AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Jarosław Sosnowski, Łukasz Nowakowski, Elektroniczne giełdy transportowe, Difin, Warszawa 2015

Celem autorów było przybliżenie zagadnienia elektronicznych giełd transportowych, które pomimo wielu zalet nadal nie są powszechnie stosowane w polskim transporcie. Dzięki ich zastosowaniu firmy transportowe i spedycyjne mogą zwiększyć efektywność wykorzystania taboru samochodowego. Pozycja jest adresowana głównie do studentów logistyki i transportu, ale będzie również ciekawą lekturą dla osób pracujących już w tych branżach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Jacek Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Zarządzanie marką to ważny aspekt działalności każdego liczącego się przedsiębiorstwa. Do niedawna głównymi kanałami komunikacyjnymi wykorzystywanymi w procesach marketingowych były prasa, telewizja i radio, ale z uwagi na coraz częstsze odsuwanie się konsumentów od tradycyjnych mediów, zwiększenie znaczenia internetu oraz coraz powszechniejsze zastosowanie smartfonów firmy stanęły w obliczu nowych wyzwań. Prezentowana publikacja zawiera wskazówki, jak skutecznie zbudować markę i zarządzać nią. Istotne walory książki to omówienie przez autora najnowszych wyników badań przeprowadzonych na rynkach światowych, analiza pokolenia Y - głównych użytkowników smartfonów, a także prezentacja najnowszych technologii w marketingu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl

Barbara Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, PWN, Warszawa 2015

Czym jest content marketing, jak budować strategię w tym zakresie, jak tworzyć treści zamieszczane w internecie, które wpłyną na budowanie marki organizacji - to zagadnienia prezentowane w omawianej publikacji. Stanowi ona przystępny poradnik skierowany nie tylko do osób zajmujących się marketingiem i PR-em, ale także dziennikarzy i blogerów. Pozycja ta jest pierwszym opracowaniem, które omawia wyłącznie polskie realia, prezentując zastosowanie content marketingu w polskich firmach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl

Bartosz Filip Malinowski, Marcin Giełzak, Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Helion, Gliwice 2015

Publikacja ta stanowi doskonałe źródło informacji, które wyjaśniają zjawisko crowdfundingu, zyskujące coraz większe znaczenie na polskim rynku. Celem autorów jest nie tylko szczegółowe objaśnienie, czym jest crowdfunding, ale także określenie jasnych zasad i standardów tej metody finansowania projektów. Książka, prezentująca zarówno podstawy teoretyczne, jak i zestaw niezbędnych narzędzi do zastosowania, stanowi poniekąd rozszerzenie prowadzonego przez autorów bloga i adresowana jest do wszystkich osób, które zainteresowane są skorzystaniem z takiej formy finansowania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Piotr Wróbel, Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

W dzisiejszych czasach zdecydowana większość przedsiębiorstw korzysta z elektronicznej formy komunikacji - poczty elektronicznej, blogów, portali internetowych. To szybki i skuteczny sposób na dotarcie do potencjalnych klientów. Jednak czy korzystanie z takich narzędzi jest całkowicie bezpieczne? Czy rzeczywiście dają większe możliwości? Jakie zagrożenia czyhają na ich użytkowników? Autor niniejszej publikacji prezentuje odpowiedzi na te wszystkie pytania. Książka ta stanowi szczegółową analizę zarówno szans, jak i zagrożeń, które niosą ze sobą nowe technologie w komunikacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://kiw.ug.edu.pl

Eryk Mistewicz, Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Helion, Gliwice 2014

Czym jest Twitter, jakie są mechanizmy jego funkcjonowania, jak się po nim poruszać, a przede wszystkim jak wykorzystać go w marketingu i do budowania wizerunku własnej firmy - to pytania, na które odpowiada prezentowana publikacja. Autor przybliża świat komunikacji w 140 znakach w łatwy i przystępny dla każdego czytelnika sposób. Nie jest to książka adresowana do osób, które wykorzystują to narzędzie na co dzień, ale do tych, które dopiero próbują je poznać. Po lekturze funkcjonowanie w świecie nowych mediów przestaje być trudne, a prezentowane przez autora strategie zastosowania Twittera na pewno pomogą każdemu przedsiębiorstwu w budowaniu PR i procesach marketingowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Marek Rewizorski, Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania, Difin, Warszawa 2015

