AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Kazimierz Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Prezentujemy publikację wydaną w serii „AKADEMICKA ekonomia”. Pozycja ta w jasny i precyzyjny sposób wskazuje różnice pomiędzy potoczną i naukową wiedzą ekonomiczną, a także opisuje problematykę metodologii badań nad zagadnieniami ekonomicznymi. Porusza takie kwestie, jak: rola, konstruowanie i testowanie teorii, metodologiczne dylematy poznawcze i spory metodologiczne w naukach ekonomicznych czy najpopularniejsze strategie i metody badawcze. Autorzy omawiają również ważne zagadnienia etyki i aspektów prawnych badań naukowych.

Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się badaniami z zakresu nauk ekonomicznych, ale może się okazać się użyteczna również dla badaczy wszelkich zjawisk społecznych. Jako podstawową lekturę powinni ją potraktować słuchacze studiów doktoranckich wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

Prezentowana publikacja jest już czwartą edycją raportu o stanie edukacji. W tym roku autorzy skupili się na roli nauczyciela w „wyznaczaniu zdolności do długofalowego rozwoju kraju”. Raport przedstawia wyniki badań krajowych i międzynarodowych, które mają stanowić podstawę do debat społecznych na temat znaczenia edukacji w naszym kraju. Publikacja została podzielona na trzy części - część I prezentuje ogólne dane dotyczące wykształcenia Polaków, część II opisuje między innymi, jak nauczyciele postrzegają siebie, a jak postrzegają ich inni, oraz co myślą o środowisku pracy i możliwościach rozwoju swoich kompetencji, natomiast część III prezentuje sylwetki nauczycieli wybranych przedmiotów z uwzględnieniem stosowanych przez nich metod pracy, ich sukcesów i porażek, a także wizji na przyszłość.

Publikację można pobrać ze strony internetowej projektu: http://eduentuzjasci.pl

Piotr Bielecki, Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów?, Difin, Warszawa 2014

Celem publikacji jest zaprezentowanie holistycznego podejścia do roli studenckiej informacji zwrotnej w zarządzaniu jakością studiów. Autor przedstawia różnorodne podejścia i metody badawcze, a także wskazuje różne źródła informacji, które będą gwarancją większej rzetelności i trafności wyników studenckiej ewaluacji zajęć dydaktycznych. Prócz klasycznych kwestionariuszy stosowanych przez większość uczelni prezentuje szeroką gamę innych, nieformalnych technik, jak np. sondy, streszczenia, karty KWL/KWHL, kwestionariusz pewności swoich umiejętności związanych z przedmiotem, kwestionariusz zdarzenia krytycznego. Obszerne aneksy opisujące przykłady dobrych praktyk i projektów z zastosowaniem zarówno formalnych, jak i nieformalnych metod oraz technik stanowią doskonałe podsumowanie całej publikacji. Praca adresowana jest głównie do osób zajmujących się badaniami jakości poszczególnych kierunków studiów na uczelniach, w tym ewaluacją studenckiej informacji zwrotnej, a także do wykładowców.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl