Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników internetu. Problem rozpatrywany jest zarówno od strony praktycznej – w opracowaniu poświęconym badaniu zakresu wykorzystania sieci przez młodzież, jak i w ujęciu teoretycznym – w artykule opisującym modele służące do wyjaśniania zachowań internautów. Zachęcam do zapoznania się z tymi tekstami oraz do refleksji na temat zmian roli, jaką sieć odgrywa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Szczególnej uwadze Czytelników „e-mentora” polecam też analizę koncentrującą się na pomiarze kapitału intelektualnego uczelni z wykorzystaniem oceny, jakiej dokonują odbiorcy usług edukacyjnych ośrodków akademickich. Ta perspektywa pomiaru została przedstawiona na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ponadto zachęcam do zaznajomienia się z opracowaniem poświęconym Otwartym Zasobom Edukacyjnym, diagnozie świadomości społeczności akademickiej w tym zakresie oraz ocenie, na ile wśród przedstawicieli tej społeczności istnieje wola rozwijania wolnych treści. Podstawą analizy są doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Temat otwartych zasobów jest bardzo istotny także w kontekście projektowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ustawy, która ma umożliwić powszechne udostępnienie (i digitalizację) treści należących do instytucji publicznych, w tym naukowych i oświatowych. Informacje o tym projekcie, a także o wielu innych ważnych zagadnieniach, znaleźć można na blogu prowadzonym na portalu naszego pisma: http://www.e-mentor.edu.pl/blog/. Serdecznie zachęcam do lektury!