AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Henryk Gurgul, Marcin Suder, Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009

Ukazał się nowy podręcznik do matematyki, adresowany do studentów kierunków ekonomicznych. Celem autorów było stworzenie przewodnika, który pomoże maturzystom w przejściu z etapu matematyki szkolnej do matematyki wykładanej na uczelniach. Książka dobrze wpisuje się w potrzeby odbiorców, głównie dzięki zastosowaniu dużej liczby przykładów, a także pokazaniu konkretnych zastosowań matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Dodatkowym atutem jest zamieszczenie w pierwszym rozdziale repetytorium treści omawianych w programie matematyki szkoły średniej.

Podręcznik spełnia ministerialne standardy nauczania matematyki na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i pokrewne.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław Jacek Paluchowski, PWN, Warszawa 2009

Publikacja jest zbiorem prac autorów zagranicznych, wybitnych psychologów zajmujących się problematyką internetu jako przedmiotu studiów i badań psychologicznych. Zawiera tłumaczenia rozdziałów prac zwartych oraz opublikowanych artykułów zebranych w czterech częściach: Sieć jako środowisko działania; Sieć jako medium komunikacji; Diagnozowanie i terapia w Sieci oraz Sieć zagrożeń. Autorzy analizują wpływ internetu na samopoczucie, osobiste relacje, atrakcyjność interpersonalną, a także przynależność do grup, pracę i zachowania społeczne. Poruszają też tak ciekawe zagadnienia jak: e-terapia, tworzenie własnego wizerunku online czy patologiczne używanie internetu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl

Games and Simulations in Business Learning and Teaching, red. Witold T. Bielecki, Marcin Bardaszko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Publikacja poświęcona jest wykorzystaniu gier i symulacji w nauczaniu. Pierwsza jej część zawiera opracowania analizujące m.in. takie zagadnienia jak: metody ewaluacji rezultatów nauczania z użyciem gier, ocena efektywności gier jako narzędzia edukacyjnego, gry w procesie rozwoju kompetencji pracowników. W drugiej części książki autorzy omawiają konkretne przykłady gier, w tym ich przebieg, wymagania techniczne, cele gry, metody oceny.

Książka dostępna jest w języku angielskim.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.pl


Leszek Kiełtyka, Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Difin, Warszawa 2009

Publikacja została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Zawiera ona omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z multimedialnymi technologiami komputerowymi i ich zastosowaniem w biznesie, edukacji, zarządzaniu informacją czy w podejmowaniu decyzji. Przedmiotem rozważań w poszczególnych rozdziałach są: technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gospodarka elektroniczna, multimedia stosowane w edukacji, pracy i zarządzaniu, zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach wspomagających procesy doradczo-decyzyjne i wiele innych interesujących zagadnień.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Jerzy T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2009

Na rynku wydawniczym ukazało się już wiele pozycji na temat przygotowania skutecznego biznesplanu. Głównym celem polecanej czytelnikom publikacji Jerzego T. Skrzypka jest zaprezentowanie zestawu zasad i procedur tworzenia biznesplanu stanowiących swoisty model najlepszych praktyk. Kolejność rozdziałów jest zbieżna z kolejnością przygotowywania poszczególnych elementów biznesplanu (koncepcja przedsięwzięcia, plan strategiczny, plany dziedzinowe). Szczególnie wnikliwie omówiono opracowanie planu finansowego, któremu poświęcono aż trzy rozdziały. Autor opisuje również sposób dostosowania modelu do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Do książki dołączona jest płyta CD, która zawiera dodatkowe materiały, a także program BPLAN-7, ułatwiający przygotowanie własnego biznesplanu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl


Marek Hyla, Przewodnik po e-learningu, wydanie III uaktualnione, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009

Prezentujemy III uaktualnione wydanie Przewodnika po e-learningu Marka Hyli. Książka w wyczerpujący sposób omawia różne aspekty e-learningu. Czytelnik znajdzie w niej rozdział poświęcony technologii i charakterystykę oprogramowania, a także opis usług wsparcia procesu nauczania. Szczególny nacisk został położony na problem treści szkoleniowych. Osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z e-learningiem, przydatny będzie również słownik terminów, zamieszczony na końcu książki.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Jacek Woźniak, E-learning w biznesie i edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Publikacja poświęcona jest problemom rozwoju systemów e-learningowych i ich zastosowań w praktyce. Część pierwsza omawia e-learning jako narzędzie edukacyjne. Autor rozpoczyna od definiowania podstawowych pojęć, następnie prezentuje typologie e-learningu, porównuje tradycyjne i e-learningowe narzędzia dydaktyczne oraz charakteryzuje fazy dojrzewania rynku e-learningowego. Część druga poświęcona jest praktyce e-learningu w Polsce. Zawiera omówienie przykładów ze sfery niekorporacyjnej, opis dostawców w zakresie e-learningu korporacyjnego oraz analizę rynku odbiorców szkoleń online. W konkluzjach autor stara się zarysować przyszłość wykorzystania narzędzi e-learningowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://waip.pl

Jest ona również dostępna w wersji elektronicznej na stronie czytelni online Ibuk.pl.

Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. Mariusz Sagan, Iwona Sierzputowska, Difin, Warszawa 2009

Celem publikacji jest zaprezentowanie sposobów skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem przez doświadczonych praktyków, menedżerów wyższego szczebla i specjalistów, których organizacje odnoszą sukcesy zarówno na rynku krajowym, jak również międzynarodowym. Autorzy w większości przygotowują również rozprawy doktorskie, co pozwala im na zaprezentowanie spojrzenia łączącego podejście praktyczne i badawcze. W książce podejmują m.in. takie zagadnienia jak: etyczna sprzedaż ubezpieczeń, sposoby utrzymania lojalności klientów na rynku B2B, internet jako medium marketingu interaktywnego czy zarządzanie relacjami w nowoczesnych kanałach dystrybucji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. Marta Juchnowicz, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009

Celem publikacji jest zaprezentowanie postaw wobec pracy różnych grup zawodowych oraz analiza czynników je determinujących w polskich przedsiębiorstwach. Kolejne rozdziały charakteryzują poszczególne postawy cząstkowe, w tym: etos pracy, mobilność przestrzenną i zawodową, zaangażowanie, zadowolenie z pracy, współzarządzanie, źródła autorytetu, wpływ postaw na podejmowanie decyzji, oczekiwania wobec pracy osób bezrobotnych. W książce wykorzystano wyniki interdyscyplinarnych badań empirycznych przeprowadzonych przez jej autorów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Krystyna Lisiecka, Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009

Głównym tematem książki są metody oceny i analizy systemu zarządzania jakością. W pierwszym rozdziale omówiono modele i systemy zarządzania jakością produktów, zaś w drugim metody analizy i oceny tych systemów, w tym audyty i przegląd kierownictwa. Rozdział trzeci poświęcony jest roli informacji i prezentuje rodzaje pozyskiwanych informacji o jakości produktów rynkowych, poziom satysfakcji klientów, a także kształtowanie kosztów rodzajowych w ramach rachunku koszów jakości. Ostatni, czwarty rozdział zawiera charakterystykę metod oceny dojrzałości systemu zarządzania jakością.