AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Dariusz Tadeusz Dziuba, Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej, Difin, Warszawa 2015

Crowdfunding jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które równocześnie staje się coraz popularniejszą metodą finansowania projektów kreatywnych, innowacyjnych czy charytatywnych. Autor prezentowanej publikacji rozważa zagadnienie z wielu perspektyw, opisując często stosowane modele, a co za tym idzie - formułując teoretyczne podstawy crowdfundingu. Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, zarówno planujących pozyskiwanie środków tą metodą, jak i pracujących nad platformami, za pomocą których użytkownicy mogą prezentować swoje pomysły bądź wspierać pomysły innych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Jamie Turner, Reshma Shah, Jak zarabiać w mediach społecznościowych. Rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym. Wydanie II, Helion, Gliwice 2015

Prezentowana publikacja to idealny poradnik dla wszystkich, którzy uznali, że stosowana dotychczas w ich firmach forma marketingu nie przynosi zadowalających rezultatów. Autorzy proponują nowe spojrzenie na wykorzystanie mediów społecznościowych do reklamowania produktów i usług. Każdy rozdział wzbogacony został praktycznymi wskazówkami, a zagadnienia omawiane są na przykładach istniejących firm odnoszących sukcesy w społeczności internetowej. Książka nie tylko pomaga przygotować kampanię marketingową i ją przeprowadzić, ale również uczy, jak zbadać skuteczność jej realizacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Tomasz Bonek, Marta Smaga, Jak zarabiać w internecie. Praktyczny poradnik biznesowy o tym, jak stworzyć popularną stronę internetową i przekuć to na realne pieniądze, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

W dzisiejszych czasach rzadko zdarzają się firmy, które nie mają swojej strony internetowej. Jednakże wiele przedsiębiorstw nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje im dostęp do olbrzymiej liczby użytkowników internetu. Polecana publikacja z pewnością okaże się przydatna dla wszystkich przedsiębiorców obecnych w sieci. Prezentowane w niej nowe trendy w zakresie tworzenia stron WWW mogą stanowić inspirację nie tylko podczas samego budowania strony, ale także w procesie kreowania wizerunku firmy za jej pośrednictwem. Książka pokazuje, jak skutecznie promować swoją działalność i prowadzić sprzedaż online. Ważną jej częścią jest również rozdział mówiący o prawnych aspektach funkcjonowania i reklamowania się w sieci. Polecamy ją przede wszystkim przedsiębiorcom.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Michał Wawrzyniak, Hejtoholik, czyli jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy Cię oczerniają, Helion, Gliwice 2015

Dla każdej firmy prowadzącej działalność w internecie jednym z największych problemów, z jakimi musi się zmierzyć, są obraźliwe, agresywne i bezpodstawne komentarze, określane mianem hejtu. Autor niniejszej publikacji postanowił zbadać to zjawisko. Czytelnicy znajdą w książce nie tylko wyjaśnienie, czym właściwie hejt jest i dlaczego jest stosowany przez niektórych użytkowników internetu, ale również dowiedzą się, jak sobie z nim radzić, a nawet jak można na nim zarobić. Publikację polecamy osobom prowadzącym e-biznes, akcje crowdfundingowe, blogi, fora, czaty, a także ich użytkownikom - czyli wszystkim, którzy funkcjonują w wirtualnym świecie i którzy chcieliby wiedzieć, jak radzić sobie z „hejterami”.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://onepress.pl

Jan Fazlagić (red. nauk.), Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2015

Polecana publikacja stanowi zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom edukacji i kapitału intelektualnego. Autorzy poszczególnych artykułów badają te kwestie i dyskutują nad ich rolą w dzisiejszym świecie. W pierwszej części - poświęconej edukacji - zamieszczono m.in. opracowania na temat studenckiej prosumpcji czy konfliktu pomiędzy kształceniem akademickim i praktycznym na uczelniach. Część druga zawiera teksty poruszające problematykę kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach - poświęcone zagadnieniom zarządzania dyskretnego, prawnych aspektów wspierania innowacyjności czy przemysłu spotkań. Autorzy zbioru mają nadzieję, że zachęcą do czytelników poszukiwania rozwiązań, które podniosą innowacyjność polskiej gospodarki.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.i.vistula.edu.pl

Marek Jabłoński, Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013

Autor polecanej publikacji prezentuje wyniki swoich badań nad modelami biznesu stosowanymi przez spółki notowane na rynku New Connect. Skupia się głównie na ocenie kształtowania tych modeli, które przyczyniają się do wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa. Dokonana przez Marka Jabłońskiego analiza stanowi cenny wkład w badania nad kreowaniem wartości firm, a także czynnikiem ludzkim w kształtowaniu modelu biznesowego. Niewątpliwie potwierdza ona, że przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują za pomocą przyjętych modeli biznesowych, a nie jak dotychczas - oferowanych produktów czy usług lub jakości i ceny. Autor zaproponował własną metodę oceny kształtowania modeli biznesu polskich przedsiębiorstw sprzyjających kreacji wartości. Zaprezentował również pogłębione studia literaturowe.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Renata Walczak, Podstawy zarządzania projektami, Difin, Warszawa 2014

