Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Istotnym wydarzeniem dla środowiska osób, którym bliskie są nowoczesne technologie stosowane w dydaktyce, było w ostatnim czasie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego połączone z kolejnym Seminarium SEA pt. MOOC oraz Big Data, czyli niepowtarzalna szansa dla polskich uczelni na objęcie pozycji globalnego lidera w jakości kształcenia. 24 czerwca br. środowisko wybrało na kolejną kadencję (2014-2018) władze Stowarzyszenia i dookreśliło wiodące kierunki dalszej działalności. Chcemy pozostać organizacją opiniotwórczą i działającą na rzecz rozwoju i upowszechniania nowoczesnych technologii w kształceniu, a także promującą standardy aktywności e-nauczycieli oraz pracy specjalistów ds. e-learningu. Stowarzyszenie nadal będzie wspierało swoich członków w doskonaleniu się i pełniło rolę platformy wymiany poglądów poprzez organizowane seminaria oraz nowe działania propagujące metodykę e-learningu i wykorzystywanie technologii w procesach dydaktycznych. Największym atutem Stowarzyszenia są jego Członkowie, którzy z jednej strony dysponują szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w dziedzinie e-edukacji, z drugiej strony tworzą niezwykle liczną grupę - SEA zrzesza bowiem obecnie 136 członków. Z tego też względu bardzo istotnym obszarem prac Stowarzyszenia staną się działania networkingowe, rozwijające potencjał współpracy pomiędzy członkami, jak również z otoczeniem SEA. Stowarzyszenie pozostaje otwartą organizacją, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją.