AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

William Horton Designing Web-Based Training

E-edukacja w ośrodkach akademickich oraz szkolenia w ramach e-learningu korporacyjnego są płaszczyznami nieustannego rozwoju. Książka Designing Web-Based Training to kompendium wiedzy z zakresu szkoleń opartych o sieć (Web Based Training -WBT) i obowiązkowa lektura dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

William Horton prezentuje czytelnikom wszelkie aspekty WBT. Rozpoczyna od historii WBT i przedstawienia ewaluacji tego typu szkoleń. Wymienia także szereg możliwych zastosowań oraz technik WBT. Horton przedstawia zarówno możliwości organizacji kursów internetowych, stymulowania uczestników do czynnego uczestnictwa w szkoleniach, jak również omawia rodzaje testów i ćwiczeń oraz metody pracy grupowej. Publikację zamyka próba opisania możliwych dróg rozwoju WBT. Książka ta jest solidną encyklopedią szkoleń internetowych, zaprezentowaną na ponad 600 stronach.

William Horton, Katherine Horton E-learning Tools and Technologies

E-learning Tools and Technologies to jedna z najnowszych publikacji wydanych wspólnie przez Wiley i William Horton Consulting. Autorzy w sposób kompleksowy ujmują problematykę współczesnego e-learningu, najnowszych technologii i narzędzi zdalnego nauczania. Książka adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych tymi zagadnieniami - od nauczycieli i metodyków nauczania online, poprzez managerów projektów e-edukacyjnych i informatyków, po studentów, będących odbiorcami e-oferty uczelni. Zagadnienia opisane są w sposób wyczerpujący. William i Katherine Horton przedstawiają narzędzia i technologie, infrastrukturę techniczną i oprogramowanie systemowe potrzebne dla e-learningu, platformy LMS, LCMS, jak również platformy wirtualnych kampusów, narzędzia do wspólnej pracy oraz tworzenia wsadu dydaktycznego i multimediów. Obszerną publikację kończą spostrzeżenia autorów nt. kierunków rozwoju globalnego e-learningu.

Gdzie kupić?
Powyższe publikacje można nabyć w księgarniach internetowych, m.in.:

International Journal of Interactive Technology and Smart Education

The International Journal of Interactive Technology and Smart Education (ITSE) jest multidyscyplinarnym magazynem akademickim, promującym innowacje, systemy skupione na użytkowniku oraz wdrażanie rozwiązań HCI (Human Computer Interactions) w technologii i edukacji. Propaguje on również łączenie rozwiązań i ciągłą ewaluację procesu rozwoju systemów w miejsce oceny jedynie końcowego efektu prac. Łącząc te specjalistyczne dziedziny, magazyn ma na celu wypełnienie luki informacyjnej w zakresie technologii interaktywnych i edukacyjnych.

Dla potrzeb magazynu SMART definiuje się jako: Technology that is Sensitive, Manageable, Adaptable and Responsive. Magazyn wydawany jest cztery razy w roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem swoich artykułów w magazynie powinny zapoznać się z informacjami dla autorów umieszczonymi na stronie www.troubador.co.uk/itse. www.troubador.co.uk/itse.


Knowledge Management to magazyn od kilku lat obecny na europejskim rynku, cieszący się dobrą renomą wśród praktyków i teoretyków zarządzania wiedzą, jest chyba jednym z najbardziej opiniotwórczych i poważanych w tym środowisku periodyków. Tworzony jest przez grono doświadczonych menedżerów oraz profesorów uznanych za światowe autorytety w dziedzinie zarządzania wiedzą. W każdym niemal wydaniu Knowledge Management można znaleźć nowatorskie ujęcie wybranych tematów z zakresu zarządzania wiedzą, ciekawe badania naukowe czy - wprawdzie dość krytyczne, acz miarodajne - recenzje najnowszych pozycji z literatury tego tematu.

Bieżący numer w szczególny sposób koncentruje się na problematyce przywództwa w perspektywie zarządzania wiedzą. Artykuły Leading by example czy A knowledge-conscious curriculum wyjaśniają, co oznacza być liderem z perspektywy zarządzania wiedzą, wskazują na pewne charakterystyczne cechy świadomych wartości oraz istoty wiedzy liderów. Wypowiedzi uznanych przywódców zarządzania wiedzą, takich jak, Bob Buckman czy Victor Newman, zwracają z kolei szczególną uwagę na klimat i kulturę organizacyjną, jaka stymuluje procesy zarządzania wiedzą, a zwłaszcza dzielenie się wiedzą w organizacji. Rebecca Cavalot, rozmawiając z nimi, stara się poznać sposób, w jaki efektywne przywództwo w zarządzaniu wiedzą staje się kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności organizacji i jej skutecznej strategii, stawiającej ją zawsze o krok przed konkurentami. Wśród istotnych cech przywódczych Buckman wymienia m.in. pewność siebie, pozwalającą liderowi nie tylko obdarzać współpracowników pełnym zaufaniem, ale przede wszystkim być otwartym i akceptować ich pomysły.