Prezentowana publikacja przydatna będzie nie tylko studentom i słuchaczom studiów podyplomowych, ale również praktykom, którzy zawodowo zajmują się tematyką zarządzania projektami. Autorka bardzo szczegółowo opisała wszystkie elementy tego procesu - od planowania poprzez realizację aż po zamknięcie projektu. Nie pominęła również tak ważnych kwestii, jak zarządzanie ryzykiem, ocena jakości realizacji projektu, zarządzanie budżetem czy budowanie zespołu projektowego. Rozważania teoretyczne zostały wsparte praktycznymi przykładami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Krzysztof Łobos, Daniel Puciato, Dekalog współczesnego zarządzania, Difin, Warszawa 2014

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której omówione zostały najnowsze koncepcje, metody i techniki zarządzania. Zostały one uporządkowane w dziesięć umownych nurtów badawczych. Praca ta stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań nad przyszłością kształcenia w obszarze zarządzania i może okazać się przydatna szczególnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów. Z uwagi na to, że autorzy koncentrują się wyłącznie na najnowszych koncepcjach, pomijają natomiast podejścia powszechnie znane, polecamy ją również praktykom, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Mikroekonomia. Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2015

Prezentujemy nowe, poprawione wydanie popularnego na świecie podręcznika dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także studiów MBA. Choć zmieniła się jego struktura, a niektóre zagadnienia zostały szerzej omówione, publikacja ta zachowała swój żywy język i prostotę przekazu. Wzbogacona wieloma praktycznymi przykładami praca stanowi wprowadzenie do ekonomii (zawiera m.in. znane na całym świecie „dziesięć zasad ekonomii”) i pełny wykład z mikroekonomii, uwzględniający również kontekst europejski.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.pwe.com.pl

Janusz Fudaliński, Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Difin, Warszawa 2013

Prezentowana publikacja to monografia poświęcona zarządzaniu społecznemu, której powstaniu przyświecała idea upowszechnienia omawianego pojęcia. Zgodnie z opinią autora zarządzanie społeczne powinno zostać uznane za subdyscyplinę zarządzania. Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę trzeciego sektora: celów, funkcji i zadań organizacji w nim działających. Część merytoryczna wsparta została analizą badań empirycznych prowadzonych przez autora. Książka adresowana jest głównie do czytelników zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji non-profit i do praktyków, którzy zarządzają organizacjami pozarządowymi.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.difin.pl

Stanisław Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa 2013

W polecanej publikacji autor proponuje, aby nauczyciela określać mianem „architekta”, a nie „przekaźnika” wiedzy i z różnych perspektyw analizuje proces kształcenia. Czytelnik ma możliwość zapoznania się ze sposobami uczenia się mózgu i z wynikami badań przeprowadzonych wśród polskich nauczycieli przedmiotów ścisłych. Autor omawia ponadto metody kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii, a na zakończenie wskazuje możliwe kierunki zmian w funkcjonowaniu szkoły. Książkę tę szczególnie polecamy nauczycielom, dyrektorom szkół i osobom zainteresowanym przyszłością edukacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.difin.pl

Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa, Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Zmotywowanie ucznia do nauki to bardzo trudne zadanie. Dlatego autorki w przystępny sposób prezentują kompetencje typowe dla zawodu trenera, które mogą okazać się bardzo przydatne również w pracy nauczyciela. Każdy rozdział wzbogacony jest wieloma ćwiczeniami, które pomogą każdemu zdiagnozować poziom tych kompetencji, co stanowi punkt wyjścia do ich usprawniania. Czytelnik znajdzie tu także ćwiczenia, które można wykonać w klasie, wyniki badań przeprowadzonych przez autorów, a także bogaty wykaz literatury, który osobom zainteresowanym tematem pozwoli pogłębić wiedzę. Książkę tę polecamy szczególnie pedagogom, nauczycielom i studentom kierunków pedagogicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Mary Scannell, Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Prezentowana publikacja adresowana jest głównie do trenerów i szkoleniowców prowadzących zajęcia dotyczące rozwiązywania konfliktów w zespołach, a także do osób zarządzających zespołami. W książce znaleźć można wiele szczegółowych wskazówek i pytań do dyskusji, a przede wszystkim 60 różnego rodzaju gier z opisami i gotowymi narzędziami (formularze) do zastosowania w każdej grupie, których celem jest głównie zrozumienie, czy zaistniał konflikt, na czym on polega, jak sobie z nim radzić i jak sprawić, by zespół jeszcze lepiej współpracował.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Aleksandra Bagieńska-Masiota, Ochrona praw autorskich. Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów, Difin, Warszawa 2015

