aktywność e-edukacyjna w Polsce i na świecie, 14 czerwca 2005 r., godz. 13.40-15.10.
Karta zgłoszeniowa oraz opis programu seminariów na semestr letni roku akademickiego 2004/2005 dostępne są na stronie internetowej CREN SGH: www.cren.pl/seminaria/

Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny