AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Barbara Bray, Kathleen McClaskey, How to Personalize Learning - a Practical Guide for Getting Started and Going Deeper, Corwin Press, Thousand Oaks 2016

Jest to już druga książka napisana wspólnie przez B. Bray i K. McClaskey, a poświęcona personalizacji nauczania. W pierwszej, zatytułowanej How to make learning personal autorki przedstawiły koncepcję nauczania, w którym uwzględniane są indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia. Tym razem idą o krok dalej i starają się pokazać, jak zmieniać kulturę nauczania i kulturę pracy szkoły, aby pozwalała ona na większą samodzielność uczących się i dawała im większy wpływ na kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że proponowane rozwiązania to wynik wielu lat badań prowadzonych we współpracy ze szkołami, które starają się w praktyce stosować opisywane podejście i właśnie przykłady z praktyki stanowią ogromną wartość tej publikacji.

Książka dostępna jest na stronie wydawcy:
https://us.corwin.com lub na amazon.com

Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud (red. nauk.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Rynkowa, Gdańsk 2016

Monografia jest krokiem w kierunku do usystematyzowania wiedzy o przebiegu procesów cyfryzacji systemu społeczno-gospodarczego. Przedstawia związane z tymi procesami szanse oraz wyzwania dla różnych sektorów. Zaprezentowane oryginalne poglądy autorów (inżynierów, ekonomistów i prawników) mogą przyczynić się do rozszerzenia dyskusji o wyzwaniach, które stoją przed różnymi środowiskami: akademickim, biznesowym, politycznym. Osoby, które zapoznają się z publikacją, będą mogły skonfrontować posiadaną wiedzę i wzbogacić ją o nowe aspekty dotyczące rozwoju gospodarki, w której cyfryzacja pozwala zmieniać procesy wytwarzania, dystrybucji oraz wymiany, a konsumenci i uczestnicy łańcuchów dostaw w coraz większym zakresie korzystają z rynków wirtualnych.

Publikacja można pobrać w wersji elektronicznej ze strony:
http://www.efcongress.com

12 Apps of Christmas - kursy online

Wśród popularnych obecnie otwartych kursów online na uwagę zasługują ciekawe inicjatywy opracowane głównie z myślą o nauczycielach - aby ułatwić im poznawanie aplikacji, które mogą skutecznie wzbogacić proces dydaktyczny. Kursy zaczynają się 1 grudnia i trwają około dwa tygodnie. Ich interfejs przypomina kalendarz adwentowy - każdego dnia można "otworzyć jedno okienko", pod którym kryje się niespodzianka, w tym wypadku nowa aplikacja. Pomysł, zapoczątkowany w 2014 roku równolegle przez Regent's University London oraz przez Dublin Institute of Technology szybko zdobywa popularność nie tylko wśród osób zainteresowanych poznawaniem nowych aplikacji, ale też wśród uczelni, które uznały go za skuteczny sposób rozwijania kompetencji zarówno nauczycieli, jak i studentów. W bieżącym roku Regent's University udostępnia trzecią już edycję swojego kursu. Politechnika z Dublina tym razem oferuje natomiast kurs opracowany wspólnie przez przedstawicieli uczelni z Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. O tym, że idea kursów 12 Apps of Christmas sięga daleko poza Europę świadczy również - nowa w tym roku - propozycja kursu przygotowana przez członków ETUG (Educational Technology Users Group) z British Columbia w Kanadzie. Każdy z kursów ma nieco inny profil - autorzy co roku ustalają temat przewodni kursu adekwatnie do aktualnych trendów w obszarze edukacji. Można zatem wybrać jeden z nich albo uczestniczyć równocześnie we wszystkich.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
https://openeducation.blackboard.com; https://the12appsofchristmas2016.wordpress.com oraz http://12appsofchristmas.ca

Raport Studenci zagraniczni w Polsce, Warszawa 2016

Prezentowany raport jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu "Study in Poland". Program, zainicjowany w 2005 r. przez Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy", ma na celu profesjonalną promocję Polski jako miejsca studiów i wspieranie procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Poprzez koordynowanie działań uczelni oraz podmiotów państwowych, samorządowych i pozarządowych dąży do zmiany niekorzystnej (choć sukcesywnie poprawiającej się) sytuacji w zakresie umiędzynarodowienia polskich uczelni. Raport prezentuje najaktualniejsze informacje nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach, w tym niepublikowane w innych miejsca dane Głównego Urzędu Statystycznego. Analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucję w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat - w różnych przekrojach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.studyinpoland.pl

Raport Edu-Tech 2016. Nowe technologie w świecie edukacji

Edu-Tech 2016 otwiera cykl edukacyjnych raportów portalu Edutorial.pl. Publikacja poświęcona jest nowoczesnej nauce i technologiom w świecie edukacji. Zawiera analizy, komentarze ekspertów oraz liczne rankingi i zestawienia. Stanowi też próbę odpowiedzi na pytanie, jak mądrze wykorzystywać technologię w kształceniu, jak rozwijać jej potencjał i jak chronić się przed ewentualnymi zagrożeniami. Raport podzielony został na trzy części. W pierwszej części skupiono się na przeglądzie rynku EduTech. Pokazano trendy, perspektywy rozwoju i ograniczenia cyfryzacji świata edukacji. Przedstawiono wyniki badań kompetencji cyfrowych Polaków i porównano je z danymi z innych krajów. Druga część stanowi prezentację praktycznych rozwiązań z zakresu "nowoczesnej nauki" - zawiera m.in. zestawienie polskich start-upów edukacyjnych, którym udało się odnieść sukces nie tylko w kraju, najlepszych platform e-korepetycji czy aplikacji do nauki języków. W trzeciej części omówiono natomiast zagadnienie otwartości szkół, uczelni i firm szkoleniowych na nowe technologie. Można tu także znaleźć wskazówki, jak bezpiecznie, nowocześnie i skutecznie prowadzić działalność edukacyjną w internecie.

Raport można pobrać ze strony:
http://edutorial.pl