AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Leszek Dziawgo (red.), Rynek kapitałowy bez tajemnic, Difin, Warszawa 2016

Aby odnieść sukces inwestycyjny, należy zacząć od wiedzy. Cel inwestycji to oczywiście zysk, ale także ryzyko. Polecamy publikację, która dostarczy niezbędnych informacji osobom zamierzającym zająć się inwestowaniem.

Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Brian Solis, X: The Experience when Business Meets Design, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2015

Tematem przewodnim książki jest budowanie pozytywnych doświadczeń w relacji z klientem. Autor, powołując się na wyniki badań, pokazuje, jak bardzo negatywne skutki może mieć dla firmy zaniedbywanie znaczenia tego typu doświadczeń. Równocześnie prezentuje przykłady efektywnego stosowania strategii marketingowej opartej na projektowaniu pozytywnego doświadczenia klienta. Mimo iż głównymi adresatami tej książki są osoby odpowiedzialne za projektowanie strategii marketingowej, lektura omawianej publikacji może być równie przydatna i interesująca dla osób zaangażowanych w projektowanie strategii uczelni w zakresie nauczania, szczególnie realizowanego w trybie online. Nie bez powodu w obszarze edukacji wyższej coraz częściej pojawia się termin Learning Experience Architect, który nazywa nowy zawód - wymagający nie tylko umiejętności projektowania kursów online, ale właśnie znajomości zasad i metod efektywnego budowania pozytywnych doświadczeń osób uczących się. Sposób wydania książki również odwołuje się do podejścia opartego na strategii budowania emocji i pozytywnych doświadczeń odbiorcy. Strona wizualna jest dla autora równie ważna co strona merytoryczna.

Dostępne są różne opcje zakupu - więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.xthebook.com