Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Z przyjemnością przekazuję Państwu pierwsze wydanie pisma w roku akademickim 2014/2015. Jednocześnie chciałbym gorąco zachęcić wszystkich do udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji! Kongres to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji, przygotowywane na podstawie 10-letnich doświadczeń płynących z organizacji konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” (e-edukacja.net), jednak znacząco poszerzono zakres tematyczny i formy aktywności przewidziane podczas dwudniowych obrad. W trakcie spotkania będziemy starali się odpowiedzieć na ważne i stawiane często również na łamach „e-mentora” pytania: jakie są aktualne trendy w światowej edukacji, jak bardzo otwarte powinno być kształcenie, jak uczą inni, jak zmienia się edukacja w Polsce, w jaki sposób uczelnie wdrażają ideę lifelong learning oraz jak mądrze wykorzystać nowoczesne technologie w nauczaniu?

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kongres odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2014 r. (środa - dzień warsztatów, czwartek - dzień obrad i dyskusji) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zachęcam do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.kre.edu.pl.