AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Neil Butcher, Asha Kanwar, Stamenka Uvalić-Trumbić, A Basic Guide to Open Educational Resources (OER), Commonwealth of Learning, UNESCO, 2011

Prezentowana publikacja poświęcona jest Otwartym Zasobom Edukacyjnym (Open Educational Resources - OER) i może służyć jako podręcznik dla osób szukających wiedzy w tym obszarze. Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej wyjaśniono i omówiono kluczowe kwestie związane z OER w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, np.: czy OER jest tożsame z e-learningiem, kto dba o jakość zasobów, jak można dzielić się zasobami z innymi? Druga część książki zawiera bardziej pogłębione omówienie zagadnienia w postaci opracowania naukowego. Na trzecią, najobszerniejszą część publikacji, składa się dziewięć załączników dedykowanych poszczególnym aspektom związanym z OER. Prezentują one m.in. katalog stron związanych z OER czy przegląd otwartych licencji.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.col.org/

Simone Aliprandi, Creative Commons: A User Guide, Ledizioni, 2011

Prezentujemy publikację poświęconą zagadnieniu Creative Commons. Jej podtytuł - Kompletny manual z teoretycznym wstępem i praktycznymi sugestiami (A complete manual with a theoretical introduction and practical suggestions) - dobrze opisuje układ treści i zawartość książki. Czytelnicy znajdą w niej zarówno definicje CC, jak również charakterystykę licencji. Do publikacji dodano obszerne załączniki, w których znajduje się m.in. zmodyfikowany tekst o CC z Wikipedii, instrukcje publikowania czy spis książek i stron internetowych na temat CC.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.aliprandi.org

Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo, Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Gry biznesowe cieszą się coraz większą popularnością, m.in. dzięki możliwości ich wykorzystania w próbach rozwiązywaniu złożonych problemów organizacyjnych. Nie zawsze jednak osoby zainteresowane wiedzą, jak grać i które gry stosować w danej sytuacji. Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę zebrania najlepszych praktyk w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gier stosowanych w Dolinie Krzemowej i innych firmach innowacyjnych. W rezultacie powstał poradnik zawierający ponad 80 scenariuszy gier biznesowych pogrupowanych w kilku kategoriach: gry na otwarcie, gry pogłębiające oraz gry na zakończenie. W każdym przypadku autorzy opisali cele gry, wymaganą liczbę graczy, optymalny czas gry, jej zasady i strategię, dzięki czemu można je od razu zastosować w praktyce.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://eoficyna.com.pl/

Małgorzata Niemiec-Knaś, Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011

W publikacji dokonano analizy skuteczności metody projektów w nauczaniu języków obcych. Główne zalety tej metody, dzięki którym może ona wspierać osiąganie kompetencji komunikacyjnych, to silne powiązanie nauczania z rzeczywistością, orientacja na doświadczenia i potrzeby uczniów i indywidualizacja procesu kształcenia. Autorka rozpoczyna książkę od charakterystyki nauczania z wykorzystaniem projektu: rysu historycznego, definicji i koncepcji. W kolejnym rozdziale prezentuje zastosowanie metody projektów w praktyce, w tym również omawia korzyści i granice tej metody. Rozdział trzeci odnosi się bezpośrednio do nauczania języków obcych, zaś w ostatnim, czwartym rozdziale, przedstawiono typologię zadań projektowych. Książkę polecamy w szczególności metodykom nauczania oraz nauczycielom języków obcych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.impulsoficyna.com.pl/

Education at a Glance 2011: OECD Indicators

Ukazała się kolejna edycja raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pt. Education at a Glance, w której zaprezentowano najnowsze dane statystyczne dotyczące edukacji w skali międzynarodowej. Raport składa się z czterech części poświęconych kolejno: instytucjom edukacyjnym i ich wpływowi na uczenie się, zasobom ludzkim i finansowym inwestowanym w edukację, dostępowi do edukacji i uczestniczeniu w niej, środowisku nauczania i organizacji szkolnictwa. W raporcie porównano dane statystyczne z krajów europejskich.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.oecd.org/

Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych - możliwości i przykłady, red. Janusz Olearnik, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2011

Książka prezentuje doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Kształcimy dla pracy, mającego na celu m.in. dokonanie multimedialnej modernizacji procesu kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 i został dofinansowany z funduszy unijnych. W jego wyniku wzbogacono dydaktykę o nowoczesne treści i formy, a także podniesiono kompetencje i zmieniono postawy nauczycieli. Proces kształcenia oceniany jest obecnie jako lepszy i nowocześniejszy.

