AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy,

Zachęcając do lektury kolejnego numeru „e-mentora”, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wyraźną obecność artykułów dotyczących oceny - zarówno podejmowanych działań edukacyjnych oraz ich efektów, jak i inicjatyw biznesowych. Można zatem przeczytać o roli portfolio jako formy dokumentacji dokonań, o propozycji oceny pracy nauczyciela przez pryzmat wyników, jakie studenci uzyskali na egzaminie, a także o koncepcji University Learning Store jako alternatywnej formy uzyskiwania kompetencji zawodowych. Swego rodzaju uzupełnieniem wspomnianych artykułów jest opracowanie poświęcone analizie zjawiska prokrastynacji wśród studentów - jej formom oraz przyczynom i uwarunkowaniom. Tę grupę opracowań zamyka tekst przedstawiający wyniki badań poświęconych postrzeganiu konsekwencji kształcenia się przez osoby dorosłe, już pracujące zawodowo.

Ciekawą ilustracją tego, jak można łączyć wiedzę wyniesioną ze szkoły z postrzeganiem świata wokół nas, jest artykuł zatytułowany Widzialne i niewidzialne piękno matematyki.

W bieżącym numerze można przeczytać ponadto o roli działań jakościowych w budowaniu reputacji przedsiębiorstwa, a także o ocenie platform spółdzielczych w kontekście modelu gospodarki współdzielonej.

Równocześnie, wychodząc poza łamy naszego pisma, chciałbym zainteresować czytelników opracowywanym corocznie dokumentem Komisji Europejskiej Education and Training Monitor 2016, który został właśnie opublikowany (http://ec.europa.eu/education/node_en).

Przypominam także o ważnych wydarzeniach środowiskowych, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Kongres Rozwoju Edukacji, który odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, to ogólnopolskie spotkanie osób zaangażowanych w rozwój i modernizację polskiej edukacji, a konferencja Online Educa Berlin, organizowana w dniach 30 listopada - 2 grudnia br. w stolicy Niemiec to ogólnoświatowe forum dyskusji na temat edukacji i szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.