Aby sprostać nowym wyzwaniom gospodarczym i społecznym, tworzone są coraz częściej specjalistyczne programy kształcące liderów. Wśród nich można znaleźć także programy skoncentrowane na kreowaniu cech przywódczych wspierających zarządzanie wiedzą w organizacji i ułatwianie rozwoju kultury dzielenia się wiedzą. W związku z tym wizerunek lidera-supergwiazdy zastępowana jest obrazami lidera-nawigatora czy lidera-partnera, bądź też członka zespołu. Czy istniejące programy dydaktyczne są adekwatne do tego zmieniającego się modelu przywództwa? Jakie czynniki powinien uwzględnić, czy też jakie pytania powinien zadawać sobie przywódca świadomy wartości wiedzy dla organizacji? Co powinien robić lider pragnący budować w swojej organizacji kulturę dzielenia się wiedzą? Na te i podobne pytania można szukać odpowiedzi właśnie we wspomnianym artykule A knowledge conscious curriculum

Wśród innych pozycji prezentowanych w ostatnim numerze KM nie sposób pominąć raportu dotyczącego strategii wyszukiwania oraz przyszłości korporacyjnych wyszukiwarek. Przedstawia on m.in. wyniki badań prowadzonych przez Ark Group (wydawcę Knowledge Management) wśród 1000 dyrektorów informatycznych oraz knowledge managerów. Główną konkluzją płynącą z całego raportu może być stwierdzenie, iż przyszłość należy do tzw. search-derivative applications, stanowiących niejako platformę dla wszystkich korporacyjnych rozwiązań biznesowych.

Poza niewątpliwie interesującymi artykułami czy wynikami badań, w każdym z numerów Knowledge Management czytelnik znajdzie stałe kolumny poświęcone najnowszym informacjom dotyczącym problemów zarządzania wiedzą (pochodzącym z różnych firm), prezentacji sylwetek ciekawych osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem wiedzą oraz recenzje książek.

Zachęcamy do lektury!

Jakob Nielsen Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych Wydawnictwo Helion Warszawa 2003

Funkcjonalność rządzi siecią, a trzy najważniejsze postulaty kreowania serwisów internetowych to: prostota, funkcjonalność i ergonomia.

Jakob Nielsen, światowej sławy autorytet w dziedzinie funkcjonalności witryn internetowych, w swoim podręczniku projektowania dzieli się z nami całą swoją wiedzą i doświadczeniem - począwszy od projektowania treści i stron, aż po projektowanie nawigacji. Nielsen podaje dokładne wskazówki, jak w każdej sytuacji dotrzeć do każdego użytkownika sieci.

Tematy omówione w książce to: projektowanie: stron i witryn WWW, opracowywanie treści przeznaczonych do zamieszczenia w internecie lub intranecie, także tych przeznaczonych dla użytkowników niepełnosprawnych oraz dla publiczności międzynarodowej. Autor stara się również pokazać, na co reagują internauci i jak na to odpowiadać.

Tara Calishain Rael Dornfest 100 sposobów na Google Wydawnictwo Helion Warszawa 2003

Najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa Google dostarcza dziennie średnio 150 milionów wyników wyszukiwania. Oprócz najczęściej wykorzystywanego wyszukiwania stron WWW posiada ona całą gamę dodatkowych funkcji, z których przeciętny użytkownik nawet nie zdaje sobie sprawy. 100 sposobów na Google to książka, która nie tylko pozwoli na korzystanie z narzędzi wyszukiwania szybciej i skuteczniej. Dzięki tej publikacji można się dowiedzieć, jak wykorzystywać potencjał Google we własnych programach i innych zastosowaniach.

Książka przedstawia między innymi:

  1. podstawy formułowania skutecznych zapytań,
  2. wyszukiwanie z uwzględnieniem języka i daty utworzenia strony,
  3. usługi specjalne i serwisy Google, takie jak np. katalog, grupy dyskusyjne, wyszukiwanie grafiki, wiadomości, Froogle,
  4. korzystanie z dodatkowych usług Google za pomocą aplikacji,
  5. pisanie aplikacji z użyciem GoogleAPI,
  6. pozycjonowanie stron WWW w Google,
  7. korzystanie z systemu reklamowego AdWords.

Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, K. Kloc, E. Chmielecka (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2004

W ostatnich latach powszechne stały się apele polskiego środowiska akademickiego o powrót do dobrych obyczajów w kształceniu i badaniach. Dostrzeżono, że wartości akademickie zostały zagrożone - w przeszłości przez wpływy ideologiczne, współcześnie zaś - przez nadmierną komercjalizację edukacji wyższej.

