Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w nowym wykazie czasopism punktowanych, opublikowanym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2015 r., „e-mentor” uzyskał maksymalną liczbę punktów dla tytułów spoza JCR i ERIH. Za publikację artykułu naukowego w naszym dwumiesięczniku autor otrzymuje obecnie 15 punktów. W części B wykazu znalazło się ponad 2200 czasopism, a najwyższą punktację przyznano tylko 40 z nich. Sukces ten nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania wszystkich współtwórców „e-mentora”, a w szczególności recenzentów, którym serdecznie dziękuję za wieloletnią owocną pracę.

Z tym większą przyjemnością oddaje w Państwa ręce grudniowy numer i serdecznie zachęcam do zapoznania się opracowaniami, w których autorzy podejmują bardzo istotne tematy związane z programami i formami kształcenia, a także trendami w szkolnictwie, zarządzaniu wiedzą oraz biznesie. Mam nadzieję, iż każdy Czytelnik odnajdzie interesujące dla siebie tematy, a zbliżający się czas podsumowań całorocznej aktywności będzie sprzyjał lekturze.

Zachęcam szczególnie do zapoznania się z relacją z II Kongresu Rozwoju Edukacji - środowiskowego spotkania, które odbyło się w listopadzie w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jednocześnie zapraszam na stronę Kongresu - www.kre.edu.pl - na której dostępne są prezentacje oraz relacje filmowe z wystąpień wszystkich uczestników tej dwudniowej konferencji.

Lista osób, które w roku 2015 przygotowywały recenzje naukowe dla potrzeb publikacji w czasopiśmie „e-mentor”

Członkowie Rady Programowej: dr hab. prof. nadzw. Maria Aluchna, dr prof. nadzw. Piotr Bołtuć, prof. dr hab. Wojciech Dyduch, dr Jan Kruszewski, dr Stanisław Macioł, dr hab. prof. nadzw. Marek Rocki, dr hab. prof. nadzw. Piotr Wachowiak, dr Maria Zając

Recenzenci spoza Rady Programowej: dr prof. nadzw. Harry Berman, dr hab. Jakub Brdulak, dr hab. prof. nadzw. Halina Brdulak, dr prof. nadzw. Michael Cheney, dr Dominik Batorski, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Grzegorz Gmiterek, dr prof. nadzw. Eric Hadley-Ives, dr Anna Anetta Janowska, dr hab. prof. nadzw. Magdalena Kachniewska, prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Tomasz Kopczewski, dr Anna Koper, dr Dorota Krawczyk-Stańdo, dr Dorota Kwiatkowska, dr hab. inż. prof. nadzw. Krzysztof Leja, dr inż. Magdalena Łapińska, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr hab. prof. nadzw. Bogusz Mikuła, dr Iwona Mokwa-Tarnowska, dr hab. Rafał Mrówka, dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Nita, prof. dr hab. Zbigniew Nowecki, dr hab. prof. nadzw. Jana Pieriegud, dr Mikołaj Pindelski, dr Dorota Piotrowska, dr Anna Rogala, dr Jerzy Skrzypek, dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Socha, prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, dr hab. Paweł Topol, dr Anna Wach-Kąkolewicz, dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik, dr prof. nadzw. Terry Weldin-Frisch, dr Agnieszka Wierzbicka, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr Andrzej Wodecki, dr hab. prof. nadzw. Wiktoria Wróblewska, dr Paweł Wyrozębski, dr prof. nadzw. Janusz Zalewski