AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że „e-mentor” cieszy się coraz większą popularnością. Strona internetowej wersji pisma notuje systematyczny wzrost liczby odwiedzin - w listopadzie br. było ich już 5 milionów, licząc od pierwszego numeru, tj. od października 2003 roku. Natomiast średnia miesięczna liczba wizyt w kończącym się roku przekroczyła 100 tysięcy. Warto też odnotować, iż z początkiem bieżącego roku akademickiego serwis dwumiesięcznika zyskał nową szatę graficzną. Zachęcam zatem wszystkich do rekomendowania znajomym portalu „e-mentora”, a także do korzystania z jego zasobów internetowych.

Chciałbym również zakomunikować, iż nasz dwumiesięcznik nawiązał współpracę z międzynarodową bazą czasopism naukowych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Już obecnie w bazie znajdują się angielskie streszczenia artykułów opublikowanych we wszystkich tegorocznych numerach „e-mentora”, a kolejne będą systematycznie dodawane.

W bieżącym wydaniu lekturze polecam szczególnie opracowanie poświęcone wykorzystaniu koncepcji mądrości tłumu (crowdsourcing) do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego. Tezy ujęte w artykule podparte są studium przypadku - analizą projektu realizowanego przez jeden z banków działających na naszym rynku. Uwagę Czytelników zwrócić powinien również artykuł poświęcony trafności i rzetelności pomiarów w zakresie jednorodności grup dla celów badania efektywności szkoleń e-learningowych. Lekturze polecam ponadto tekst prezentujący założenia e-kursu dla bibliotekarzy oraz anglojęzyczne opracowanie poświęcone możliwościom zastosowania wirtualnych środowisk nauczania w edukacji medycznej.

Na zakończenie chciałbym zachęcić do odwiedzenia strony www.e-edukacja.net, na której opublikowane zostały referaty i filmy z VII ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Tegoroczna edycja konferencji została zorganizowana w Warszawie, w dniu 18 listopada - jak zawsze przez środowisko uczelni ekonomicznych: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.