Polecana publikacja to podręcznik, z którym powinni zapoznać się nie tylko studenci, ale również wszystkie osoby wykonujące autorskie dzieła - piszące artykuły, prace naukowe, tworzące nagrania itp. Autorka tłumaczy, czym jest dzieło autorskie, wymienia podstawowe pojęcia funkcjonujące w przepisach prawa wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia, a następnie analizuje każdy artykuł, obrazując go przykładami. Objaśnia również, jakie mogą być konsekwencje złamania przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Adrianna Sarnat-Ciastko, Tutoring w polskiej szkole, Difin, Warszawa 2015

W Polsce tylko około 300 szkół zetknęło się z metodą tutoringu i stosuje ją w pewnych elementach kształcenia. Książka ta przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w szkołach ALA - Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich. Tutoring, którego celem jest personalizacja procesu wychowania i nauczania, wykorzystywany jest w takich właśnie placówkach. Badania pozwoliły autorce dokonać analizy tej formy kształcenia w polskich realiach, a także wyciągnąć pewne wnioski dotyczące przyszłości tutoringu w szkołach. Pozycja będzie interesująca dla wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnymi zmianami, które można wprowadzić w standardowym procesie edukacji szkolnej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Halina Waniak-Michalak, Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, Difin, Warszawa 2015

Prezentowana publikacja stanowi swego rodzaju informator dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentuje źródła finansowania, z których takie przedsiębiorstwa mogą skorzystać, w tym fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, ventrure capital i inkubatory (przedsiębiorczości i technologiczne). Oprócz charakterystyki wymienionych źródeł zawiera również informacje niezbędne w procesie księgowania i procesie sprawozdawczym. Dodatkowo zwraca uwagę na niefinansowe wsparcie, na które mogą liczyć przedsiębiorcy z sektora MŚP. Wszystkie omawiane zagadnienia autorka wzbogaciła prezentacją wyników własnych badań. Publikację polecamy szczególnie osobom zarządzającym i administrującym małymi i średnimi przedsiębiorstwami (właścicielom, prezesom, dyrektorom menedżerom, księgowym).

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Patricia Pulliam Phillips, Jack J. Phillips, Ron Drew Stone, Holly Burkett, Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników. Praktyczny podręcznik wdrażania modelu ROI, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

W dzisiejszych czasach większość organizacji wie, jak ważne jest inwestowanie w rozwój pracowników. Jednakże dokonywanie weryfikacji takich działań w kontekście biznesowym wciąż nie jest rozpowszechnione, a wiele przedsiębiorstw, które zdecydowały się na zastosowanie metodologii ROI (pomiaru zwrotu z inwestycji), ma problemy z prawidłowym jej wdrożeniem. Pomocna w tej sytuacji może okazać się prezentowana publikacja. Wyjaśniono w niej nie tylko, czym jest ROI, ale także przywołano wiele przykładów i przedstawiono wskazówki, jak rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie wdrażania opisywanej metodologii. Dodatkowym atutem pozycji jest płyta CD zawierająca narzędzia, instrumenty i szablony, które z pewnością ułatwią zastosowanie ROI w organizacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Michał Piskiewicz, Zarys metodyki kształcenia ekonomistów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015

Prezentowana publikacja to wznowienie wydanego w 1983 roku podręcznika przygotowanego przez nieżyjącego już wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dra Michała Piskiewicza. Opracowanie stanowi całościowy opis systemu kształcenia ekonomistów. W książce znajdziemy obszerną charakterystykę najważniejszych pojęć oraz opis celów kształcenia ekonomicznego, form organizacyjnych tego procesu, a także metod i środków dydaktycznych. Publikacja zawiera wiele cennych rekomendacji i spostrzeżeń metodycznych, które pomimo upływu lat są wciąż aktualne i powinny znaleźć zastosowanie w każdej uczelni kształcącej studentów na kierunkach ekonomicznych. Michał Piskiewicz zaproponował rozwiązania, którym przyświeca nadrzędna zasada głoszona autora: kształcenie akademickie powinno mieć charakter szerokoprofilowy, a systemy kształcenia muszą nie tylko uczyć, ale również poszerzać horyzonty intelektualne studentów, wspierać ich kreatywność i rozbudzać chęć do dalszego rozwijania własnego potencjału. Publikacja adresowana jest w głównej mierze do nauczycieli akademickich uczelni ekonomicznych.

Publikację można pobrać ze strony wydawnictwa:
http://www.wydawnictwo.sgh.waw.pl