AAA

15. konferencja Online Educa Berlin 2009 - aby dzielić się wiedzą i innowacjami w zakresie e-edukacji na świecie

Dorota Myko

Relacja z 15. konferencji Online Educa

W bieżącym roku na jubileuszową 15. konferencję Online Educa, odbywającą się w dniach 2-4 grudnia 2009 roku, przyjechało do Berlina 2078 osób z 92 krajów. Educa jest bezsprzecznie największym globalnym wydarzeniem dla firm, szkolnictwa i sektora administracji publicznej na rynku nowych technologii na rzecz edukacji. Organizatorem imprezy jest berlińska firma ICWE - International Conferences, Workshops and Exhibitions, działająca głównie w sferze edukacji (www.icwe.net). Przez trzy dni uczestnicy dyskutowali i wymieniali się wiedzą związaną ze zmianami i trendami w zakresie technologii wspomagających nauczanie i szkolenia. W przeddzień konferencji, 2 grudnia, odbywały się liczne warsztaty - niektóre z nich bezpłatne. W tym dniu miały miejsce jeszcze dwie inne imprezy: pierwsze forum - The School Forum dla branży IT, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich (forum to odbywało się w języku niemieckim, pozostałe sesje Online Educa odbywały się w języku angielskim) oraz piąte forum na temat e-nauczania w obszarze obronności i bezpieczeństwa (The 5th International Forum on Technology Assisted Learning and Training for Defence, Security and Emergency Services).

Podczas sesji plenarnej, otwierającej konferencję (3 grudnia 2009 r.), jako prelegent wystąpił zdobywca Oskara - Lord David Puttnam (producent filmów takich jak: Misja i Rydwany ognia). Obecnie zajmuje on stanowiska m.in. rektora w The Open University - największej brytyjskiej instytucji zajmującej sie e-learningiem oraz przewodniczącego organizacji Futurelab. Zarówno w prezentowanym krótkim filmie, jak i w swoim przemówieniu, podkreślał rolę innowacji w programach nauczania i e-edukacji dla kształtowania społeczeństwa w duchu humanizmu i braterstwa. Inwestycja w edukację gwarantuje bowiem odpowiednie przygotowanie kadr, które w kolejnych pokoleniach będą mądrze zarządzać światowymi zasobami, zabiegać o dobro i dbać o pokój. Czyżby, jak twierdził Lord Puttnam: Nasza przyszłość miała przybrać formę wyścigu pomiędzy światem edukacji a różnego rodzaju katastrofami?


Jednym z głównych tematów było także nauczanie w miejscu pracy w dobie globalnych przemian oraz restrukturyzacji finansowych przedsiębiorstw i instytucji. Wiele sesji prezentowało innowacyjne rozwiązania, m.in. jak wykorzystywać wolny dostęp do oprogramowania, czyli rozwiązania open source w dobie kryzysu lub potencjał gier edukacyjnych w e-edukacji, a także strategie nauczania na uniwersytetach trzeciego wieku. Dyskutowano o pułapkach i możliwościach oferowanych przez serwisy społecznościowe. W ramach sesji po raz pierwszy odbyły się laboratoria z zastosowaniem komputerów do śledzenia działań na żywo, np. wirtualne laboratoria Web 3.0.

Na konferencji Online Educa wystąpiło ponad 400 prelegentów z 38 krajów, którzy wzięli udział łącznie w 85 równoległych sesjach, forach, warsztatach, seminariach, sesjach plenarnych i debatach. Polskę reprezentowali prelegenci z firmy Young Digital Planet (głównego sponsora podczas sesji plenarnych), z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W trwającej trzy dni części wystawienniczej wzięło udział 104 wystawców z 20 krajów - w tym trzy polskie firmy, uczestniczące w konferencji już od kliku lat. Poza wymienionym sponsorem obecni byli przedstawiciele portalu Strikeplagiarism.com oraz SuperMemo.

Największa liczba uczestników przybyła z Niemiec - 524, z Holandii - 242, Wielkiej Brytanii - 210, Norwegii - 145, Finlandii - 76, Francji - 67 i z Belgii - 62 osoby. Wystawione zostały tylko dwa stoiska narodowe - z Omanu i z Rosji, ale swoją obecność w znaczący sposób zaakcentowała Francja, Niemcy oraz Wielka Brytania.


W związku z wynegocjowaną również w tym roku niższą ceną za udział dla Polski (450 zamiast 790 euro) delegacja liczyła 60 osób. Uczelnie wyższe reprezentowały 24 osoby, obecna była również grupa z branży wydawniczej - 19 osób, a reprezentanci firm IT i szkoleniowych obecni byli w liczbie 17 osób. Dla porównania - w rekordowym pod tym względem dla Polski 2008 roku było 90 osób i również przeważali przedstawiciele uczelni wyższych. Następna konferencja Online Educa odbędzie się w Berlinie w Hotelu Intecontinental od 1 do 3 grudnia 2010 roku. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji i do współpracy medialnej w internecie przy organizacji polskiej delegacji na Educa w 2010 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.online-educa.com, gdzie można znaleźć szczegółowy program, listę wystawców i prelegentów oraz opisy poszczególnych sesji, a także dodatkowo galerię zdjęć (http://www.online-educa.com/media-picture-gallery) oraz nagrania filmowe i dźwiękowe (http://www.online-educa.com/audio-video).

INFORMACJE O AUTORZE

DOROTA MYKO

Autorka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Następnie kontynuowała naukę na studiach podyplomowych o specjalizacji wydawniczej (DESS - Edition Universite Paris-Nord XIII - Francja) oraz uzyskała tytuł Master zarządzania i marketingu przemysłowego europejskiego (kierunek organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Haute Ecole de Commerce we Francji). Od 2001 prowadzi własną działalności gospodarczą - Wydawnictwo i Nowe Technologie - WINT. Autorka zajmuje się również działalnością szkoleniową na rynku wydawniczym oraz współpracuje z partnerami w Europie na polu nowych technologii i publikacji elektronicznych, konferencji i targów. Od 2003 r. współpracuje także z Online Educa Berlin.