Autor niniejszej publikacji przygotował analizę G20 - grupy, której zadaniem jest dyskusja nad kwestiami związanymi z globalną polityką finansową. Książka zawiera nie tylko szczegółowy opis założeń będących podstawą zawiązania się G20, ale także prezentuje przebieg i rezultaty szczytów odbywających się w latach 2008-2010. Dodatkowo wyjaśnia, czym jest globalne zarządzanie w perspektywie konceptualnej i teoretycznej. Publikację polecamy szczególnie osobom pragnącym poszerzyć wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i globalnego zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Lidia D. Czarkowska (red.), Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Poltext 2015

Prezentowana publikacja to zbiór prac naukowych poruszających kwestie szeroko rozumianego business coachingu i jego zastosowania w praktyce. Książka nie tylko zawiera przegląd koncepcji teoretycznych, ale także opisuje praktyczne narzędzia coachingowe. Wzbogacona została opisami wyników badań oraz przypadków wdrożeń programów coachingowych i mentoringowych w przedsiębiorstwach. Ten nowatorski podręcznik z pewnością zainteresuje wszystkich czytelników chcących wzbogacić swoją wiedzę o poruszanych zagadnieniach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2015

Prezentowana publikacja jest drugim - zmienionym i uzupełnionym - wydaniem podręcznika akademickiego, który ukazał się w 2012 roku. Opisano w niej koncepcję, która stała się obecnie podstawą kierowania przedsiębiorstwem. Przedstawiono nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością spółki i działania, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, podnosząc jednocześnie jego wiarygodność na rynkach finansowych, ale także szeroko zaprezentowano sposoby skutecznego korzystania z tych rynków. Publikacja została podzielona na dwie części: Podstawy zarządzania wartością oraz Doświadczenia praktyczne. W części pierwszej dominuje nurt akademicki, część druga przedstawia natomiast praktyczne doświadczenia jej autorów - głównie prezesów dużych korporacji. Książa może stanowić cenne kompendium wiedzy nie tylko dla studentów, ale także dla praktyków biznesu, szczególnie kadry menedżerskiej. Będzie ponadto interesująca dla osób prowadzących badania z zakresu mikroekonomii i finansów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://cedewu.pl

Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Prezentowana publikacja kierowana jest do wszystkich czytelników zainteresowanych zastosowaniem metody tutoringu w procesie nauczania na każdym poziomie kształcenia - od edukacji szkolnej po rozwój osobisty i edukację nieformalną. Stanowi kompleksowe źródło wiedzy o tej metodzie i porusza takie zagadnienia, jak: definicja tutoringu, wdrażanie tutoringu czy funkcjonowanie tej metody w praktyce w poszczególnych obszarach edukacji. Dodatkowe zalety książki to prezentacja wielu studiów przypadku, a także wywiady z praktykami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl

Tomasz Maliszewski, Jak wykreować sukces uczelni. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Czy szkoła wyższa może budować swoją przewagę konkurencyjna? Autor udowadnia, że tak. W swojej publikacji dokonuje analizy stosowanych przez uczelnie strategii tworzenia przewag, wskazuje, jakie czynniki ogrywają w nich kluczową rolę, i prezentuje zarówno szanse, jak i zagrożenia z tym związane. Uwzględnia również procesy związane z umiędzynarodowieniem się rynku edukacyjnego i zmianami, które takie procesy ze sobą niosą. Dokonuje ponadto analizy czynników, które mogą decydować o przewadze uczelni na rynku edukacyjnym za kilka lat. Książka może stanowić interesującą lekturę dla wszystkich osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków rozwoju uczelni w Polsce.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl

Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Autorzy publikacji dokonali szczegółowej analizy nowych zjawisk w zachowaniach współczesnych konsumentów, uwzględniając takie kwestie, jak: trendy wśród młodych konsumentów, unowocześnianie konsumpcji w warunkach kryzysowych w Polsce i na świecie czy struktura wydatków konsumpcyjnych w krajach Unii Europejskiej. Dzięki prezentacji wyników badań prowadzonych przez autorów książka stanowi ciekawą pozycję dla menedżerów oraz pracowników działów sprzedaży i marketingu, którzy są odpowiedzialni za budowę strategii marketingowych swoich firm. Publikacja może też być ważną lekturą dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych problemami współczesnego konsumpcjonizmu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl

