AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora", 

Z satysfakcją prezentuję kwietniowe wydanie naszego dwumiesięcznika.

Na łamach bieżącego numeru podejmujemy ważny temat planowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce. W lutym br. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało diagnozę stanu edukacji zawodowej oraz założenia koniecznych reform w tym obszarze. Opracowanie prezentowane w „e-mentorze” omawia i komentuje programowane zmiany.

Zachęcam do lektury artykułów poświęconych nowoczesnym formom edukacji, pojawiających się licznie na łamach aktualnego wydania dwumiesięcznika. Również Czytelnicy zainteresowani tematyką zarządzania wiedzą, kształcenia ustawicznego i e-biznesu odnajdą w numerze wiele bardzo wartościowych i interesujących opracowań.

Chciałbym ponadto zachęcić do sięgnięcia po właśnie wydaną publikację pt. E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie (dostępną m.in. w wersji PDF na stronie e-edukacja.net), która nawiązuje treścią do zagadnień omawianych podczas VI ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, organizowanej co roku przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. To środowiskowe spotkanie, które odbyło się 19 listopada 2009 roku w murach Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zgromadziło ponad 170 osób zainteresowanych tematyką e-learningu, reprezentujących zarówno społeczność akademicką, jak i placówki oświatowe, administrację publiczną oraz instytucje gospodarcze.