AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Justyna Iskra, Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów, Difin, Warszawa 2015

Rozpoczęcie studiów przez młodego człowieka wiąże się z wieloma trudnościami i stresującymi sytuacjami. Dlatego zdaniem autorki bardzo istotne jest oferowanie studentom wsparcia. Bazując na swoich doświadczeniach, w niniejszej publikacji prezentuje ona zależności pomiędzy radzeniem sobie ze stresem a komponentami psychologicznymi, takimi jak cechy osobowości, style aktualizacji czy koncepcja siebie. Prezentuje również programy oferowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, których celem jest pomoc studentom w radzeniu sobie z trudnościami. Pracę polecamy psychologom, wykładowcom i wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami wsparcia studentów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl/

Jacek Otto, Łukasz Sułkowski, Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa 2014

Publikacja ta porusza problematykę metod marketingowych w zarządzaniu organizacjami, takich jak: zarządzanie marką, marketing społeczny, marketing medialny czy współtworzenie wartości z klientem. Porusza również zagadnienia związane z e-commerce. Jako drugi tom serii Metody i techniki zarządzania stanowi doskonałe źródło informacji zarówno dla naukowców, jak i praktyków zajmujących się zarządzaniem marketingowym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Czesław Szmidt (red. nauk.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Poltex, Warszawa 2014

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów, która odbyła się w 2014 roku. Prezentowane tu artykuły zostały wybrane spośród tekstów zgłoszonych przez młodych badaczy uczestniczących w tym wydarzeniu. Publikacja porusza problematykę trzech dyscyplin nauk ekonomicznych: zarządzania, ekonomii oraz finansów, a podzielona została na cztery części: zarządzanie strategiczne i nowe nurty w zarządzaniu, międzynarodowe aspekty zarządzania, zarządzanie ludźmi oraz ekonomia, bankowość i finanse.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl/

Raport programu Edukacja dla Wszystkich, Unesco, 2014

Raport podsumowuje stan realizacji programu Edukacja dla Wszystkich, który stanowi główny program edukacyjny UNESCO. Program został zainicjowany na Światowej Konferencji w Jomtien w Tajlandii w 1990 roku. Obecnie uczestniczy w nim 180 krajów, a w jego realizację, prócz UNESCO, zaangażowane są także inne instytucje, m.in. Bank Światowy i UNICEF. Program skupia się na sześciu celach ustalonych w 2000 roku, a aktualny stan ich realizacji został dokładnie opisany w prezentowanej publikacji. Raport opracowano w języku angielskim.

Publikację można pobrać ze strony inernetowej:
http://www.unesco.pl/

Wojciech Kurowski, Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w internecie, Poltex, Warszawa 2015

Ta pionierska publikacja w ciekawy i przystępny sposób prezentuje zagadnienie współczesnej przestępczości cyfrowej. Skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców - przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informatycznych i rynków finansowych, a także do wszystkich zainteresowanych tym stosunkowo nowym zjawiskiem. Książka porusza m.in. takie problemy jak kreowanie wartości przez organizacje przestępcze w gospodarce cyfrowej czy sposoby ich kooperacji z legalnymi firmami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl/

Rajat Paharia, Lojalność 3.0 Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki Big Data i grywalizacji, MT Biznes, Warszawa 2015

W dobie ostrej konkurencji wiele przedsiębiorstw stosuje programy lojalnościowe, jednak zazwyczaj dość szybko przestają one być oryginalne, a klienci chętnie korzystają z innych, często bardziej atrakcyjnych ofert. W niniejszej publikacji autor szczegółowo opisuje metody oparte na zasadach grywalizacji i zarządzaniem Big Data, które pomogą czytelnikowi stworzyć nowy, atrakcyjny program lojalnościowy skierowany nie tylko do klientów, ale także do pracowników i partnerów. Książka Lojalność 3.0 jest adresowana nie tylko do pracowników działów marketingu, ale również wszystkich właścicieli, dyrektorów i osób pełniących kierownicze stanowiska.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.mtbiznes.pl/

Katarzyna Bachnik, Justyna Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych. Diagnoza, metody, komunikacja, Poltex, Warszawa 2015

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań autorów nad potencjałem biznesowym mediów społecznościowych. Nie tylko zawiera dokładny opis możliwości ich wykorzystania w biznesie - obejmujący takie obszary jak: szukanie informacji, wsparcie klienta czy komunikacja, ale wskazuje także modele biznesowe, które nie mogłyby funkcjonować bez wykorzystania tych mediów. Dodatkowym walorem tej publikacji jest zaprezentowanie przykładów zastosowań mediów społecznościowych w procesach zarządzania kryzysem, zakończonych zarówno pozytywnym, jak i negatywnym wynikiem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl/

K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014

Polecana publikacja wydana w ramach serii Edukacja jutra stanowi zbiór artykułów naukowych poruszających takie kwestie, jak: jakość kształcenia w dzisiejszym świecie, opinie studentów o edukacji, kształcenie zawodowe obecnych i przyszłych nauczycieli, problemy edukacji, kształcenie osób starszych, a także skutki społeczne emigracji młodych Polaków. Książkę polecamy szczególnie nauczycielom i studentom przygotowującym się do wykonywania tego zawodu. Stanowi ona punkt wyjścia do pogłębionej refleksji zarówno nad obecnym systemem kształcenia, jak i zmianami, jakie powinna przynieść przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem idei life long learning.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.humanitas.edu.pl/

K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013

Publikacja ta skierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z edukacją i procesem kształcenia przez całe życie, przede wszystkim do nauczycieli i studentów. Książka, wydana w ramach serii Edukacja jutra, porusza istotne zagadnienia dotyczące kształcenia w Polsce, takie jak: kształcenie osób starszych, kształcenie zawodowe czy znaczenie zajęć pozalekcyjnych w edukacji. Zwraca także uwagę na rolę rodziny i harcerstwa w procesie kształtowania wychowawczego uczniów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.humanitas.edu.pl/

Krzysztof Kuźmicz, E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015

Niniejsza publikacja oparta jest na badaniach własnych jej autora. Skupia się na charakterystyce e-learningu i prezentuje możliwości jego wykorzystania. Autor porusza również tak ważne kwestie, jak: rola nauczyciela w procesie kształcenia online, psychologiczne i pedagogiczne aspekty stosowania tego rodzaju kształcenia, a także prezentuje przykładowe platformy, które mogą być wykorzystywane w przygotowywaniu zajęć.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.gwp.pl/