Wspomniane wyżej zagrożenia środowiska akademickiego przyczyniły się do zorganizowania w dniach 20-21 maja 2004 r. przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych konferencji (stanowiącej podsumowanie cyklu seminariów prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Publikacja Dobre obyczaje w kształceniu akademickim jest jej owocem. Złożyły się na nią referaty wygłoszone w Akademii Ekonomicznej w Krakowie przez przedstawicieli uczelni państwowych (profesorów i studentów) - zarówno uniwersytetów, jak i akademii ekonomicznych, rolniczych, wychowania fizycznego i in.) oraz niepaństwowych. Zebrano je w trzech częściach tematycznych, poświęconych kolejno: etosowi akademickiemu, postawom absolwentów studiów ekonomicznych oraz dobrym i złym obyczajom w kształceniu akademickim. Ostatnią część stanowi zapis dyskusji panelowej zatytułowanej Po co ekonomiście filozofia?

Poruszana tematyka jest szczególnie ważna dla prawidłowego funkcjonowania całego współczesnego środowiska akademickiego i świadczy o tym, że nie jest ona obojętna jego przedstawicielom. Wręcz przeciwnie - publikacja ta jest świadectwem wielkiej troski (zarówno wykładowców, jak i studentów) o pielęgnowanie wartości i zasad, które kierują (bądź powinny kierować) życiem wspólnoty akademickiej.
Prace nad stworzeniem kanonu dobrych obyczajów w kształceniu akademickim nadal trwają, zmierzając do zahamowania nieustannie postępującej erozji etosu akademickiego. Miejmy nadzieję, że działania te staną się codzienną praktyką polskich akademików.

Publikacja w formie do wydruku (pdf) jest dostępna na stronie:
www.fundacja.edu.pl.

Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area, S. Schwarz, D. F. Westerheijden (red.), Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2004


W książce zaprezentowano szczegółowy raport na temat rozwoju akredytacji i systemu oceny w 20 krajach europejskich. Autorzy opracowań zawartych w książce to eksperci w tej dziedzinie - stworzyli wnikliwe analizy stanu akredytacji w swoich krajach. Redaktorzy publikacji, wzbogacili je o streszczenie opisujące główne trendy oraz podobieństwa i różnice występujące w Europie.

Publikacja przedstawia proces rozwoju akredytacji, który staje się głównym mechanizmem sterującym szkolnictwem wyższym w całej Europie. O wyjątkowości książki świadczy zamieszczenie w niej analizy działania sił prowadzących do rozprzestrzenienia się różnych modeli akredytacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Czytelnicy mogą również zapoznać się z najnowszym obrazem stanu akredytacji w Europie. Zdobędą wiedzę na temat ewolucji systemów akredytacji i oceny oraz realistyczne prognozy możliwości współpracy europejskiej w tym zakresie.

Książkę można nabyć w księgarniach internetowych, m.in.: Springer http://www.springeronline.com oraz Amazon.com http://www.amazon.com.

Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki R. Góralska, J. Półturzycki (red.), Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Płock-Toruń 2004

Jest to najnowsza publikacja z serii Biblioteka Edukacji Dorosłych wydawanej przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Tom zawiera pracę przygotowane na XII Toruńską Konferencję Dydaktyczną Idea edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym (listopad 2003). W publikacji znajdziemy 35 tekstów opracowanych przez autorów z siedmiu uniwersytetów i siedmiu szkół wyższych. Poruszają one aktualny dla środowiska akademickiego problem badawczy, jakim jest relacja między edukacją ustawiczną a szkolnictwem wyższym. Treść opracowania podzielona została na pięć części tematycznych dotyczących: podstaw teoretycznych i tendencji rozwojowych edukacji ustawicznej, doświadczeń praktyki akademickiej edukacji ustawicznej w kraju oraz za granicą, kształcenia permanentnego nauczycieli i zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji ustawicznej. Zebrany materiał to próba przedstawienia możliwości realizacji idei edukacji ustawicznej w praktyce oraz podsumowania jej teoretycznych podstaw.

Książka skierowana jest głównie do środowiska akademickiego, praktyków oraz teoretyków edukacji ustawicznej.

Adults in Higher Education R. Mark, M. Pouget, E. Thomas (red.), Wydawnictwo Peter Lang, Oxford 2004

Publikacja prezentuje rezultaty badań przeprowadzonych przez uczestników projektu ALPINE - Adults Learning and Participating in Education (Kształcenie i uczestnictwo w edukacji dorosłych). Projekt poświęcony jest zwiększającej się ofercie edukacyjnej europejskich uniwersytetów, skierowanej do osób dorosłych.

Książka rozpoczyna się opisem prowadzonej obecnie debaty nad rosnącą liczbą osób zainteresowanych kształceniem wyższym, a także identyfikuje główne punkty europejskiej polityki edukacyjnej w tym zakresie. W dalszej części publikacji znajdziemy wypowiedzi dwudziestu doświadczonych praktyków edukacji dorosłych z różnych krajów Europy, którzy podjęli się opisu stanu andragogiki w ich krajach. Książkę kończą dwa rozdziały zawierające analizę i podsumowanie tego, jedynego jak dotąd w Europie i największego, przeglądu sytuacji kształcenia dorosłych w różnych krajach.