Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienia związane z nowoczesną dydaktyką, szczególnie z perspektywy nauczycieli zaangażowanych w procesy kształcenia na odległość. Podejmujemy m.in. tematykę adaptacyjnego testowania wiedzy studenta i odkrywamy walory stosowania kokpitów menedżerskich - narzędzia business intelligence - w edukacji. Kokpity służą integracji oraz wizualizacji danych, umożliwiając zarówno wykładowcom, jak i studentom ocenę, a także monitorowanie postępów w nauce na platformie e-learningowej. Czytelnikom zainteresowanym edukacją nie tylko akademicką polecić należy artykuł poświęcony wyzwaniom, przed którymi stają nauczyciele kształcenia na odległość w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego. To tylko wybrane zagadnienia e-edukacyjne omawiane w czerwcowym wydaniu e-mentora. Zachęcam ponadto do zapoznania się z relacją ze środowiskowej debaty poświęconej przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki, którą MNiSW zorganizowało w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również z interesującymi opracowaniami dotyczącymi programów kształcenia akademickiego i zawodowego oraz e-biznesu. Serdecznie zachęcam do lektury!