Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Rozpoczynający się właśnie okres wakacyjny to dla wielu z nas nie tylko czas odpoczynku i regeneracji sił przed kolejnym rokiem akademickim, ale często także czas nadrabiania zaległości czytelniczych, a nawet pozyskiwania nowych kompetencji, które umożliwią podejmowanie ciekawych wyzwań w kolejnym roku. I trzeba przyznać, że w obszarze e-learningu oraz - ogólniej - edukacyjnych zastosowań technologii informatycznych sporo się ostatnio dzieje, jakby na przekór upalnej, wakacyjnej aurze. W ostatniej dekadzie czerwca miały miejsce dwa wydarzenia środowiskowe - Walne Zebranie Członków SEA oraz konferencja Uniwersytet Wirtualny. Konferencja ta organizowana jest corocznie od 2001 roku i stanowi forum dyskusji dla przedstawicieli polskiego środowiska e-learningowego.

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego działa już od 10 lat, starając się wspierać zarówno uczelnie, jak i indywidualnych nauczycieli w doskonaleniu metod dydaktycznych wykorzystujących e-learning. Istotnym przejawem tych działań są procedury certyfikacji e-nauczycieli oraz metodyków zdalnego nauczania. Na wiosnę 2016 roku została przeprowadzona czwarta już edycja certyfikacji e-nauczycieli, a jej wynikiem było przyznanie tego prestiżowego dokumentu 27 nauczycielom akademickim. Właśnie podczas Walnego Zebrania Członków SEA odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów. Warto przy okazji wspomnieć, że od momentu wprowadzenia certyfikacji, tzn. od 2011 roku, w wyniku czterech postępowań certyfikacyjnych dla e-nauczycieli i trzech dla metodyków zdalnego nauczania Zarząd SEA przyznał to środowiskowe wyróżnienie łącznie 95 osobom (74 nauczycielom i 21 metodykom).

Z wydarzeń międzynarodowych, które również miały miejsce w ostatnim czasie, warto wspomnieć o przyjęciu 10 czerwca 2016 roku przez Komisję Europejską dokumentu zatytułowanego New Skills Agenda for Europe. Powodem prac nad zmodyfikowanym programem podnoszenia kompetencji w krajach Unii Europejskiej były dość niepokojące wyniki badań, które ukazują duży rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami rynku pracy w krajach Unii a podstawowymi kompetencjami (m.in. cyfrowymi) obywateli tych krajów. O założeniach przyjętego przez KE programu można przeczytać na stronie Komisji pod adresem: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.

Zagadnień rozwijania kompetencji społeczeństw europejskich dotyczy także dokument zatytułowany Better Learning for a Better World through People Centred Smart Learning Ecosystems, nazywany przez sygnatariuszy Timisoara Declaration, ponieważ został podpisany w mieście Timisoara w Rumunii przez przedstawicieli kilku stowarzyszeń europejskich zajmujących się edukacją zdalną i otwartą. Z głównymi założeniami dokumentu można się zapoznać na stronie http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/aslerd/index.php?s=222&link=TD2016, gdzie znajduje się również link do jego pełnej treści.

Mamy nadzieję, że zarówno lektura oddawanego właśnie do rąk Czytelników 65. już numeru „e-mentora”, jak i polecanych dokumentów będzie dla Państwa inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw, ważnych nie tylko z punktu widzenia środowiska akademickiego, ale i całego społeczeństwa.