Autorzy adresują pracę m.in. do osób podejmujących podobne przedsięwzięcia, które chciałyby czerpać z dobrych praktyk oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.handlowa.eu


Arkadiusz Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

W publikacji zaprezentowano wyniki badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, poświęconych zarządzaniu wiedzą i komunikacji w organizacji. Autorzy charakteryzują istotę zarządzania wiedzą i transfer wiedzy w organizacji. Prezentują komunikację jako proces zarządzania wiedzą i wskazują jej rolę w zarządzaniu pracownikami nowej generacji - profesjonalistami. Zanalizowano również możliwości i uwarunkowania wykorzystania szkoleń w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. Odrębne rozdziały poświęcono instrumentalizacji procesów transferu wiedzy oraz wpływowi komunikacji na innowacyjność.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://eoficyna.com.pl/

Grzegorz Urbanek, Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Celem publikacji jest zaprezentowanie w kompleksowy sposób zagadnień związanych z istotą, tworzeniem oraz pomiarem zasobów niematerialnych i kompetencji przedsiębiorstw. Autor rozpoczyna od uwypuklenia znaczenia zasobów niematerialnych w gospodarce opartej na wiedzy. Następnie przechodzi do ich charakterystyki, omawiając m.in. kapitał ludzki, kulturę organizacyjną, markę, relacje z klientami czy reputację. W kolejnych rozdziałach proponuje sposoby pomiaru zasobów niematerialnych oraz analizy i wyceny kompetencji przedsiębiorstwa. W ostatniej części przedstawiono strategię przedsiębiorstwa jako proces tworzenia i wykorzystania kompetencji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://eoficyna.com.pl/


Maciej Dutko, E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie, Helion, Gliwice 2011

Autor publikacji przedstawia i udowadnia teorię, że w dzisiejszych czasach prowadzenie e-biznesu jest znacznie bardziej rentowne od zajmowania się tradycyjnym biznesem i nie musi wiązać się z porzuceniem pracy na etacie. Proponuje szereg rozwiązań opierających się na e-handlu, wyczerpująco opisuje tematykę sprzedaży produktów na portalach i we własnych sklepach internetowych. Pokazuje potencjał drzemiący obecnie w e-usługach wraz z przykładami pomysłów, które odniosły sukces. Natomiast zapoznając się z ostatnią częścią książki, zdobyć można solidną wiedzę na temat marketingu internetowego i sposobów na wypromowanie własnej marki.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/

John Jantsch, Siła pozytywnych opinii, MT Biznes, Warszawa 2011

Publikacja jest przewodnikiem po marketingu szeptanym - prezentuje problematykę poleceń (kreowania pozytywnego rozgłosu wokół produktu bądź usługi) jako kompleksową strategię marketingową. Autor daje wiele wskazówek, jak m.in. wdrożyć mechanizm cyklu życia idealnego klienta, przechodzącego przez następujące etapy: wiem - lubię - ufam - próbuję - kupuję - powtarzam - polecam, czy też jak budować sieć kontaktów z partnerami strategicznymi. Książka napisana jest przystępnym językiem, zawiera wiele przykładów i sugestii do przemyślenia. Polecamy ją wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami w marketingu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.mtbiznes.pl/

Magdalena Jaciow, Robert Wolny, Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice 2011; Beata Kolony, Michał Kucia, Agata Stolecka, Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Helion, Gliwice 2011

Nakładem wydawnictwa Helion ukazały się dwie pozycje książkowe prezentujące wyniki badań, których celem była analiza zachowań i opinii polskiego e-konsumenta. W publikacji pt. Polski konsument. Typologia, zachowania autorzy omówili zagadnienia terminologiczne (definicje), metodologiczne (sposoby badań), poznawcze (portret psychologiczny, demograficzny, społeczno-zawodowy i ekonomiczny), interpretacyjne (sposoby dokonywania zakupów) oraz aplikacyjne (wykorzystanie wiedzy) dotyczące polskich e-konsumentów. W ten sposób powstał pogłębiony obraz osób, które dokonują zakupów przez internet.

Autorzy drugiej książki, pt. Produkty i marki w opinii e-konsumentów, podjęli próbę rozpoznania decyzji i postaw e-konsumentów wobec marek dóbr i usług, w szczególności źródeł informacji o markach, postrzegania produktów i marek. Zaprezentowano również metody i techniki prowadzenia badań jakościowych w internecie.

Książki polecamy osobom realizującym przedsięwzięcia e-biznesowe oraz wszystkim zainteresowanym e-handlem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/


Stuart McAdam, Coaching kadry kierowniczej. Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

„Coaching kadry kierowniczej jest skutecznym procesem, jeśli jest używany ze słusznych powodów w odpowiednim kontekście przez wykwalifikowanych praktyków” - brzmi motto prezentowanej publikacji. Autor charakteryzuje zagadnienie executive coaching z kilku perspektyw: coacha (praktykującego i potencjalnego), instytucji, która realizuje coaching oraz osoby korzystającej z coachingu. Tym wszystkim odbiorcom polecamy prezentowaną książkę.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://eoficyna.com.pl/

Peter Bramley, Ocena efektywności szkoleń, wydanie 3, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Ukazało się trzecie wydanie publikacji, która w kompleksowy sposób omawia problematykę badania efektywności procesów szkoleniowych. W pierwszej części autor uwypukla znaczenie tematyki, prezentując m.in. cele i koncepcje oceny efektywności szkoleń. W części drugiej scharakteryzowano modele szkolenia, proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych, a także poszczególne etapy uczenia się. Rozdział trzeci omawia różne sposoby pomiaru zmian wiedzy, umiejętności i postaw zachodzących w skutek szkolenia.

Książkę polecamy pracownikom działów szkoleń i działów personalnych, konsultantom, trenerom i instruktorom.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://eoficyna.com.pl/