AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumiesięcznika.

Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości kształcenia na kierunkach ekonomicznych na przykładzie działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Artykuł ten stanowi dopełnienie prezentacji konferencyjnych dwóch seminariów Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, poświęconych Procesowi Bolońskiemu i wyzwaniom stojącym przed szkolnictwem wyższym. Ostatnie z nich miało miejsce w murach UEK.

Polecam Państwu również szczególnie dwa artykuły związane z potencjałem, jaki niesie ze sobą sieć internetowa. Pierwszy poświęcony jest badaniom nad technologiami wyszukiwania w czasie rzeczywistym, drugi natomiast omawia aktywność administracji samorządowej w sieci na przykładzie województwa małopolskiego.

Rekomendacji godna jest ponadto recenzja publikacji An Introduction to Distance Education, szeroko omawiającej najistotniejsze obszary metodyki i technologii nowoczesnej e-edukacji. Warto podkreślić fakt, iż wśród twórców tego bestsellera są autorzy, których Czytelnicy „e-mentora” mieli już okazję poznać na łamach naszego pisma.

Na zakończenie prezentacji numeru chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedno opracowanie - poświęcone problematyce nadmiaru informacji w procesach edukacyjnych. To ważny, dotychczas niezbyt szeroko omawiany w „e-mentorze” temat. Polecam lekturze i refleksji.

Korzystając z okazji zapraszam wszystkich zainteresowanych na obrady kolejnej, VII już edycji środowiskowej konferencji pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Tym razem rolę gospodarza pełnić będzie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Spotkanie zaplanowane jest na 18 listopada br. Więcej informacji, w tym kartę zgłoszeniową na konferencję, można znaleźć na stronie www.e-edukacja.net.