Diana Kander, Startup. Postaw wszystko na jedną firmę, Studio EMKA, Warszawa 2015

Prezentowana publikacja to powieść biznesowa, która w nowatorski sposób przedstawia zasady nowoczesnej przedsiębiorczości. Pokazuje, jakie problemy mogą spotkać osobę zakładającą własną firmę, i uzmysławia wyzwania, którym należy sprostać, by odnieść sukces. Podpowiada również, jak wdrożyć innowacyjny pomysł, i motywuje do rozpoczęcia działań w kierunku realizacji planów biznesowych. Książka skierowana jest do wszystkich osób, które mają pomysł na swój własny biznes, ale nie wiedzą jak ograniczyć ryzyko, jakie wiąże się z jego urzeczywistnieniem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.studioemka.com.pl

Sergiusz Trzeciak, Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci?, Helion, Gliwice 2015

Celem publikacji jest pokazanie czytelnikowi, jak skutecznie budować wizerunek w internecie. Autor podkreśla, że nie wystarczy „być” w sieci - ważne jest stworzenie interesującej osobowości internetowej. W książce znaleźć można wskazówki, jak taką osobowość krok po kroku wykreować. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją menedżerów, doradców, dziennikarzy, freelancerów, blogerów, a także wszystkich, którzy chcieliby zaistnieć w internecie i stać się liderami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Krzysztof Siewicz, Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?, 2015

Aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji, trzeba posługiwać się różnego rodzaju materiałami edukacyjnymi, stosując się jednocześnie do obowiązujących zasad prawa autorskiego, co w świecie przesyconym technologią - gdy aktywność nauczycieli i uczniów przekracza coraz częściej mury szkoły, staje się niekiedy bardzo skomplikowane. W prezentowanej broszurze, przygotowanej przy wsparciu Koalicji Otwartej Edukacji oraz Fundacji Nowoczesna Polska, omówione zostały najważniejsze zasady dotyczące dozwolonego użytku utworów chronionych prawem autorskim - m.in. dozwolony użytek w oświacie i w bibliotekach, stosowanie cytatów czy korzystanie z utworów chronionych podczas różnego rodzaju imprez organizowanych w szkołach. Ważną częścią publikacji jest również rozdział poświęcony tzw. copyright trollingowi, czyli nieuczciwemu wykorzystywaniu nieznajomości prawa autorskiego i wyłudzaniu opłat za rzekome złamanie obowiązujących przepisów ochrony twórczości. Autor pokazuje, jak można bronić się przed zarzutami naruszeń tam, gdzie granica wytyczona przez prawo jest trudna do ustalenia.

Broszurę można pobrać ze strony:
http://koed.org.pl

Iwona Mokwa-Tarnowska, E-learning i blended-learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015

Prezentowana publikacja skierowana jest do szerokiego grona nauczycieli akademickich, którzy zainteresowani są elektronicznymi formami prowadzenia wykładów. Stanowi podręcznik poruszający takie kwestie, jak: wady i zalety zastosowania e-learningu i blended learningu w praktyce, sposoby integracji zajęć tradycyjnych z e-learningiem, wykorzystanie istniejących platform i narzędzi do zarządzania stworzonymi kursami (m.in. Moodle), metody aktywizacji i motywowania uczniów do pracy. Nie pomija również ważnego zagadnienia, jakim jest monitoring postępów każdego z uczestników kursów. Autorka zachęca do tworzenia nowoczesnych programów nauczania, które uatrakcyjnią tradycyjne formy prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://pg.edu.pl

E-technologie w kształceniu inżynierów, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2015, nr 41

Zapraszamy do zapoznania się z „Zeszytami Naukowymi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” zawierającymi zestaw referatów z II Krajowej Konferencji pt. E-Technologie w kształceniu inżynierów. Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC?, która odbyła się 30 kwietnia 2015 roku. Poruszane zagadnienia to m.in. zastosowanie GeoGebra w nauczaniu matematyki, platformy cyfrowe Arduino i Raspberry, doskonalenie jakości kursów e-learningowych, Survey Simulator i Wirtualne Laboratorium.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.ely.pg.gda.pl