AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Jan W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Prezentowana publikacja przybliża najważniejsze komponenty komunikacji marketingowej - jej modele, funkcje i struktury, a także szczegółowo prezentuje jej cztery podstawowe formy, którymi są: promocja osobista, reklama, promocja dodatkowa i public relations. Problematyka komunikacji marketingowej poruszana jest zarówno w środowisku tradycyjnym, jak i hipermedialnym, co ściśle wiąże się z ogromnym postępem technologicznym i wykorzystaniem internetu w marketingu. Aby szerzej zaprezentować temat, autor analizuje funkcjonujące techniki, odwołując się do wielu przykładów autentycznych kampanii marketingowych. Książkę polecamy nie tylko pracownikom naukowym i studentom, ale także specjalistom ds. marketingu, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu komunikacji marketingowej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl

Elżbieta Wrońska-Bukalska (red. nauk.), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015

Dzięki dokładnej analizie funkcjonowania systemów finansowych firm z sektora MSP autorom udało się stworzyć narzędzie wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców należących do tego sektora. W publikacji nie tylko zawarto szeroki opis zagadnień związanych z systemami finansowymi sektora MSP, ale również omówiono jego specyfikę, wyraźnie podkreślając odmienność małych i średnich przedsiębiorstw od dużych organizacji. Liczne studia przypadku, a także przykłady czynią zrozumienie funkcjonowania systemów finansowych łatwiejszym. Kolejnym wartym uwagi elementem tej publikacji jest prezentacja metod finansowania przedsiębiorstw, takich jak kapitały dłużne i narzędzia bankowe. Książkę tę szczególnie polecamy właścicielom firm z sektora MSP, którzy chcieliby usprawnić funkcjonowanie systemów finansowych w swoich przedsiębiorstwach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

William D. Eggers, Paul Macmillan, Rewolucja rozwiązań. Współpraca pomiędzy biznesem, rządami oraz przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz rozwiązywania największych problemów współczesnego świata, Poltext, Warszawa 2014

Autorzy książki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że państwo samo nie poradzi sobie z problemami społecznymi i gospodarczymi. Przekonują, że tylko ścisła współpraca pomiędzy rządem, biznesem i organizacjami społecznymi może przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej całego społeczeństwa. Swoje rozważania ilustrują wieloma przykładami takiej właśnie współpracy wpływającej na podniesienie jakości życia i umożliwiającej rozwiązywanie istniejących problemów. Książka ta może stanowić inspirację dla każdego, kto chciałby działać na rzecz lokalnej społeczności.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Katarzyna Anna Kuźmicz, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie znaczenia benchmarkingu w zarządzaniu uczelnią. Autorka przybliża to zagadnienie, przedstawia obszary, w których benchmarking może być z sukcesem zastosowany, dokonuje analizy doświadczeń benchmarkingowych na światowych uczelniach i prezentuje przesłanki wykorzystania tej koncepcji w polskiej rzeczywistości. W Polsce niestety do tej pory benchmarking nie został wprowadzony lub stosowany jest niezwykle rzadko i w sposób nieformalny, co zdaniem autorki należałoby zmienić. Pozycja ta na pewno zainteresuje nie tylko menedżerów szkolnictwa wyższego, ale także innych instytucji zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem organizacji pojawiło się zapotrzebowanie na zmiany również w obszarze zarządzania personelem. Autorzy w niniejszej publikacji prezentują przykłady nowych koncepcji, które uwzględniają ciągle zmieniające się środowisko. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się: enpowerment, zarządzanie przez zaangażowanie, zarządzanie wiekiem czy zarządzanie różnorodnością kulturową. Publikacja skierowana jest nie tylko do pracowników naukowych i studentów, ale także do przedsiębiorców i praktyków zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Jerzy Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo SEDNO, Warszawa 2014

Niniejsza publikacja prezentuje autorską koncepcję polityki wspierania przedsiębiorczości, która oparta jest na przeprowadzonych badaniach i dotąd nieopublikowanych danych. Dokonując krytycznej analizy obecnej sytuacji, autor podważa wiele obiegowych opinii dotyczących tego zagadnienia w Polsce. Z uwagi na specyfikę omawianych problemów książka skierowana jest głównie do osób mających wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości: polityków zajmujących się gospodarką, pracowników administracji publicznej, naukowców, publicystów ekonomicznych. Praca ta będzie również przydatna wszystkim osobom, które chcą lepiej zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania polityki przedsiębiorczości.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.wydawnictwosedno.pl

