AAA

16. Konferencja Online Educa Berlin 2010 -
"sieć to my"

Dorota Myko

Relacja z konferencji

Konferencja Online Educa, odbywająca się po raz 16. w dniach 1-3 grudnia br. w Berlinie, zgromadziła 2197 uczestników ze 108 krajów. W tym zakrojonym na bardzo szeroką skalę wydarzeniu z zakresu e-edukacji wzięli udział przedstawiciele instytucji edukacyjnych, placówek sektora administracji publicznej, a także przedsiębiorstw. Po raz pierwszy wyodrębniono specjalny blok sesji dla reprezentantów firm i dyskutowano nad zagadnieniami „market intelligence” w e-learningu. Na liście znaczących uczestników sesji plenarnych w 2010 r. znaleźli się m.in. Josh Bersin - prezes firmy Bersin & Associates, Laurence F. Johnson - prezes New Media Consortium1 i wydawca Horizon Report, a także Talal Abu-Ghazaleh - przewodniczący Global Alliance for Information and Communication Technology and Development (GAID), inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych polegającej na tworzeniu światowych porozumień strategicznych dotyczących wdrażania technologii cyfrowych.

Talal Abu-Ghazaleh rozpoczął pierwszą sesję, otwierającą konferencję w dniu 2 grudnia, zapraszając do współpracy w kilku projektach edukacyjnych i badawczych, realizowanych przez kraje arabskie. Jest to postać znana w międzynarodowym świecie biznesu. Jako założyciel uniwersytetu Talal Abu-Ghazaleh miał duży wpływ na kształtowanie się krajobrazu IT w świecie arabskim, gdzie istnieje stale rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości rozwiązania technologiczne.

Z kolei na sesji dla uczestników korporacyjnych w dniu 3 grudnia Josh Bersin przedstawił listę, składającą się z 40 punktów określających różne cechy kadry managerskiej niezbędne w zarządzaniu firmą, które były ułożone w kolejości odpowiadającej temu, za jak ważne uznano je w niedawno przeprowadzonym rankingu. Przytoczone najlepsze przykłady organizacji dbających o kształcenie pracowników pochodziły z firm takich jak Intel, Accenture i IBM. Na sesji dla uczelni wyższych Laurence F. Johnson, reprezentujący New Media Consortium (NMC), przedstawił wstępne wyniki rocznego raportu tej organizacji - Horizon Report 2011. Oficjalne ogłoszenie raportu nastąpi w styczniu 2011 roku. Podstawą do przygotowania publikacji były poglądy setek ekspertów działających na polu nowych technologii oraz w obrębie szeroko rozumianej edukacji, muzealnictwa, biznesu i działalności ekonomicznej związanej z zarządzaniem wiedzą i informacją (tzw. creative industries). Raport jest jedną z najbardziej uznanych i najchętniej czytanych publikacji z tej dziedziny w środowisku szkół wyższych.

W 85 równoległych sesjach podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mogli dyskutować o najnowszych tendencjach w zakresie edukacji i o rozwoju technologii informatycznych wspomagających nauczanie w firmach, na uczelniach wyższych i w administracji publicznej. Prezentacje przedstawiło łącznie 530 prelegentów z 45 krajów - w tym z 7 osób Polski. W ramach różnych bloków tematycznych omawiano szerokie spektrum zagadnień - od problematyki open source (otwartego dostępu do publikacji elektronicznych oraz nagrań filmowych m.in. z lekcji i wykładów) i budowania zasobów edukacyjnych w formie gier, aplikacji mobilnych czy nauczania za pomocą narzędzi 2.0, po czynniki współtworzące cały „ekosystem” w e-nauczaniu. Tradycyjnie już odbyła się sesja dydaktyki multimedialnej wspomaganej „bajkami i opowieściami” zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też dla dorosłych. Poza tym podkreślone zostało znaczenie e-learningu w edukacji osób niepełnosprawnych.

W ramach trwającego obecnie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na Online Educa szczególną uwagę zwracano na hasło „Nauczanie dla wszystkich” bez względu na dziedzinę i rodzaj instytucji czy wiek uczących się.

Z Polski do prezentacji na konferencji zakwalifikowano 6 wystąpień z następujących instytucji i firm: Akademia Obrony Narodowej, Dom Szkoleń i Doradztwa, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Akademia Leona Koźmińskiego (prelegent był związany jednocześnie z Wydawnictwem C.H. Beck), serwis e-learning.pl oraz Centrum E-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Równolegle do warsztatów i konferencji (od 1 do 3 grudnia br.) odbywały się targi, w których wzięło udział ok. 150 wystawców z ponad 20 krajów - w tym aż 5 firm z Polski. Tradycyjnie już obecni byli przedstawiciele Strikeplagiarism.com, SuperMemo (Grupa PWN) oraz 4Systems, zaś po raz pierwszy pojawili się reprezentanci Edustacji oraz wydawnictwa ZamKor. W tym roku przygotowano tylko trzy stoiska narodowe - z Wielkiej Brytanii, Francji, a także z Tanzanii, gdzie w maju 2011 roku odbędzie się konferencja eLearning Africa 2011.

Dla uczestników z Polski, podobnie jak w poprzednich latach, wynegocjowano niższą cenę udziału w Online Educa (450 zamiast 790 euro). Dzięki temu nasza narodowa delegacja była równie liczna jak w zeszłym roku - w jej skład weszło 60 osób. Uczelnie wyższe reprezentowały 23 osoby, tyle samo było przedstawicieli z firm IT i firm szkoleniowych, zaś najmniej - 14 - przyjechało do Berlina wydawców (w ubiegłym roku grupa ta plasowała się na drugim miejscu pod względem liczebności).

Kolejna edycja Online Educa będzie odbywać się w Berlinie w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2011 roku. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji i do współpracy medialnej w promowaniu polskiej delegacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.online-educa.com - jest tam dostępny szczegółowy program i opisy poszczególnych sesji, a także galeria zdjęć i nagrania filmowe oraz dźwiękowe, zaś dla mediów - specjalny serwis prasowy.

INFORMACJE O AUTORZE

DOROTA MYKO

Autorka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji wydawniczej (DESS - Edition Universite Paris-Nord XIII - Francja) oraz uzyskała tytuł Master zarządzania i marketingu przemysłowego europejskiego (kierunek organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Haute Ecole de Commerce we Francji). Od 2001 prowadzi własną działalności gospodarczą - Wydawnictwo i Nowe Technologie - WINT. Autorka zajmuje się również działalnością szkoleniową na rynku wydawniczym oraz współpracuje z partnerami w Europie na polu nowych technologii i publikacji elektronicznych, konferencji i targów. Od 2003 r. współpracuje także z Online Educa Berlin.

 

Przypisy

1 NMC to międzynarodowe konsorcjum blisko trzystu uczelni wyższych, muzeów, centrów badawczych i firm technologicznych, którego zadaniem jest wykorzystanie nowych mediów w celu wspierania nauczania i twórczych działań. Horizon Report 2010 jest dostępny na stronie www.nmc.org/publica....