Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer "e-mentora", tym razem tradycyjnie w języku polskim. Stosunkowo dużo miejsca zajmują w nim artykuły i relacje poświęcone edukacji, i to w różnych obszarach. Znajdziemy więc nie tylko analizy dotyczące programów studiów wyższych, ale też propozycję organizacji pracy z uczniem zdolnym oraz opis badań, jak i w jakim celu polskie nastolatki korzystają z internetu i jakie postawy wobec tych działań przyjmują ich rodzice. Z kolei relacja z II Forum Edukacji Dorosłych ukazuje różnorodność wyzwań, wobec których stają osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia przez całe życie.

Ciekawym akcentem bieżącego numeru są również dwa teksty ukazujące stopniowe przenikanie trendów obserwowanych w biznesie do sfery administracji publicznej. Lektura tych tekstów prowadzi wprawdzie do konstatacji, że wspomniane przenikanie dopiero się rozpoczyna, ale niewątpliwie na uwagę zasługuje fakt, że można już wskazać pierwsze przykłady, takie jak np. wdrażanie praktyki raportowania społecznego w polskim sądownictwie.

Chciałabym również zasygnalizować, że w 2018 roku planujemy kontynuację wydań angielskojęzycznych - przewidziane są trzy takie numery. Będziemy dążyć do tego, aby znalazły się w nich zarówno ciekawe opracowania polskich naukowców, opisujące wyniki badań, które warto upowszechnić na rynku międzynarodowym, jak też artykuły autorów zagranicznych, którzy zechcą na łamach "e-mentora" podzielić się swoimi doświadczeniami lub pomysłami. Liczymy, że ta inicjatywa spotka się z zainteresowaniem tak potencjalnych autorów, jak i czytelników w różnych krajach świata. Zachęcamy do zgłaszania artykułów.

Maria Zając
Redaktor prowadzący