Tom Hayes, Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

W związku z rosnącym znaczeniem internetu we współczesnej gospodarce wszyscy powinni przygotować się na nadejście hiperskoku. Autor określa go jako zmianę w środowisku [...] tak zaskakującą, że nie mamy innego wyjścia, jak przegrupować siły i na nowo zastanowić się nad przyszłością. Czy tradycyjne modele biznesowe nadal będą się sprawdzać? A może w obliczu rozwoju technologicznego, zmuszającego producentów i konsumentów do nieustającej rywalizacji, należałoby dokonać zmian i odpowiednio nastawić się na funkcjonowanie na nowym, dynamicznym rynku? Książkę tę polecamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcieliby przygotować się na nadchodzące zmiany i zrozumieć funkcjonowanie nowej globalnej gospodarki.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Karol Kopańko, Mateusz Kozłowski, Bitcoin. Złoto XXI wieku, Helion, Gliwice 2014

Autorzy tej publikacji podjęli się trudnego zadania wyjaśnienia, czym jest bitcoin - nowa wirtualna waluta. W łatwy i przystępny sposób opisują historię wirtualnego pieniądza, jego znaczenie i wykorzystanie w dzisiejszym świecie, mechanizm jego funkcjonowania oraz zagrożenia i korzyści, jakie ze sobą niesie. Książka stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy o cyfrowej walucie, napisane z myślą o czytelnikach spoza branży finansowej czy sektora nowoczesnych technologii, którzy chcieliby zrozumieć istotę waluty bitcoin i swobodnie poruszać się w świecie wirtualnego pieniądza.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Eryk Mistewicz, Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Helion, Gliwice 2014

Czym jest Twitter, jakie są mechanizmy jego funkcjonowania, jak się po nim poruszać, a przede wszystkim - jak wykorzystać go w marketingu i do budowania wizerunku własnej firmy? To pytania, na które odpowiada prezentowana publikacja. Autor przybliża świat komunikacji w 140 znakach w łatwy i przystępny dla każdego czytelnika sposób. Nie jest to książka skierowana do osób, które wykorzystują to narzędzie na co dzień, ale do tych, które dopiero próbują je poznać. Po lekturze funkcjonowanie w świecie nowych mediów przestaje być trudne, a prezentowane przez autora strategie zastosowania Twittera na pewno pomogą każdemu przedsiębiorstwu w budowaniu wizerunku i prowadzeniu procesów marketingowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Foster Provost, Tom Fawcett, Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion, Gliwice 2014

Publikacja ta stanowi unikalny podręcznik dla każdego przedsiębiorcy, który chciałby dowiedzieć się, jak skutecznie analizować posiadane zbiory danych i wyciągać z nich wnioski. O wyjątkowości książki decyduje fakt, że została napisana prostym i zrozumiałym językiem, bez zagłębiania się w zagadnienia zaawansowanej matematyki - tak by każdy czytelnik mógł z łatwością zrozumieć, czym jest zarządzanie danymi, jakie są mechanizmy towarzyszące ich przetwarzaniu i jakie techniki stosuje się przy ich analizie. Publikację polecamy szczególnie przyszłym analitykom danych, a także menedżerom, którzy z racji pełnionych funkcji współpracują z badaczami ze swojej organizacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka (red.), Homo irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014

Określenie homo irretitus - „człowiek usieciowiony” odnosi się do nas, współczesnych ludzi, dla których funkcjonowanie w globalnej sieci, jaką jest internet, stało się codziennością. Uczyniono je hasłem przewodnim prezentowanej publikacji. Książka stanowi zbiór artykułów poruszających kwestię funkcjonowania człowieka w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania serwisów społecznościowych, a także procesów marketingowych i reklamowych prowadzonych w tym środowisku. Autorzy - naukowcy reprezentujący wiele różnych obszarów: psychologowie, medioznawcy, kulturoznawcy, socjologowie i politolodzy - stawiają pytania, które mogą stać się punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat kontaktów społecznych w sieci, nowych mediów i marketingu sieciowego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.humanitas.edu.pl

Mary Scannell, Michael Abrams, Mike Mulvihill Zbiór gier integracyjnych dla wirtualnych zespołów, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Przedstawione w prezentowanej publikacji gry integracyjne sprzyjają nawiązywaniu współpracy pomiędzy osobami, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu w realnym świecie. Praca w wirtualnych zespołach daje mnóstwo możliwości, wpływa na przyspieszenie realizacji projektów i obniżenie ich kosztów, ale równocześnie może negatywnie oddziaływać na stosunki międzyludzkie, a także zaangażowanie członków zespołów. Dlatego tak ważne jest wspieranie ich poprzez działania integracyjne, które pomogą zbudować relacje oparte na zaufaniu, wyzwolić kreatywność, a także ograniczyć lub nawet zniwelować konflikty. Istotną wartością niniejszej publikacji jest obszerny zestaw opisów gier wraz z materiałami w wersji elektronicznej. Polecamy ją wszystkim menedżerom zarządzającym wirtualnymi zespołami, a także osobom uczestniczącym w pracach takich właśnie zespołów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Jan Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2014

Prezentowana publikacja stanowi podręcznik akademicki wzbogacony wieloma ćwiczeniami i zadaniami, które służą lepszemu zrozumieniu poruszanych zagadnień, ale przede wszystkim uczą, jak zwiększać efektywność funkcjonowania organizacji. Autor przedstawia rozmaite filozofie, techniki i narzędzia zarządzania wiedzą. Praca ta może stanowić także poradnik dla menedżerów, którzy są zainteresowani rozwojem i zwiększaniem efektywności swoich firm. Oczywiście odbiorcami publikacji będą również wykładowcy i studenci kierunków związanych z zarządzaniem wiedzą, zarządzaniem innowacjami oraz informatyką.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski (red. nauk.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa 2014

Trzeci tom serii Metody i techniki zarządzania dotyczy tematyki zarządzania kulturą organizacyjną. Ten innowacyjny podręcznik będzie użyteczny nie tylko dla teoretyków, ale również dla praktyków zarządzania. Wśród zagadnień poruszanych przez autorów można wymienić: komunikację w organizacji, kulturę organizacyjną w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy, kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, tożsamość organizacyjną czy kulturę sieci.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Kaja Prystupa-Rządca, Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global, Wydawnictwo SEDNO, Warszawa 2014

Polecana publikacja zawiera analizę procesów zarządzania wiedzą w firmach działających w branży gier komputerowych w Polsce. Jest to pierwsza tak pogłębiona analiza dotycząca rynku polskiego. Celem autorki było sformułowanie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki kształtują procesy zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global i jakie ich właściwości są najistotniejsze. Swoje badania K. Prystupa-Rządca oparła na analizie kilku polskich przedsiębiorstw - producentów gier komputerowych, których funkcjonowanie szczegółowo opisała w swojej pracy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.wydawnictwosedno.pl

Michał Zawadzki, Nurt krytyczny w zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria, Wydawnictwo SEDNO, Warszawa 2014

Polecamy publikację poświęconą nurtowi krytycznemu w zarządzaniu, którego przedstawiciele uznają, że najlepszą formą zarządzania ludźmi w organizacji jest dbanie o nich i stworzenie im możliwości prowadzenia krytycznego dialogu, stawiania oporu oraz wywoływania twórczego konfliktu. Autor, chcąc przybliżyć ten słabo znany w Polsce kierunek, nie tylko przedstawia jego dokładną charakterystykę, ale również poddaje ją pogłębionej analizie i zwraca uwagę na jej obecne miejsce w naukach o zarządzaniu. Książkę polecamy naukowcom i studentom zajmującym się badaniami nad zarządzaniem oraz wszystkim czytelnikom zainteresowanym tą tematyką.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.wydawnictwosedno.pl

Marcin Karlik, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Poltext, Warszawa 2014

Książka ta stanowi kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Autor prezentuje funkcjonujące modele zarządzania innowacjami, a także dokonuje analizy innowacyjnego przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym, zwracając szczególną uwagę na społeczne konsekwencje innowacji, opór przed ich wdrażaniem, a także rolę przywództwa. Opisuje wszystkie najważniejsze sfery zarządzania innowacjami: zmianę strategii przedsiębiorstwa, poszukiwanie okazji do realizacji innowacyjnych projektów, a następnie ich realizację, włączając w to kwestie związane z finansowaniem i wspieraniem takiej działalności. Publikacja wzbogacona jest o użyteczne narzędzia - formularz identyfikacji innowacji, ankietę diagnozy stanu innowacyjności przedsiębiorstwa i opis przykładowej procedury wdrażania innowacji. Prezentuje także przykłady polskich i zagranicznych innowacji, zarówno takich, które odniosły sukces, jak i zakończonych porażką.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Kazimierz Kuciński (red. nauk.), Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa 2014

Publikacja została stworzona z myślą o doktorantach przygotowujących pracę, która będzie podlegać ocenie według ściśle ustalonych kryteriów. Książka może okazać się dla nich bardzo pomocna, ponieważ porusza m.in. takie zagadnienia, jak: werbalizacja problemu badawczego, formułowanie tezy doktorskiej, korzystanie z istniejącej teorii, by dowieść słuszności postawionej tezy czy korzystanie z rekomendacji metodologicznych uzyskiwanych od doświadczonych badaczy. Stanowi lekturę obowiązkową każdego przyszłego doktora.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl