AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek, Poradnik prawny dla e-biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

E-biznes to jedna z powszechniejszych form jednoosobowej działalności osób, które chcą rozpocząć pracę na własny rachunek. Dzięki bardzo szerokiej ofercie publikacji dotyczących zakładania firm, początkujący przedsiębiorcy wiedzą już, jakie kroki podjąć, by założyć firmę, jak przygotować biznesplan czy jak promować się w internecie. Mimo to liczne kwestie związane z prawnym funkcjonowaniem produktów i usług pozostają dla nich niejasne. Z tego względu polecana publikacja może okazać się bardzo wartościowa. Jest to poradnik, który w prosty i kompleksowy sposób wyjaśnia zagadnienia prawne związane z e-biznesem: przetwarzanie danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną, ochronę konsumentów, odpowiedzialność administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony. Poradnik polecamy szczególnie osobom, które planują świadczenie usług za pośrednictwem internetu lub już takie usługi świadczą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Anna Wziątek-Staśko, Motywowanie w erze Web 2.0+, CeDeWu, Warszawa 2016

Wirtualne środowisko pracy oznacza często brak kontaktów personalnych z innymi pracownikami, który w połączeniu z pośpiechem towarzyszącym realizacji projektów i nastawieniem przede wszystkim na wynik ekonomiczny wpływa demotywująco na pracowników. Autorka prezentowanej publikacji przybliża problemy, z jakimi muszą borykać się menedżerowie, kierownicy, właściciele, a także pracownicy firm, w których praca realizowana jest głównie w wirtualnym świecie. W pierwszych dwóch rozdziałach prezentuje człowieka jako istotę wielowymiarową i wskazuje determinanty demotywacji we współczesnym świecie. Następnie szczegółowo przedstawia koncepcję megasystemu motywacyjnego. Ostatni rozdział poświęcony jest przeprowadzonemu przez autorkę badaniu empirycznemu motywatorów w erze Web 2.0+, którego podsumowaniem jest recepta na skuteczny model systemu motywacyjnego dla organizacji funkcjonujących w wirtualnej rzeczywistości.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://cedewu.pl

Anetta Barska (red. nauk.), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016

Świat reklamy się zmienia. Kiedyś reklamy pojawiały się głównie w prasie, radiu i telewizji. Dziś mamy do dyspozycji wiele kanałów dostępnych za pośrednictwem internetu: portale, fora, blogi, media społecznościowe, mailingi. Te nowoczesne formy komunikacji z klientem zaczynają dominować. Dlatego przygotowując kampanię reklamową, warto sięgnąć do wskazówek autorów prezentowanej publikacji. Zapoznają oni uczestnika z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi reklamy, wskazują, jakimi narzędziami promocyjnymi obecnie dysponujemy i jak opracować plan kampanii medialnej za ich pomocą. Uczą także, jak kształtować wizerunek firmy w internecie i jak tworzyć oraz utrzymywać relacje z klientem społecznościowym. Czytelnik znajdzie w publikacji również wyjaśnienie różnic pomiędzy reklamą tradycyjną a reklamą online i refleksje autorów na temat przyszłych kierunków rozwoju reklamy. Ponadto dla osób, które lubią praktycznie weryfikować swoją wiedzę, wydawnictwo przygotowało materiały uzupełniające (dostępne na stronie internetowej) w postaci testów i zadań do samodzielnej realizacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Katarzyna Piwowar-Sulej, Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty, Difin, Warszawa 2016

Prezentowana publikacja jest podsumowaniem przeprowadzonych przez autorkę badań nad procesem zarządzania ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty. W pierwszym rozdziale przeanalizowano proces zarządzania ludźmi w kontekście tak specyficznej formy pracy, jaką jest praca projektowa. Następnie opisano metodologię wspomnianych badań i ich wyniki. Ostatni rozdział zawiera praktyczne wskazówki dla kierowników, menedżerów i właścicieli firm zorientowanych na projekty. Wskazówki te mogą przyczynić się do poprawy jakości zarządzania ludźmi w organizacjach projektowych. Publikację wieńczy opis studiów przypadku - przedsiębiorstw z sektora finansowego, produkcyjnego, IT i konsultingu, a także prezentacja fragmentu kwestionariusza pytań wykorzystanego przez autorkę.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki, Zarządzanie projektami w administracji publicznej, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2015

Autorzy polecanej publikacji poruszają wiele zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, m.in.: planowanie, realizowanie i zamykanie projektu, metody doboru właściwego personelu obsługującego projekt, sposoby przygotowania realnego budżetu, zarządzanie ryzykiem, przygotowywanie i prowadzenie przetargów, a także metody kontroli i ewaluacji projektów. Dodatkowo omawiają również kwestie związane z obsługą informatyczną, takie jak np. wybór odpowiednich narzędzi informatycznych czy oprogramowania. Wzbogacona licznymi przykładami zastosowań prezentowanych technik i narzędzi, a także schematami, tabelami i rysunkami publikacja będzie bardzo przydatna podczas realizacji różnego rodzaju projektów w jednostkach administracji publicznej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.sklep.presscom.pl

Aleksy Pocztowski (red. nauk.), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Zarządzanie talentami to dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi, która zyskuje coraz większą popularność. Kolejne firmy zachęcają, zwłaszcza studentów i absolwentów wyższych uczelni, do udziału w programach związanych z zarządzaniem talentami. Jednakże w trakcie opracowywania i wdrażania tych programów pojawia się wiele kwestii wymagających doprecyzowania. I właśnie tej problematyce poświęcona jest w głównej mierze prezentowana publikacja. Autorzy, bazując zarówno na studiach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych, przygotowali odpowiedzi na pytania: jakie są przyczyny wzrostu znaczenia talentów w organizacjach, jak zidentyfikować i pozyskać talenty, jaką strategię zarządzania zastosować, jak rozwijać talenty i jak je potem zatrzymać w organizacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Teresa Szot-Gabryś, Modele biznesowe w działalności MMSP. Otwarcie i rozwój przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2016

Prezentowana publikacja poświęcona jest problematyce modeli biznesowych. Poddając analizie czynniki warunkujące takie modele, szczegółowo opisując proces ich kształtowania, a także przywołując wiele przykładów istniejących przedsiębiorstw, autorka w prosty i przejrzysty sposób wyjaśnia, jak tworzyć, weryfikować, modyfikować i rozwijać modele biznesowe mikro-, małych i średnich organizacji. Publikacja adresowana jest głównie do właścicieli, członków zarządu i wyższej kadry kierowniczej firm z sektora MSP, a także do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej lub chciałyby ją rozwijać. Książka może być także cennym źródłem wiedzy i przykładów dla studentów kierunków ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik (red.), Wyzwania współczesnej pedagogiki, CeDeWu, Warszawa 2015

W monografii będącej podsumowaniem pierwszej konferencji z cyklu Wyzwania współczesnej pedagogiki autorzy podejmują tematy związane z problemami i wyzwaniami, przed jakimi staje obecnie ta dziedzina wiedzy i praktyki, takimi jak: globalizacja, wielokulturowość czy duża dynamika zmian społecznych. Zmiany zachodzące w sferach społecznych, kulturowych i ekonomicznych powodują, że funkcjonujące modele pedagogiczne nie do końca spełniają dziś swoją rolę. Również postęp technologiczny, wymuszający niejako zastosowanie coraz nowocześniejszych, interaktywnych metod nauczania, sprawia, że proces dydaktyczny musi się zmienić. Książkę polecamy wszystkim czytelnikom zainteresowanym kierunkami rozwoju współczesnych procesów edukacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://cedewu.pl

Raport programu „Edukacja dla Wszystkich" (2000-2015), UNESCO 2015

Prezentowany raport (opracowany w języku angielskim) jest podsumowaniem 15-letniej działalności organizacji UNESCO, której głównym celem edukacyjnym jest walka z analfabetyzmem na świecie. Program Edukacja dla wszystkich wspierany jest przez 180 krajów z całego świata, a także przez liczne instytucje, takie jak Bank Światowy czy UNICEF. Autorzy publikacji podkreślają, że wciąż około 150 mln dzieci nie kończy nauki nawet na poziomie szkoły podstawowej, w tym jedna trzecia w ogóle nie ma dostępu do edukacji. Raport zawiera wiele rekomendacji dotyczących kierunku rozwoju programu, wskazując grupy, które w szczególności potrzebują pomocy. Zaleca zaangażowanie społeczności międzynarodowej, a nie tylko rządów poszczególnych krajów, w pomoc finansową dla wykluczonych dzieci, a także postuluje usprawnienie systemów monitorujących realizowane działania.

Publikację można pobrać ze strony:
http://unesdoc.unesco.org

Raport o stanie edukacji 2014 - Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015

Kolejna edycja raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych przedstawia zebrane wyniki badań zarówno polskich, jak międzynarodowych ekspertów oceniających stan edukacji w Polsce. Odpowiadają one m.in. na pytania, dlaczego egzaminy są tak ważne, jakie są wady i zalety systemu egzaminacyjnego, w jaki sposób mogą pomóc w doskonaleniu pracy szkoły oraz czy i jak z wyników egzaminacyjnych korzystają dyrektorzy szkół i nauczyciele. W dokumencie poruszono takie zagadnienia, jak: jakość polskiej edukacji, wyrównywanie szans w dostępie do oświaty, dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy czy wpływ demografii na system edukacji. Przedstawienie porównań aktualnych danych z danymi historycznymi pozwala czytelnikowi wyrobić sobie indywidualne zdanie na temat skali osiągnięć polskiej oświaty. Dokument obrazuje również te obszary, które nie dają wystarczających powodów do satysfakcji, oraz wskazuje zagadnienia, które wymagają dalszych badań.

