AAA

Aktualności

Najnowsze informacje nt. e-edukacji i ICT

Najnowsze informacje nt. e−edukacji i ICT

Otwarte Zasoby: Darmowy kurs własności intelektualnej

Fundacja Nowoczesna Polska przygotowała kurs i zestaw materiałów dla wykładowców uczelni wyższych prowadzących zajęcia z obowiązkowego przedmiotu własność intelektualna. Całość została przygotowana na 15 godzin (6 wykładów oraz test).

„Forbes”: Dobre lekcje mistrzów e-edukacji

Polscy twórcy aplikacji, które można wykorzystać w procesie nauczania, wywalczyli już sobie miejsce na rynku. Na razie w krajach, w których często jedyną możliwość nauki przynosi internet. W Polsce e-rewolucja do szkół jeszcze nie dotarła, ale uczniowie prędzej czy później wykreują ją sami.

Ricoh: Branża edukacyjna stawia na nowe technologie

Według najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh przez Instytut Coleman Parkes branża edukacyjna odnotowuje najszybsze tempo zmian w procesie przechodzenia z fazy transformacji do cyfrowej dojrzałości, tj. etapu rozwoju, na którym organizacja wykorzystuje zaawansowane narzędzia pozwalające zwiększyć wydajność, przejawia duże zainteresowanie nowymi możliwościami technologicznymi oraz angażuje się w rozwój inicjatyw opartych na najnowszych rozwiązaniach i elektronicznym zarządzaniu procesami. W porównaniu z sektorem finansowym i publicznym przedstawiciele kadry zarządzającej z branży edukacyjnej (80 proc.) znacznie częściej wskazują osiągnięcie stanu dojrzałości cyfrowej jako priorytet dla swojej organizacji. Co więcej, są przekonani, że uda im się osiągnąć ten poziom w ciągu 2 najbliższych lat - 34 proc. wskazało 2016, a 71 proc. 2019 rok.

MNiSW: 80 mln euro na innowacyjne aplikacje internetowe

Ministerstwo informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne granty na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy, start-upy i naukowców w ramach konkursów Partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Internetu przyszłości. Europejskie partnerstwo Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) powstało dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej. Jego celem jest zaangażowanie partnerów przemysłowych, naukowych i biznesowych w rozwój innowacji internetowych.

The Chronicle of Higher Education: Coursera expands its MOOC certificate program

Coursera, the online education company, announced that it was expanding a program that awards special certificates to students who pass multiple MOOCs. The company unveiled the program, called Specializations, earlier this year. The idea was to create certificates that, while not supplanting traditional degrees, carry more weight than a certificate of completion from a single massive open online course.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net - codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.