Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

Z przyjemnością prezentuję grudniowe wydanie naszego pisma i zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy podejmują szereg ważnych zagadnień związanych z programami i formami kształcenia, a także trendami w szkolnictwie oraz biznesie. Jestem przekonany, iż każdy Czytelnik odnajdzie interesujące dla siebie tematy i mam nadzieję, że zbliżający się czas podsumowań całorocznej aktywności będzie sprzyjał lekturze.

Korzystając ze sposobności, chciałbym również zachęcić do odwiedzenia strony www.e-edukacja.net, na której opublikowane zostały filmy oraz prezentacje z wystąpień uczestników jubileuszowej, X edycji konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. To listopadowe spotkanie, jak co roku, przyciągnęło bardzo wielu entuzjastów nowoczesnych technologii w dydaktyce. Konferencja została zorganizowana przez środowisko uczelni ekonomicznych: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i szkoły, które ją powołały, tj. SGH oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Tym razem roli gospodarza podjął się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim uczestnikom za bardzo wartościowe spotkanie i jednocześnie zapowiadam szerszą relację z konferencji w kolejnym numerze „e-mentora”.

Lista osób, które w roku 2013 przygotowywały recenzje naukowe artykułów dla potrzeb publikacji w czasopiśmie „e-mentor”:

Członkowie Rady Programowej: dr hab. prof. nadzw. Maria Aluchna, dr prof. nadzw. Piotr Bołtuć, dr hab. prof. nadzw. Wojciech Dyduch, prof. dr hab. Jan Goliński, dr Jan Kruszewski, dr Stanisław Macioł, dr Frank McCluskey, dr hab. prof. nadzw. Marek Rocki, dr hab. Waldemar Rogowski, dr Piotr Wachowiak, dr Maria Zając, dr inż. Anna Zbierzchowska

Recenzenci spoza Rady Programowej: dr hab. prof. nadzw. Hanna Batorowska, prof. dr hab. Marek Chmaj, dr hab. prof. nadzw. Ewa Chmielecka, dr Tymoteusz Doligalski, dr prof. nadzw. Elena Gaevskaya, dr prof. nadzw. Eric-Hadley Ives, dr hab. prof. nadzw. Magdalena Kachniewska, dr Mirosław Kachniewski, dr Dorota Kwiatkowska, dr inż. Krzysztof Leja, dr prof. nadzw. Marcellus J. Leonard, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Rafał Mrówka, dr prof. nadzw. Henry Nicholson, dr Jana Pieriegud, dr Mikołaj Pindelski, prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, dr Celina Sołek, dr hab. prof. nadzw. Zofia Szarota, dr Maria Wieczorek, dr Andrzej Wodecki, dr Piotr B. Zientarski