Publikację można pobrać ze strony:
http://eduentuzjasci.pl

Marek Hyla, Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Przewodnik po e-learningu z 2016 roku to już piąte - poprawione i rozszerzone wydanie książki, która w kompleksowy sposób omawia podstawowe zagadnienia e-learningu. Prócz elementów znanych czytelnikom z poprzednich wydań: definicji e-learninigu, opisu obszarów działań w tym zakresie czy prezentacji stosowanych technologii (kanały, dystrybucji treści i dostępne oprogramowanie do tworzenia szkoleń, metody tworzenia treści szkoleniowych, metody analizy kosztów wdrożenia e-learningu i sposoby wyliczania zwrotu z inwestycji), czytelnicy znajdą w pracy również przegląd funkcjonowania rynku e-learningu na świecie i omówienie przewidywanych kierunków jego rozwoju. Publikację polecamy wszystkim osobom zainteresowanym funkcjonowaniem i zastosowaniem metod e-learningowych, a w szczególności pracownikom i specjalistom wdrażającym oraz tworzącym e-kursy m.in. z działów kadr, działów szkoleń, a także z działów sprzedaży i obsługi klienta firm zajmujących się upowszechnianiem tej metody nauki.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Julie Dirksen, Design for How People Learn, 2nd Edition, New Riders, San Fransisco 2015

W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej szukają nowej wiedzy za pośrednictwem internetu. Dostęp do sieci praktycznie z każdego miejsca na świecie, możliwość korzystania z niej o każdej porze, a także dostępność treści z prawie każdej dziedziny sprawiają, że coraz częściej rezygnujemy z szukania informacji w tradycyjny sposób. Prezentacje i dokumenty online, kursy e-learningowe, strony WWW, blogi - to miejsca, do których zaglądamy, gdy chcemy pozyskać nową wiedzę. Ale jak sprawić, by to, co zamieszczamy w sieci, nie stało się zwykłym nudnym podręcznikiem? Jak zachęcić innych do efektywnego czerpania z wiedzy, którą chcemy się podzielić? Odpowiedzią jest niniejsza publikacja. Autorka w prosty i zrozumiały sposób, bazując na sprawdzonych technikach nauki, zapamiętywania i utrzymywania uwagi, pokazuje, jak stworzyć materiały, które przyciągną czytelników, nie tylko chcących pozyskać nową wiedzę, ale także pragnących dzielić się tą, którą już posiadają. Druga wydanie książki prezentuje m.in. techniki przydatne w procesie kształcenia w mediach społecznościowych, a także zawiera dwa rozdziały poświęcone ewaluacji procesu edukacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.peachpit.com

Kwartalnik „IT w Edukacji”, Wydawnictwo Presscom, Wrocław

„IT w Edukacji” to magazyn kierowany nie tylko do pracowników branży IT i nauczycieli informatyki, ale także dyrektorów szkół, pracowników instytucji oświatowych, pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką technologii informacyjnych. Opisy zastosowania urządzeń mobilnych do urozmaicenia prowadzonych zajęć, dostępnych aplikacji edukacyjnych oraz metod wykorzystania sieci społecznościowych i zasobów internetu mogą stanowić cenną inspirację dla nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić nowoczesne metody nauczania. Magazyn ten stanie się również nieocenioną pomocą w kontekście planów zakupu sprzętu IT i oprogramowania dla szkół. Nie brakuje w nim ponadto tematów związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.sklep.presscom.pl

Łukasz Tomczyk, Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin, Warszawa 2015

Prezentowaną publikację polecamy szczególnie organizacjom i instytucjom, które zajmują się organizowaniem edukacji osób starszych. Książka jest wynikiem analizy realizacji programów edukacyjnych dla seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w trakcie których uczą się oni, jak funkcjonować w świecie nowych mediów. Wskazane w niej liczne trudności natury społecznej, psychologicznej czy finansowej są często przyczyną wykluczenia cyfrowego opisywanej grupy. Efektem obserwacji autora są praktyczne wskazówki, jak przygotować i prowadzić zajęcia z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych skierowane do seniorów. Dodatkowo w książce przedstawiono także pożądane cechy edukatora osób starszych i podkreślono konieczność doskonalenia jakości działań edukacyjnych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl