AAA

Centrum Wiedzy

- wortal wiedzy o ekonomii i zarządzaniu
Szkoły Głównej Handlowej

Zbigniew Misiak

Centrum Wiedzy - wortal wiedzy o ekonomii i zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej

Celem artykułu jest zapoznanie z działalnością Centrum Wiedzy - pierwszego polskiego niekomercyjnego wortalu wiedzy o ekonomii i zarządzaniu, będącego wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Głównej Handlowej i Komitetu Lokalnego AIESEC SGH. Przybliżone zostaną również usługi, jakie oferuje on swoim użytkownikom oraz zostanie przedstawiona jego rola dla uczelni. Dla celów porównawczych zaprezentowane zostaną również podobne serwisy działające przy zachodnich uczelniach.

Często przypisuje się określonym erom historii ludzkości obrazowe nazwy. Mówi się na przykład, że XIX wiek był wiekiem maszyny parowej, a wiek XX - wiekiem atomu. Trzymając się tej konwencji należałoby stwierdzić, że XXI wiek jest wiekiem informacji i wiedzy.

To właśnie wiedza jest obecnie uznawana za źródło przewagi konkurencyjnej. Ogromne tempo jej przyrostu oraz żywiołowy rozwój internetu powodują jednak pewne trudności dla osób poszukujących wiarygodnych informacji w internecie. Obecnie problemem nie jest bowiem brak informacji, ale ich nadmiar i związana z tym trudność w wyselekcjonowaniu tych wartościowych i wiarygodnych. Jesteśmy więc niejako ex definitione skazani na to, że stykamy się z rzeczami, o których wiemy zbyt mało. Sytuacja taka dotyczy również w znacznym stopniu wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii.

Jednym z rozwiązań wyżej opisanego problemu są wortale - serwisy tematyczne ułatwiające odnajdywanie informacji. Wortale pełnią często rolę serwisów pierwszego wyboru, od których internauci rozpoczynają poszukiwania, wiedząc, że jeśli nawet nie znajdą w nich potrzebnych informacji, to zostaną skierowani do innych, godnych zaufania stron.

Zagraniczne wortale edukacyjne

Zachodnie serwisy edukacyjne, a w szczególności serwisy poświęcone tematyce zarządzania są zdecydowanie bardziej rozwinięte niż w Polsce. Dla celów tego artykułu skupię się na trzech z nich działających przy renomowanych uczelniach. Będą to: HBS Working Knowledge1 (Harvard Business School), Insead Knowledge2 (działający przy elitarnej szkole biznesu INSEAD) oraz Knowledge@Wharton3 (The Wharton School, University of Pennsylvania). Nie będę natomiast opisywał tak znanych serwisów jak np. BRINT4 czy też ManagementFirst5, jako że nie są to podmioty powiązane z uczelniami oraz (w przypadku MF) ograniczają dostęp do niektórych zasobów tylko dla osób, które wykupiły subskrypcję.

Wszystkie te trzy serwisy oferują dostęp (po darmowej rejestracji) do obszernej biblioteki artykułów6 poruszających tematykę szeroko pojętego zarządzania w ramach wyraźnie wyodrębnionych sekcji7 takich jak: marketing, finanse, zarządzanie strategiczne itp. Część z tych sekcji jest obecna we wszystkich tych serwisach, ale są też zagadnienia poruszane obszerniej tylko w jednym serwisie8.

Kolejną funkcją dostępną we wszystkich serwisach jest biblioteczka polecanych książek, linki do stron WWW9 oraz newsletter z informacjami o nowościach w serwisie. Z dodatkowych funkcji zwiększających użyteczność serwisu można wymienić opcję ściągania newsów na palmtopy przez kanał AvantGo oferowaną w serwisie HBS Working Knowledge. Wszystkie serwisy są redagowane przez autorów pracujących na uczelniach, przy których działają te serwisy. Przyjmują one jednak również artykuły pisane przez zewnętrznych autorów. Serwis Knowledge@Wharton jako jedyny z tej trójki może się poszczycić grupą firm sponsorujących, do których zaliczają się m.in. Microsoft, Merril Lynch oraz GE Capital.

Opis wortalu Centrum Wiedzy

Wortal internetowy Centrum Wiedzy (www.centrumwiedzy.edu.pl) jest wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Głównej Handlowej oraz Komitetu Lokalnego AIESEC SGH. Od początku swojej działalności w 2001 r. Centrum Wiedzy działa jako jeden z projektów KL AIESEC SGH, największej i najaktywniejszej organizacji studenckiej na SGH.

Obecnie Centrum Wiedzy jest największym (i w zasadzie jedynym10 ) niekomercyjnym, polskim wortalem poświęconym tematyce szeroko pojętego zarządzania i ekonomii. Średnio miesięcznie nasz wortal odwiedza ponad 10 tys. osób. 11 Ok. 15% odwiedzających trafia do nas bezpośrednio po wpisaniu adresu, pozostała zaś część jest do nas kierowana z innych stron www oraz z wyszukiwarek12 . Najczęściej wyszukiwane zagadnienia to: analiza finansowa, analiza strategiczna, tworzenie biznesplanów, etyka biznesu i strategie marketingowe13.

Celem serwisu jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych trendach w zarządzaniu, które często nie znajdują jeszcze odzwierciedlenia w programach nauczania, a są niezbędnym składnikiem wykształcenia każdego ekonomisty. Centrum Wiedzy umożliwia również samodzielne pogłębianie wiedzy, nie mówiąc już o tak oczywistych możliwościach, jak zdobycie materiałów pomocnych przy pisaniu prac zaliczeniowych, czy też magisterskich14.

Użytkownicy serwisu (studenci oraz absolwenci) mają do dyspozycji kilkaset newsów, artykułów, linków do polecanych stron WWW oraz informacji o wartościowych publikacjach15 pogrupowanych w ramach następujących sekcji: Ludzie w organizacji, Biznes odpowiedzialny, Finanse przedsiębiorstwa, Marketing, Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu, Technologie w zarządzaniu oraz Zarządzanie Strategiczne.

Zawartość wortalu Centrum Wiedzy w rozbiciu na poszczególne sekcje (stan na 19 III 2004)

W najbliższej przyszłości funkcjonalność serwisu zostanie również rozszerzona o słownik biznesowy, newsletter oraz forum dyskusyjne.

Wsparcie finansowe dla wortalu zapewnia firma Provident. Wsparcie informatyczne zapewniają firmy Flashlook (twórca profesjonalnych systemów zarządzania treścią stron) oraz Atcom (zajmująca się hostingiem i oferująca samoobsługowe serwery wirtualne).

Większość artykułów w serwisie Centrum Wiedzy jest autorstwa wykładowców akademickich (głównie z SGH) oraz pracowników uznanych firm i organizacji tj. Mindworx16, SPMP17 czy też EURO RSCG18 . Nad poziomem merytorycznym materiałów dostępnych w naszym serwisie czuwają opiekunowie sekcji serwisu, pracownicy katedr SGH. Rozwijamy również współpracę z kołami naukowymi, których członkowie mogą zamieszczać u nas swoje artykuły (pozytywnie ocenione przez opiekunów kół).

Prezentując w internecie treści edukacyjne stworzone zarówno przez pracowników naszej Alma Mater, jak i jej studentów, Centrum Wiedzy przyczynia się również do umocnienia wizerunku SGH.

Podsumowanie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest pierwszą uczelnią w Polsce przy której działa taki serwis. Oferta Centrum Wiedzy, dostarczając studentom informacji o najnowszych trendach w zarządzaniu oraz inspirując do ciągłego rozwoju, jest wartościowym uzupełnieniem programów edukacyjnych SGH. Wortal Centrum Wiedzy rozwija się w kierunku serwisu pierwszego wyboru dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania i ekonomii oraz dostarcza wszystkim chętnym aktualnej wiedzy na dany temat.

INFORMACJE O AUTORACH

ZBIGNIEW MISIAK
Autor jest studentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (MISI) oraz członkiem organizacji studenckiej AIESEC w obrębie której kieruje projektem Centrum Wiedzy. Działa też w Sekcji Biznesu Międzynarodowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 hbswk.hbs.edu 22.03.2004

2 knowledge.insead.ed... 22.03.2004

3 knowledge.wharton.u... 22.03.2004

4 www.brint.com 23.03.2004

5 www.managementfirst... 23.03.2004

6 Trudno podać dokładną liczbę artykułów, ale jest ich ponad 100.

7 Liczba tych sekcji waha się od 13 dla HBSWK do 18 dla Insead Knowledge.

8 Przykładowo Insead Knowledge ma specjalny dział poświęcony Azji, co jest zapewne związane z tym, że INSEAD ma azjatycki kampus.

9 Należy jednak zauważyć, że możliwości oferowane przez te serwisy są mocno zróżnicowane. Przykładowo w serwisie Insead Knowledge linki są w zasadzie przypisane tylko do artykułów i nie kierują do stron innych podmiotów, a biblioteczka polecanych książek nie jest zintegrowana z funkcją wyszukiwania. Z drugiej zaś strony wortal Knowledge@Wharton oferuje dobrze dopracowaną funkcję szukania, która przeszukuje wszystkie "moduły" takie jak artykuły, wywiady, linki, książki itd. i podaje je w bardzo wygodnej i czytelnej dla odbiorcy formie.

10 Co prawda obecnie artykuły zawarte w wortalach tematycznych prowadzonych przez Instytut Zarządzania (np. kadry.info.pl, it.info.pl) są dostępne bezpłatnie, jednakże jest to serwis komercyjny. Oprócz wortali Instytutu Zarządzania istnieje również wiele stron amatorskich, jednak zazwyczaj zawierają one niewiele artykułów ograniczających się do wybranej dziedziny zarządzania i są rzadko aktualizowane.

11 Przykładowo - w styczniu 2004 r. zanotowaliśmy 14.789 wizyt na naszej stronie.

12 Centrum Wiedzy jest doskonale spozycjonowany dzięki systemowi zarządzania treścią stron (CMS) firmy Flashlook (www.flashlook.com) - nota bene - założonej przez studentów naszej uczelni. Dzięki temu treść naszego wortalu pojawia się wysoko na liście wyników Google'a. Przykładowo - w chwili obecnej wyszukiwanie hasła "technologie w zarządzaniu" zwraca linki do Centrum Wiedzy jako 2 pierwsze wyniki.

13 Kolejne wyniki z pierwszych 10 wyszukiwanych ciągów znaków, po których ludzie trafiają do naszego wortalu to: lean management, rachunkowość zarządcza, rynek kapitałowy, zarządzanie jakością i alianse strategiczne.

14 Można więc powiedzieć, że o ile e-sgh (system edukacji przez internet naszej uczelni) jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych wykładów stacjonarnych, to Centrum Wiedzy pozwala na pogłębianie swojej wiedzy o aspekty nie poruszane na wykładach oraz szybkie pozyskanie wiadomości z dziedziny nie związanej np. z kierunkiem studiów.

15 Według danych z 19 marca 2004 r.: 393 artykułów, 234 książki i 190 linków.

16 Firma szkoleniowa o znacznym doświadczeniu z zakresu e-learningu.

17 Stowarzyszenie Project Management Polska

18 Uznawana za jedną z najlepszych agencji marketingowych na świecie.