AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Zachęcam czytelników e-mentora do lektury bieżącego wydania. Nowy numer dwumiesięcznika bogaty jest w artykuły nie tylko z zakresu e-edukacji - rozwijamy również coraz bardziej działy tematyczne poświęcone zarządzaniu wiedzą, e-biznesowi, kształceniu ustawicznemu oraz problematyce programów, metod i form kształcenia. Dział e-edukacja - tradycyjnie podzielony na doniesienia z Polski i z zagranicy oraz e-sgh - zawiera artykuły w dużej mierze związane z zagadnieniami pedagogicznymi oraz kwestiami jakości kształcenia, jak również opisujące aktywność e-learningową krajów Ameryki Łacińskiej, Malezji i RPA.

W dziale e-sgh odnajdą Państwo także doniesienia na temat aktualnych konferencji oraz próbę analizy możliwości wyboru technologii dla potrzeb działalności e-edukacyjnej ośrodków akademickich. Dział zarządzanie wiedzą charakteryzuje się praktycznymi zagadnieniami - wywiad, raport o stanie zarządzania wiedzą w Polsce, jak również analiza przypadku konkretnego wykorzystania omawianych technologii i rozwiązań organizacyjnych w firmie wnoszą wiele cennych wskazówek (nie tylko teoretycznych) dla osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W dziale e-biznesu m.in. kontynuujemy temat mobilnych płatności oraz e-governmentu z poprzednich wydań, a także podejmujemy nowe, równie interesujące, tematy. Jesteśmy tuż po ogólnopolskiej konferencji e-edukacja.net: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warto w tym miejscu zauważyć, iż było to jedno z największych środowiskowych spotkań na temat e-learningu dotychczas zorganizowanych w Polsce. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób, z ponad 70 instytucji edukacyjnych. Wśród prawie 30 wystąpień nie brakowało bieżących doniesień z ośrodków akademickich oraz prezentacji prowadzonych projektów i badań. Pierwsza sesja plenarna miała za zadanie wprowadzić uczestników w najważniejsze zagadnienia z zakresu e-edukacji - jej miejsca w kształceniu, jakości procesu, wymiaru pedagogicznego e-learningu, jak również zaprezentować współczesne modele e-nauczania oraz przedstawić dobry wzorzec wykorzystywania tych technologii w przedsiębiorstwach. W sesji uczestniczyli wybitni eksperci z Polski i z zagranicy. Druga i trzecia - to równolegle toczące się sesje, prezentujące przekrojowo problematykę działalności e-edukacyjnej oraz projektów międzynarodowych. Czwarta i piąta sesja (również równoległe), koncentrowały się na przykładach praktycznego zastosowania e-learningu i narzędzi pomocnych w pracy nauczyciela. Zadaniem ostatniej, plenarnej sesji było podsumowanie obrad oraz syntetyczna prezentacja przewodnich tematów konferencji. Choć konferencja składała się z 6 sesji, nie było możliwości zaprezentowania wszystkich referatów, które napłynęły do organizatorów (liczba zgłoszeń przekroczyła 40). Wszystkie referaty dostępne w materiałach konferencyjnych, zostały również opublikowane na stronie internetowej konferencji: www.e-edukacja.net. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi. Chciałbym również zapowiedzieć wydanie publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się nakładem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na początku 2005 r., i będzie dostępna dla wszystkich w formie elektronicznej na stronach konferencji oraz Fundacji (www.fundacja.edu.pl). Korzystając z okazji, iż jest to ostatnie przed Świętami Bożego Narodzenia wydanie e-mentora, chciałbym życzyć Wszystkim Czytelnikom radosnych, spokojnych i niezapomnianych chwil w rodzinnym gronie oraz wielu sukcesów w Nowym Roku.


Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny