Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Serdecznie zapraszam do lektury kwietniowego wydania pisma. Numer otwiera wywiad poświęcony trendom rozwoju internetu, w szczególności dla rynku w Polsce na tle globalnych tendencji. Omawiane w nim kierunki zmian powinny zainteresować nauczycieli, którzy zastanawiają się nad tym, jak ewoluuje środowisko internetu mające coraz większy wpływ na kształt współczesnej edukacji. W wywiadzie cenne wskazówki znajdą też przedsiębiorcze osoby szukające swoich szans biznesowych w rozwijaniu internetowych start-upów.

Polecam również zapoznanie się z artykułem dotyczącym nowoczesnych form kształcenia wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną. To technologia łącząca obrazy świata realnego z elementami wirtualnymi, która przynosi zupełnie nową jakość przekazu w procesie dydaktycznym.

Chciałbym ponadto zarekomendować Czytelnikom opracowanie poświęcone refleksjom na temat poziomu wiedzy oraz edukacji statystycznej społeczeństwa. Autor szczególną uwagę zwrócił na problem niskiego poziomu kompetencji młodzieży w rozumieniu i stosowaniu metod statystycznych, w tym w wykonywaniu najprostszych działań w zakresie opracowywania i prezentacji danych liczbowych opisujących zachodzące wokół nas zjawiska.

Zachęcam oczywiście także do lektury pozostałych zebranych w tym numerze opracowań, mając nadzieję, że wśród licznych propozycji każdy z Czytelników znajdzie omówienie interesujących dla siebie tematów.