AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Marcin Żukowski, Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 2016

Prezentowana publikacja może być interesująca dla każdego właściciela, menedżera czy dyrektora marketingu w małym lub średnim przedsiębiorstwie. Autor nie tylko omawia powody, dla których warto zaistnieć w portalach społecznościowch, ale także szczegółowo charakteryzuje wiele tego typu mediów. Nie formułuje jednoznacznych ocen, który portal należy uznać za „lepszy”, a który „gorszy”, ale przede wszystkim pokazuje, jakie możliwości otwierają przed przedsiębiorcami media społecznościowe. Zawarte w publikacji porady, przykłady i odniesienia do konkretnych marek - co ważne - działających również na polskim rynku, będą szczególnie cenne dla osób, które do tej pory nie wykorzystywały omawianych kanałów do reklamy swoich produktów i usług w internecie. W książce poruszono również temat blogosfery i możliwości reklamowych, jakie niesie ona ze sobą. Ostatni rozdział to próba spojrzenia na przyszłość mediów społecznościowych i wskazania kierunku ich rozwoju.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Damian Sałkowski, Twoja firma w Google, czyli jak przeprowadzić skuteczną kampanię AdWords, Poltext, Warszawa 2016

Google to najczęściej wykorzystywana wyszukiwarka świata. Nie dziwi więc fakt, że bardzo wiele firm decyduje się na przygotowanie kampanii reklamowych za pośrednictwem AdWords, czyli pozycjonowania. I choć sam proces nie wydaje się bardzo skomplikowany, przed rozpoczęciem tego typu działań warto zapoznać się z prezentowaną publikacją. Podręcznik napisany został głównie z myślą o osobach, które chciałby poznać podstawowe zasady wykorzystania możliwości AdWords. Od zakładania konta, poprzez dobranie odpowiednich słów kluczowych, planowanie strategii i budżetu kampanii, jej tworzenie, monitoring rezultatów i analizę wyników, po rozliczenie działania - autor krok po kroku prowadzi czytelnika przez meandry systemu Google.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Nathan Marz, James Warren, Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym, Helion, Gliwice 2016

Aplikacjami, które operują na ogromnych zbiorach danych, są np. niezwykle popularne dziś portale społecznościowe. Ich obsługa przekracza możliwości zwykłych relacyjnych baz i wymaga architektury obejmującej wielomaszynowe klastry. Prezentowana publikacja może być doskonałym podręcznikiem dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się tworzyć tego rodzaju architekturę. W przejrzysty sposób przedstawiono w niej zasady obsługi systemów wielkich zbiorów danych, które mogą być budowane i uruchamiane przez niewielki zespół. Nie zabrakło też wyczerpującego opisu praktycznej implementacji systemu Big Data z wykorzystaniem rzeczywistego przykładu. Inne omawiane zagadnienia to m.in.: optymalne wykorzystanie zasobów do obsługi danych, wybór technik przetwarzania i obsługi wielkich ilości danych w czasie rzeczywistym, bazy danych NoSQL, przetwarzanie strumieniowe oraz zarządzanie złożonością obliczeń przyrostowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Ewa Karmolińska-Jagodzik, Inetta Nowosad, Anetta Soroka-Fedorczuk (red.), Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Będzin 2016

Prezentowana publikacja jest efektem projektu Jakość i kultura szkoły. Perspektywa międzynarodowa, realizowanego na Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Uniwersytecie im. Mateja Beli (Słowacja). Zebrano w niej teksty, które przedstawiają pluralistyczny ogląd kultury szkoły (także szkoły wyższej) rozumianej jako miejsce spotkań wielu odrębnych kulturowo jednostek. W pierwszej części publikacji autorzy analizują m.in. takie zagadnienia jak: socjalno-psychologiczne aspekty kultury szkoły, twórczość i kreatywność w szkole, oczekiwania społeczne wobec nauczycieli czy funkcjonowanie subkultur młodzieżowych w szkołach. Druga część tomu poświęcona została natomiast szeroko pojętej problematyce jakości: doświadczeń zawodowych nauczycieli, kontaktu interpersonalnego w relacjach pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz jakości rozumianej jako dominujący element dyskursu o szkole. Istotnym walorem książki jest spojrzenie na edukację i szkołę w perspektywie komparatystycznej - autorami zawartych w niej prac są bowiem zarówno autorzy polscy, jak i słowaccy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.e-bookowo.pl

Grażyna Rosa (red. nauk.), Marketing przyszłości - od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, C.H. Beck, Warszawa 2016

Prezentowana monografia została przygotowana głównie z myślą o studentach i nauczycielach akademickich, jednak może zainteresować również praktyków - menedżerów i specjalistów z zakresu marketingu. Autorzy dokonują wnikliwej analizy oblicza współczesnego marketingu i starają się z jednej strony przybliżyć czytelnikom obecnie panujące w nim trendy, a z drugiej strony przewidzieć możliwe przyszłe kierunki rozwoju. Prócz ogólnych rozważań na temat marketingu przedstawiają obraz współczesnego konsumenta, jego zachowania i decyzje, jakie podejmuje. Komunikacja w marketingu, zarządzanie kampanią, produktem i jego ceną, wykorzystanie internetu, prowadzenie badań marketingowych to tylko kilka z licznych tematów, które poruszone zostały w książce.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.ksiegarnia.beck.pl

Piotr Brzózka, Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową, Helion, Gliwice 2016

W dobie społeczeństwa informacyjnego - gdy niemal każdy pracownik nieustanie musi aktualizować swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje - nauka za pośrednictwem internetu stała się niezwykle popularną formą realizacji kursów i szkoleń. Bardzo często wykorzystywanym w tym celu środowiskiem jest platforma Moodle. Prezentowana publikacja - skierowana przede wszystkim do nauczycieli i trenerów - stanowi kompendium wiedzy na temat tego narzędzia. Czytelnik dowiaduje się m.in. jak zainstalować i skonfigurować platformę, jak zaplanować i założyć nowy kurs oraz jak przygotować i opublikować materiały. Autor przedstawia też sposoby efektywnej komunikacji z kursantami i możliwości oceniania ich postępów. Ponadto - co niezwykle ważne - udziela wskazówek, jak zadbać o bezpieczeństwo systemu. Lektura książki będzie bezcenną pomocą dla wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie zdalnej edukacji w roli osób nauczających.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Chip Espinoza, Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy, Studio EMKA, Warszawa 2016

Prezentowana publikacja stanowi pozycję niezwykłą na rynku wydawniczym. Autor - ekspert w dziedzinie różnic pokoleniowych w środowisku pracy - podejmuje się trudnego zadania przerzucenia swoistego mostu pomiędzy pracownikami reprezentującymi zupełnie odmienne generacje i - co za tym idzie - wizje świata. Książka poświęcona jest tzw. milenialsom, nazywanym również przedstawicielami pokolenia Y. To przede wszystkim do nich - czyli do dzisiejszych dwudziestokilkulatków - autor kieruje swoje porady, starając się pokazać, jak omijać przeszkody, które mogą napotkać w pracy, jakie umiejętności zdobywać i jak porozumiewać się ze starszymi pracownikami. Książka może być jednak również bardzo interesująca dla przedstawicieli innych generacji, którym zapoznanie się z tym wnikliwym portretem pokolenia Y ułatwi z pewnością współpracę z milenialsami. Dodatkowym atutem publikacji jest jej forma: przejrzysta, ciekawa graficznie i interaktywna - zachęcająca do aktywnej lektury i intensywnej refleksji nad omawianymi przez autora zagadnieniami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.studioemka.com.pl