AAA

Aktualności

Najnowsze informacje nt. e-edukacji i ICT

Najnowsze informacje nt. e−edukacji i ICT

Rzeczpospolita: Procesory na wzór mózgu

Stworzenie nowatorskich procesorów, które pozwolą maszynom samodzielnie uczyć się rozwiązywać problemy, zapowiada firma Qualcomm. Ich wewnętrzna budowa - architektura - ma być wzorowana na grupach neuronów w ludzkim mózgu. I choć taki układ będzie działał zapewne wolniej niż nowoczesne typowe mikroprocesory w smartfonach czy komputerach, umożliwi wykonywanie zadań, z którymi dotąd maszyny nie radziły sobie najlepiej - rozpoznawanie mowy i posługiwanie się nią, analizowanie obrazów czy nawigowanie.
Gazeta Wyborcza: Minister edukacji o podręcznikach i e-podręcznikach

Resort edukacji zastanawia się, jak finansować podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjów. „Blisko nam do rozwiązania, w którym MEN przekazuje szkołom pieniądze na podręczniki. Ustalimy sumę na ucznia dla danego poziomu i szkoła będzie miała wybór: kupić podręczniki na rynku albo skorzystać z państwowych e-podręczników i kupić inne materiały czy pomoce” - mówi minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.
Starodruki z Biblioteki SGH dostępne w internecie

Dwadzieścia cztery dzieła z XVI i początku XVII wieku są już dostępne do przeglądania w formie elektronicznej. Stanowią najcenniejszy fragment kolekcji Biblioteki SGH. Obok licznych dzieł humanistycznych wśród starodruków znajdują się utwory o tematyce ekonomiczno-społecznej i prawniczej, jak również dzieła geograficzne, przyrodnicze, filozoficzne, albumy oraz mapy. Najstarszą pozycją wśród starodruków są komentarze wybitnego humanisty niemieckiego, teologa i reformatora Simona Grynaeusa do dzieła Arystotelesa O świecie, które wydane zostały w roku 1533 w Bazylei.
Nowoczesna Firma: E-learning umacnia pozycję na polskim rynku

Jak wynika z raportu Wykorzystanie Nowych Technologii w uczeniu, przygotowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, polskie firmy coraz częściej sięgają po e-learningowe formy szkoleń.
Polskie Radio Rzeszów: Bezpłatny e-learning w WSIiZ

Ponad 20 kursów e-learningowych bezpłatnie udostępnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To pierwsza uczelnia na Podkarpaciu, która wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy umożliwia korzystanie ze swoich zasobów edukacyjnych.
The Chronicle of Higher Education: Harvard University will offer exclusive MOOCs to alumni

You don't need to be a Harvard University student to take a massive open online course from Harvard - throwing open the gates to all comers is the idea, after all. But being a Harvard graduate still has its perks, even within the democratized landscape of MOOCs.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net - codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.