Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Z przyjemnością oddaje w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer naszego pisma. Korzystając ze sposobności, chciałbym poinformować o uruchomieniu przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego nowej edycji postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli, tj. osób aktywnie wykorzystujących nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Certyfikat ten stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Równocześnie może być traktowany jako swoista wizytówka uczelni wdrażającej nowoczesne technologie w dydaktyce. Kandydat ubiegający się o certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w zakresie e-edukacji. W ramach prac Stowarzyszenia powstał wykaz kompetencji, które powinien posiadać e-nauczyciel. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla osób zainteresowanych przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej.

Serdecznie zachęcam do przystąpienia do certyfikacji, jak i rozpowszechnienia tej informacji w społeczności akademickiej. Udział w postępowaniu certyfikacyjnym jest nieodpłatny, zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca br. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sea.edu.pl.