Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Bieżące wydanie dwumiesięcznika otwieramy serią artykułów poświęconych bardzo ważnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest start zawodowy absolwentów studiów w Polsce. Zaprezentowane opracowania omawiają zarówno metody pomiaru zatrudnialności młodych osób, jak i konkretne wyniki tego typu pomiarów, co warto pokreślić - często konfrontując je z raportami już wcześniej publikowanymi w „e-mentorze”. Ujęte w 53. numerze pisma artykuły dotyczą również technik umożliwiających lepsze przygotowanie absolwentów do startu zawodowego oraz obserwacji osób aktywnych zawodowo na temat ich doświadczeń edukacyjnych i skuteczności procesów kształcenia. O wadze tych tematów dla nas świadczy fakt, że niezwykle często poruszane są na łamach naszego pisma. Wszelkie wysiłki związane z doskonaleniem metod, technik, form i programów kształcenia muszą przecież przekładać się właśnie na odpowiednie przygotowanie młodych osób do pracy zawodowej i dalszego rozwoju. W kontekście tego zagadnienia coraz więcej mówi się też o alternatywnych modelach edukacji, oferujących zamiast państwowego dyplomu krajowej szkoły wyższej różne inne formalne rezultaty, których znaczenie ciągle rośnie. Można wśród nich znaleźć zarówno poświadczenia ukończenia programów i ich ścieżek w ramach masowych kursów online (MOOCs) oferowanych przez czołowe uniwersytety na świecie, jak i certyfikaty firmowane przez poszczególnych pracodawców bądź ich zrzeszenia. Certyfikaty są cenione na rynku często bardziej niż dyplom ukończenia studiów.