Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy,

Zachęcając do lektury kolejnego wydania "e-mentora", chciałabym krótko zasygnalizować, jakie tematy znajdą Państwo w bieżącym numerze. Zdecydowana ich większość dotyczy kształcenia akademickiego, w różnych perspektywach. Można zatem przeczytać o nowatorskim programie studiów online z zakresu pedagogiki medialnej, realizowanym na UMK w Toruniu, oraz o dostępnej ofercie edukacyjnej z zakresie systemów GIS i geoinformatyki. Drugi z tekstów uzupełniono o zarys kursu MOOC, który mógłby wypełnić wyraźnie zauważalną, szczególnie na polskim rynku, lukę edukacyjną w tym zakresie. Bardziej globalne spojrzenie na szkolnictwo wyższe w Polsce przedstawia artykuł opisujący próbę oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskich uczelni z wykorzystaniem klasycznej mapy grup strategicznych.

Odpowiedzią na rosnące znaczenie obrazu w przekazie edukacyjnym są dwie propozycje - jedna z nich dotyczy obrazowania pojęć, czyli roli metafor i porównań w edukacji przedsiębiorczej, natomiast druga ma charakter bardziej teoretyczny i koncentruje się na opisie metod opartych na analizie obrazów dla potrzeb badań naukowych. Z kolei przemiany, jakie zachodzą w edukacji na poziomie wyższym, omówiono w artykule Change happens. Autor tekstu starał się zebrać w nim najbardziej znaczące przejawy zmian wynikających m.in. z zastosowania w edukacji różnych form sztucznej inteligencji oraz z dostępności kursów MOOC, których przydatność coraz częściej dostrzegana jest nie tylko w kontekście kształcenia nieformalnego, ale także formalnego (przykład drugiego z tych zastosowań omawiam szerzej w jednym z najnowszych wpisów na blogu redakcyjnym: http://www.e-mentor.edu.pl/blog/wpis/id/87).

Wykorzystanie e-learningu w warunkach korporacyjnych ilustruje relacja z marcowej konferencji E-learning Fusion. Z kolei w części dotyczącej obecności nowoczesnych rozwiązań technologicznych w biznesie znalazły się teksty dotyczące dwóch ważnych trendów - lean i smart. Mowa jest więc o czynnikach wpływających na kształtowanie organizacji zwinnej oraz o kwestiach bezpieczeństwa wynikających z coraz bardziej powszechnej obecności w naszym życiu tzw. urządzeń inteligentnych.

Chciałabym także zachęcić Państwa do odwiedzania stałych rubryk związanych z naszym czasopismem - kalendarza konferencji oraz redakcyjnego bloga (e-mentor.edu.pl/blog), na którym w ostatnim czasie staram się przedstawiać mniej znane aspekty masowych kursów otwartych (MOOC) oraz kwestie związane z uznawaniem kompetencji uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia.

Zapraszam do lektury
Maria Zając