Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Witam w nowym roku akademickim i zachęcam do lektury październikowego numeru pisma.

Bieżące wydanie rozpoczyna analiza bardzo ważnego problemu, jakim jest zróżnicowanie dynamiki rozwoju gospodarczego i warunków życia w kontekście historycznego podziału na Polskę A i Polskę B. Autor opracowania zestawia wskaźniki dotyczące dobrobytu z poziomem zaawansowania procesu tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w poszczególnych województwach.

Dla środowiska akademickiego niewątpliwie istotnym wydarzeniem było Forum EAIR (The European Higher Education Society). Na łamach "e-mentora" relacjonujemy przebieg tej międzynarodowej konferencji, której 33. edycja odbyła się w ostatnich dniach sierpnia br. w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pozostając w tematyce szkolnictwa, polecam również lekturę opracowania poświęconego problematyce kolegialności w podejmowaniu decyzji na uczelniach publicznych na tle nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i wyzwań stojących przed ośrodkami akademickimi.

Bardzo obszernie opisywane są w bieżącym wydaniu zagadnienia związane z e-edukacją. Polecam szczególnie artykuł nt. roli konstruktywizmu w rozwoju kształcenia akademickiego oraz upowszechniania formy e-learningu.

Warto również zwrócić uwagę na opracowanie poświęcone nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii w szkołach ponadgimnazjalnych oraz oczekiwaniom środowiska względem nowego przedmiotu Ekonomia w praktyce, który ma uzupełniać program dotychczas realizowanych zajęć z Podstaw przedsiębiorczości.

Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich zainteresowanych na obrady VIII edycji środowiskowej konferencji pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Konferencja zaplanowana jest na 17 listopada br. Więcej informacji, w tym kartę zgłoszeniową, można znaleźć na stronie www.e-edukacja.net.

Lista osób, które w minionym roku akademickim przygotowywały recenzje naukowe artykułów publikowanych w dwumiesięczniku „e-mentor”: dr Maria Aluchna, dr prof. SGH Piotr Bołtuć, dr hab. inż. prof. SGH Stefan Doroszewicz, prof. dr hab. Jan Goliński, dr Aleksandra Jadach-Sepioło, dr Irena Kasperowicz-Ruka, dr Anna Kłopotek dr Jan Kruszewski, dr Stanisław Macioł, dr Grzegorz Maśloch, dr Rafał Mrówka, dr Remigiusz Orzechowski, dr hab. prof. SGH Marek Rocki, dr Piotr Wachowiak, dr Paweł Wyrozębski, dr Maria Zając, dr Anna Zbierzchowska.