Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,


rys. Michał Ogiński

Tym razem niestandardowo: najnowsze wydanie pisma otwiera rysunek - humorystyczny komentarz dotyczący rosnącej popularności nowoczesnych technologii mobilnych w edukacji. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie e-bookami i czytnikami. Tendencja ta znajduje swoje odzwierciedlenie również w inicjatywach legislacyjnych - w ostatnich miesiącach wiele uwagi przykuwał program Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący e-podręczników szkolnych, a całkiem niedawno ogłoszono konsultacje w sprawie projektu nowych regulacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie dofinansowania wersji elektronicznych podręczników akademickich. Swego rodzaju zachętę do korzystania z technologii mobilnych w edukacji stanowi opracowanie na temat zastosowań iPada opublikowane w aktualnym numerze „e-mentora”, który z przyjemnością przekazuję Czytelnikom - i to zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Warto podkreślić, iż nasz dwumiesięcznik ukazuje się w niezmienionej postaci już od 2003 roku, oferując pełny dostęp do wszystkich zasobów zarówno za pośrednictwem sieci, jak i na papierze, z zaznaczeniem, iż w tym drugim przypadku jest to wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl.

Lista osób, które w ciągu ostatniego roku przygotowywały recenzje naukowe artykułów dla potrzeb publikacji w czasopiśmie "e-mentor":

Członkowie Rady Programowej: dr hab. prof. nadzw. Maria Aluchna, dr prof. nadzw. Piotr Bołtuć (prof. University of Illinois at Springfield, USA), prof. dr hab. Jan Goliński, dr Jan Kruszewski, dr Stanisław Macioł, dr hab. prof. nadzw. Marek Rocki, dr hab. Waldemar Rogowski, dr Piotr Wachowiak, dr Maria Zając, dr inż. Anna Zbierzchowska.

Recenzenci spoza Rady Programowej: prof. dr hab. Marek Chmaj, dr Tymoteusz Doligalski, dr Ives Eric-Hadley (prof. University of Illinois at Springfield, USA), dr Dorota Kwiatkowska, prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Rafał Mrówka, dr Henry Nicholson (prof. University of Illinois at Springfield, USA), dr Jana Pieriegud, dr Mikołaj Pindelski, prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, dr Celina Sołek, dr Andrzej Wodecki, dr Piotr B. Zientarski.