Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym wskazuje kierunki rozwoju edukacji akademickiej oraz ogólnie określa warunki, w jakich będą funkcjonować uczelnie. Można uznać, iż przede wszystkim tworzy podstawy dla szczegółowych regulacji wprowadzanych poprzez ministerialne rozporządzenia, jednocześnie w wielu kluczowych obszarach przynosząc też konkretne rozwiązania. Jednym z takich obszarów jest działalność PKA, tj. Polskiej Komisji Akredytacyjnej (funkcjonującej od 2002 roku - jako Państwowa Komisja Akredytacyjna). O zmianach podstaw prawnych działań PKA i nowych wyzwaniach pisze na łamach „e-mentora” prof. Danuta Strahl, wiceprzewodnicząca Komisji. Zapraszam do lektury.

Zachęcam również do zaznajomienia się z opracowaniami poświęconymi e-edukacji, w szczególności analizującymi formy aktywizujące uczących się do współtworzenia procesu edukacyjnego. Trudno przecenić coraz ważniejszą rolę technologii i kultury Web 2.0 w kształceniu akademickim. Pozostając w obszarze edukacji, chciałbym także polecić artykuł prezentujący procesy zarządzania wiedzą w - rzadko badanym w tym zakresie - środowisku rolników. O wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie i wartości porad w środowisku praktyków rolnictwa piszemy w dziale zarządzania wiedzą.

Trudno wymienić wszystkie wartościowe opracowania tworzące 40. wydanie „e-mentora”. Mam nadzieję, iż każdy Czytelnik znajdzie interesujące dla siebie treści - zarówno z zakresu e-edukacji, kształcenia ustawicznego, zarządzania wiedzą i e-biznesu, jak też szerzej - programów kształcenia i edukacji ekonomicznej.

Jednocześnie jest mi niezmiernie miło polecić Czytelnikom „e-mentora” nowo wydaną monografię pt. Koncepcje i praktyka e-edukacji, nawiązującą tematyką do treści wystąpień w ramach VII edycji ogólnopolskiej konferencji pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę konferencji: www.e-edukacja.net, na której dostępna jest wersja elektroniczna publikacji do pobrania.