AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy


To już ostatnie wydanie dwumiesięcznika e-mentor przed wakacyjną przerwą. Mimo, iż rok akademicki dobiega ku końcowi, jednak ostatnie miesiące obfitują w wiele ciekawych inicjatyw z zakresu e-learningu. Polecam szczególnej uwadze sprawozdanie z konferencji Akademia On-line oraz wywiad z Przewodniczącym Rady Programowej, które prezentujemy na łamach tego wydania. W bieżącym numerze przedstawiamy również bogatą gamę artykułów m.in. z zakresu e-learningu - rozwoju e-edukacji, opisujemy działalność ośrodków edukacyjnych, kontynuujemy również tematykę gier edukacyjnych. Tym razem czytelnicy mogą zapoznać się z trójwymiarową grą Quest Atlantis, w której uczestniczy ponad 3 800 zarejestrowanych użytkowników. W tym wydaniu nie zabrakło również problematyki dotyczącej zarządzania wiedzą, e-biznesu czy kształcenia ustawicznego. Polecam artykuł Zarządzanie wiedzą unplugged? podejmujący problematykę efektywności zarządzania wiedzą bez wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Autorka podkreśla znaczenie kapitału ludzkiego oraz skutecznego przepływu wiedzy w organizacji. W dziale e-biznes prezentujemy artykuł związany z telepracą. Technologie pracy zdalnej, rozwijane od lat, stają się coraz ważniejsze dla pracodawców. Telepraca jest ciekawym rozwiązaniem dla firm, które borykają się z problemami lokalowymi, pozytywnie wpływa na elastyczność zatrudnienia w firmie oraz wykorzystanie zasobów ludzkich, które do tej pory nie mogły być brane pod uwagę. Charakter telecentrów już dawno przekroczył wymiar lokalny czy krajowy.

Zachęcam również do zapoznania się z materiałem dotyczącym działalności e-sgh, gdzie został zasygnalizowany kierunek rozwoju e-edukacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. SGH rozpoczęła proces powszechnego uzupełniania studiów zaocznych e-learningiem. W pierwszej kolejności prace koncentrują się na wykładach i ćwiczeniach z listy przedmiotów podstawowych, w najbliższym czasie powinny rozpocząć się pracę związane z uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych i wypracowaniem oferty pełnych, fakultatywnych wykładów. W kolejnym numerze zostanie opublikowany artykuł szerzej opisujący to przedsięwzięcie. Przygotowania do zapowiadanej w poprzednim numerze konferencji uczelni ekonomicznych poświęconej e-edukacji zostały już rozpoczęte. W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego konferencji serdecznie zapraszam do wzięcia w niej aktywnego udziału. Konferencja odbędzie się 18 listopada br., a jej gospodarzem będzie Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Organizatorami konferencji są Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Uczestnikom konferencji proponujemy następujące, wiodące tematy konferencji:

  • organizacja procesu kształcenia na odległość w Polsce i na świecie,
  • metodyka e-learningu,
  • technologie wspierające proces kształcenia,
  • projekty promujące e-edukację.

Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej konferencji:
www.e-edukacja.net

Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny