Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Nadchodzący rok akademicki zapowiada się jako początek istotnych zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Dlatego choć okres wakacyjny w pełni, na wielu polskich uczelniach trwają intensywne prace związane z realizacją licznych projektów, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych warunków. Wprawdzie najbardziej kompleksowe informacje na temat czekających nas zmian zostaną przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dopiero podczas Narodowego Kongresu Nauki, który ma się odbyć 18 i 19 września 2017 r. w Krakowie, ale część decyzji została ogłoszona już wcześniej. Niektóre z nich Minister zapowiedział w Liście do społeczności akademickiej1, wysłanym 6 lipca 2017 r. Inne inicjatywy, takie jak np. utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), zostały już wprowadzone w życie. Decyzja o powołaniu Agencji została ostatecznie zatwierdzona przez Sejm RP podczas posiedzenia 7 lipca 2017 r. W rozmowie z dziennikarzem serwisu PAP Nauka w Polsce2 wiceminister MNiSW prof. dr hab. A. Bobko wyjaśniał, jaka będzie rola nowo utworzonej Agencji i jak jej zadania będą się uzupełniać z działaniami takich instytucji rządowych jak NCN i NCBiR.

Intensywne prace, mimo okresu wakacyjnego, trwają również w redakcji "e-mentora". I można śmiało powiedzieć, że podejmowane przez nas działania bardzo dobrze wpisują się w nurt popularyzacji polskiej nauki, również poza granicami Polski. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z MNiSW w ramach DUN (Działalność Upowszechniająca Naukę) przygotowujemy się do wydania pierwszego w historii "e-mentora" numeru anglojęzycznego, który ukaże się z początkiem nowego roku akademickiego. Warto także podkreślić, że tematem wiodącym tego wyjątkowego numeru będzie nowoczesna edukacja - z perspektywy różnych krajów i systemów edukacyjnych.

Tyle tytułem zachęty. Tymczasem zapraszam do zapoznania się z treścią bieżącego wydania, w którym również staraliśmy się zebrać artykuły poruszające ważne i aktualne tematy ilustrujące zmiany zachodzące pod wpływem nowoczesnych technologii - tak w dydaktyce akademickiej ("Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami" oraz felieton "Seven Futures 5 years later"), jak i ogólniej, w działalności polskich uczelni ("Tworzenie sieci współpracy uczelni z otoczeniem przy wykorzystaniu zamówień przedkomercyjnych na przykładzie projektu e-Pionier") oraz w przestrzeni publicznej ("Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach - przegląd i analiza polskich projektów") i w środowisku biznesowym (m.in. tekst na temat e-informacji patentowej).

Życzę wszystkim ciekawej lektury oraz udanego wypoczynku wakacyjnego.