Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Miło mi zaprezentować kolejne wydanie naszego czasopisma, w którym znalazły się artykuły omawiające wiele interesujących zagadnień, m.in.: kształtowanie kompetencji społecznych na uczelniach, metody analizowania danych edukacyjnych, wszechstronne oddziaływanie uniwersytetów trzeciego wieku oraz trendy związane z cloud computingiem.

Korzystając ze sposobności, chciałbym wspomnieć o inicjatywie Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, które od kilku lat stara się aktywnie wspierać efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej - właśnie zakończonej, czwartej już edycji certyfikacji e-nauczyciela. W jej wyniku to środowiskowe wyróżnienie otrzymało kolejnych 27 osób reprezentujących instytucje edukacyjne z różnych stron Polski. Cieszy zarówno to, że są ośrodki akademickie, z których zgłaszają się kolejne osoby, poszerzając grono certyfikowanych nauczycieli w danej uczelni, jak i to, że przybywa nowych ośrodków, do których informacja o certyfikatach SEA dotarła stosunkowo niedawno. Wobec deklaracji ministra J. Gowina, że w zmodyfikowanej ustawie o szkolnictwie wyższym zostaną uwzględnione mechanizmy pozwalające docenić i promować wybitnych dydaktyków, którzy wprowadzają nowe rozwiązania oraz metody dydaktyczne w celu zapewnienia lepszej jakości kształcenia, certyfikaty SEA mogą się okazać ważnym elementem służącym promocji i uznawalności dobrych praktyk. Z tego względu Stowarzyszenie stawia sobie za cel dalsze rozwijanie i doskonalenie środowiskowych form oceny dydaktyki.